WBSO aangevraagd? Meld de realisatie van S&O-uren vóór 1 april

Article

WBSO aangevraagd? Meld de realisatie vóór 1 april

Wie gebruik maakt van WBSO moet S&O-uren tijdig doorgeven

Ondernemers die in 2018 WBSO hebben aangevraagd om hun kosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) te beperken, zijn verplicht om vóór 1 april door te geven óf en zo ja hoeveel S&O-uren zij gerealiseerd hebben. Wie niet voor het forfait heeft gekozen moet ook de werkelijke kosten en uitgaven melden.

21 januari 2019

WBSO aangevraagd in 2018?

Hebt u een mkb-onderneming met personeel – BV of NV – en beperkt u met behulp van de WBSO uw onderzoekskosten, dan dient u een S&O administratie bij te houden. Uiterlijk op 31 maart dient u te melden hoeveel S&O-uren u in het voorgaande jaar heeft gemaakt. Als u in dus 2018 WBSO hebt aangevraagd voor onderzoeksprojecten in uw mkb-onderneming, dan dient u de gerealiseerde uren vóór 1 april 2019 te melden.

Ontvangt u de laatste S&O-verklaring met betrekking tot het jaar 2018 pas in 2019, dan doet u voornoemde melding binnen drie maanden na afgifte van de S&O-verklaring.

Melding realisatie

Let bij uw melding in ieder geval op de volgende punten:

  • Hebt u meerdere S&O-verklaringen ontvangen, let er dan op dat u de uren en zo nodig de kosten en uitgaven bij de juiste S&O-verklaring vermeldt. Ook als de uren later in het kalenderjaar zijn gemaakt dient u ze bij de verklaring te melden waarin ze zijn toegekend. Of u de kosten en uitgaven moet melden hangt, zoals gezegd, af van de vraag, of u bij uw aanvraag hebt gekozen voor het forfait of voor ‘werkelijke kosten en uitgaven’. In dat laatste geval dient u ook de gerealiseerde kosten en uitgaven door te geven.
  • Heeft uw onderneming geen S&O-uren gemaakt? Geef dit dan ook tijdig door en voorkom dat u niet alleen de al toegepaste afdrachtvermindering moet terugbetalen maar daarbovenop ook nog eens een boete krijgt.
  • Mocht uw onderzoeksproject vertraging hebben opgelopen, dan geldt dat u de gemaakte uren ook mag maken na afloop van de periode die in de betreffende S&O-verklaring staat. Deze uren moeten wél in hetzelfde kalenderjaar vallen.
  • U kunt geen S&O-uren melden voor uren die u maakt vóór het begin van de periode in de S&O-verklaring, uren die u niet hebt aangevraagd of die zijn afgewezen. Deze uren komen niet in aanmerking voor de WBSO.

Meer informatie over de melding van uw onderzoeksuren vindt u op deze pagina onder “Realisatie melden”. Hebt u meerdere S&O-verklaringen ontvangen, bekijkt u dan in het bijzonder de rekentool en de bijbehorende toelichting.

Meer weten over de WBSO?

Wilt u meer weten over belastingregelingen voor innoverende mkb-ondernemers, zoals de WBSO? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Did you find this useful?