Wat is zelfstandig ondernemerschap?

Article

Wat is zelfstandig ondernemerschap?

Zelfstandigheid opdrachtnemer blijft discussie opleveren

Wanneer is een opdrachtnemer zelfstandig ondernemer? Om schijnzelfstandigheid te bestrijden zonder goed verdienende zzp’ers klem te zetten heeft het kabinet een aantal maatregelen voorgesteld. Het minimumuurtarief zou €16 moeten worden. Vanaf een uurtarief van €75 kan een opdrachtnemer verklaren zelfstandig ondernemer te zijn. En wat doet het kabinet voor het mkb?

9 juli 2019

Zelfstandige ondernemers

Het aantal zzp’ers in Nederland groeit gestaag. Een deel van hen weet als zelfstandig ondernemer goed te verdienen aan hun specialisme. Voor anderen leveren de opdrachten te weinig geld op om van rond te komen. Het kabinet heeft een aantal maatregelen geformuleerd om te voorkomen dat zzp’ers voor een te laag tarief ingehuurd worden en werknemers verdringen doordat opdrachtgevers hen als een goedkoop alternatief beschouwen.

Op maandag 24 juni 2019 heeft minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitwerking van maatregelen uit het regeerakkoord over ‘werken als zelfstandige’. Op woensdag 26 juni is vervolgens het arbeidsmarktbeleid van het kabinet tijdens een commissievergadering van de Tweede Kamer besproken. Ook hebben de werkgeversorganisaties zich uitgesproken over de plannen van het kabinet voor de groeiende groep zzp’ers.

Minimumtarief voor zzp’er

Een minimumtarief zou moeten voorkomen dat zzp’ers te weinig verdienen om rond te komen en hen in staat moeten stellen zich bijvoorbeeld tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Op dit moment heeft 41% van de zelfstandig ondernemers geen enkele voorziening voor als zij arbeidsongeschikt raken. Daarbij hebben zelfstandig ondernemers met een hoog inkomen in veruit de meeste gevallen wel een verzekering, terwijl de meerderheid van de groep met de laagste inkomens niet verzekerd is.

Het kabinet laat nu enkele criteria waaraan opdrachten zouden moeten voldoen vallen.

  1. Het maakt niet langer verschil of een opdrachtnemer voor een ondernemer of voor een particulier werkt.
  2. Ook een korte duur van het contract vormt geen voorwaarde meer, om te voorkomen dat projecten in kortlopende klussen worden opgeknipt die voor een lager tarief uitgevoerd zouden mogen worden.
  3. En ook de vraag of een opdracht betrekking heeft op reguliere bedrijfsactiviteiten speelt geen rol meer.

Wat blijft staan is de vraag of het overeengekomen uurtarief hoog genoeg is om een jaarinkomen op of boven het bestaansminimum op te leveren.

Te laag of juist te beperkend voor zelfstandig ondernemerschap?

Volgens de oppositiepartijen zou een uurtarief van €16 te laag zijn om zzp’ers uit de armoede te helpen. Minister Koolmees stelt dat “een generiek minimumtarief van €16, Europeesrechtelijk alleen te rechtvaardigen is als het doel is armoedebestrijding en als de uitwerking daarop gericht is.” Een ruimhartiger regeling zou waarschijnlijk niet worden goedgekeurd.

Anderzijds stellen de werkgeversorganisaties in de media dat een minimumtarief niet past bij zelfstandig ondernemerschap, omdat ondernemers prima zelf hun tarieven kunnen bepalen. Bovendien zou een laag uurtarief niet automatisch betekenen dat een opdrachtnemer niet kan rondkomen. Veel mensen zouden zelfstandig ondernemer zijn naast een regulier dienstverband, of een partner hebben met een vast en/of hoger inkomen.

Als opdrachtnemers lage tarieven accepteren omdat zij inderdaad een deel van hun jaarinkomen uit een reguliere baan halen of een partner met een reguliere baan hebben, dan doet dat uiteraard niets af aan het feit dat wie dezelfde werkzaamheden als fulltime zelfstandig ondernemer zou willen uitvoeren minder dan het bestaansminimum zou verdienen.

Zelfstandigenverklaring

Opdrachtnemers die €75 of meer per uur verdienen kunnen er met een zelfstandigenverklaring voor zorgen dat hun opdrachtgevers achteraf geen naheffing krijgen als mocht blijken dat toch sprake was van een dienstverband. Deze ‘opt-out’ roept bij de oppositie onder meer de zorg op dat ‘berekenende werknemers’ zullen kiezen voor een bestaan als zzp’er vanwege de fiscale voordelen, en niet omdat zij ondernemer willen worden.
Gevolg zou zijn dat zij niet langer mee betalen aan de collectieve sociale zekerheid. Volgens Minister Koolmees staat daar tegenover dat deze mensen zaken zoals pensioenopbouw kwijtraken. De nieuwe regeling moet vooral duidelijkheid verschaffen, omdat deze groep ondernemers door de onzekerheid rond de Wet DBA in veel gevallen niet meer werd ingehuurd.

Mkb-knop?

In reactie op de vragen en geuite zorgen over met name de risico’s voor mkb-ondernemers tijdens de commissievergadering verwijst minister Koolmees naar de compensatieregelingen in de Wet arbeidsmarkt in balans voor het mkb als het gaat om bijvoorbeeld tegemoetkomingen bij pensionering. Ook bij loondoorbetaling bij ziekte probeert het kabinet rekening te houden met het verschil tussen grote en kleinere bedrijven. Het kabinet zoekt naar mogelijkheden om het onderscheid tussen mkb en grote bedrijven in de fiscaliteit vorm te geven, een “mkb-knop”, zodat ondernemers kunnen groeien en mensen in loondienst kunnen nemen.

Het is nu afwachten hoe de discussie en daarmee de nieuwe wetgeving zich verder ontwikkelt. Wij houden u op de hoogte.

Meer weten over onze mkb-dienstverlening?

Wilt u meer weten over fiscale onderwerpen voor mkb-ondernemers? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 288 0199 . Meer weten over financieel-administratieve processen in uw onderneming? Neem dan contact op met Matthijs Govers via +31 (0)88 288 0780 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?