WBSO levert innovatieve mkb-ondernemers veel op

Article

WBSO levert innovatieve mkb-ondernemers veel op

Evaluatie toont meerwaarde van WBSO voor mkb aan

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) stimuleert de innovatie door ondernemingen en heeft een positief effect op het Nederlandse vestigingsklimaat. Dat blijkt uit een evaluatie die onlangs door de staatssecretarissen van EZK en Financiën aan de Tweede Kamer is aangeboden.

26 april 2019

Evaluatie WBSO

De evaluatie van de WBSO over de jaren 2011-2017 laat zien dat mkb-ondernemers dankzij de WBSO meer onderzoek kunnen doen naar nieuwe innovaties. Ook kunnen zij sneller hun ideeën ontwikkelen tot nieuwe producten en diensten. 97% van de ondernemers die gebruik maken van de WBSO hebben een mkb-onderneming.

Volgens staatssecretaris Keijzer van EZK is onderzoek en ontwikkeling cruciaal om de concurrentiepositie van Nederland als innovatieleider te behouden en versterken. Naast de bevinding dat de WBSO bijdraagt aan het gunstige Nederlandse vestigingsklimaat voor bedrijven die hun R&D internationaal organiseren (dit is een beperkte groep WBSO-gebruikers), blijkt ook dat veel gebruikers de manier waarderen waarop de regeling innovatie stimuleert.

Een belangrijk voordeel van de WBSO voor innovatieve ondernemers is dat zij al fiscaal voordeel van de regeling hebben nog voordat hun onderneming winst realiseert als gevolg van de R&D-activiteiten. Dit maakt het aantrekkelijker om een innovatieproject te starten.

Waarom stimuleert de overheid innovatie?

Ondernemers zijn om meerdere redenen minder geneigd te investeren in onderzoek en ontwikkeling dan de overheid wenselijk vindt. Daarom kiest de overheid ervoor om deze activiteiten financieel te stimuleren.

  • Een reden voor niet of minder investeren in R&D is dat kennis-spillovers naar andere bedrijven, waarvan de innoverende bedrijven per definitie niet zelf profiteren, voor de ondernemers geen argument vormen om geld te steken in R&D. Voor de overheid is het verschijnsel van kennis-spillovers juist wel waardevol, omdat daardoor een groter deel van het Nederlandse bedrijfsleven over nieuwe kennis beschikt.
  • Ook de onzekerheid van de uitkomsten van onderzoek en ontwikkeling vormt voor ondernemers een reden om terughoudend te zijn met investeringen. Deze onzekerheid maakt R&D een risicovolle activiteit voor bedrijven en maakt het lastiger om aan financiering te komen, omdat ook potentiële financiers zich (kunnen) laten afschrikken.

WBSO en andere regelingen voor mkb

De relatief hoge administratieve lasten voor gebruik van de WBSO blijken voor het overgrote deel van de bedrijven geen knelpunt te zijn om WBSO aan te vragen. Omdat de WBSO aantrekkelijk is voor mkb-ondernemers hebben wij al eerder specifiek over deze regeling gepubliceerd in onder andere dit artikel. Daarnaast bestaan er nog meer regelingen en subsidies die interessant kunnen zijn voor uw onderneming. Een overzicht vindt u in het artikel "Subsidies voor het stimuleren van innovatie bij het mkb".

Meer weten over de WBSO voor mkb-ondernemers?

Wilt u meer weten over belastingregelingen voor innoverende ondernemers, zoals de WBSO? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?