Wet- en regelgeving voor accountants - NV NOCLAR

Article

Wet- en regelgeving voor accountants: NV NOCLAR    

De NV NOCLAR is per 1 januari 2019 in werking getreden. Wat weet u daarvan?

Als accountant heb je te maken met diverse wet- en regelgeving. De verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) is u wellicht bekend. Per 1 januari 2019 is de NV NOCLAR in werking getreden. NOCLAR staat voor Non Compliance with Law and Regulations ofwel het niet naleven van wet- en regelgeving. Wat houdt dit in?

Patricia Versendaal - 30 juli 2019

Wat is NOCLAR?

“Accountants kijken niet weg!”. Dat is de slogan waarmee de NBA de nieuwe NV NOCLAR introduceerde. De NV NOCLAR bevat gedragsregels voor accountants bij niet-naleving van wet- en regelgeving. De nieuwe voorschriften geven aan wat van accountants verwacht wordt en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de cliënt of binnen de eigen organisatie. NOCLAR is een verduidelijking van de fundamentele beginselen die gelden tijdens het uitvoeren van een professionele dienst.

Waarom de NV NOCLAR?

De maatschappij verwacht van de accountant een duidelijke rol bij onrechtmatigheid of bijvoorbeeld bij maatschappelijk gevaar en/of schade. Uiteraard wordt er niet van ons verwacht dat we alle wet- en regelgeving kennen die van toepassing is bij al onze cliënten. Dat is onmogelijk. Maar wel behoren we de wet- en regelgeving te kennen waarmee we als professional te maken hebben zoals:

  • fraude, corruptie en omkoping;
  • witwassen, financiering van terrorisme en opbrengsten van misdrijven;
  • databescherming;
  • belastingverplichtingen en belastingbetalingen;
  • pensioenverplichtingen en pensioenbetalingen;
  • milieubescherming;
  • volksgezondheid en veiligheid.

Zie het als maatschappelijk verantwoord ondernemen door een accountant. Ikzelf lees veel artikelen vanuit de food retail sector over het verminderen van verpakkingsmateriaal. Een erg goed initiatief. Als accountant dienen wij actie te ondernemen als we zien dat wet- en regelgeving inzake milieubescherming niet worden nageleefd. Een goede aanvulling op de initiatieven van de ondernemers zelf, toch?

Werkzaamheden van uw accountant

Wat ikzelf als accountant altijd leuk heb gevonden en nog steeds leuk vind aan mijn werk is het in de keuken mogen kijken van vele verschillende ondernemingen. Te maken hebben met veel verschillende ondernemers en vele verschillende verhalen horen. En uiteraard om een goede adviseur en een vertrouwenspersoon te zijn voor deze ondernemers. Met bijvoorbeeld onze controlleragenda proberen we ook zo transparant mogelijk te zijn in de werkzaamheden die we verrichten en de verwachtingen af te stemmen. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de wet- en regelgeving voor accountants . Dus mocht u zich soms afvragen waarom we een bepaalde vraag stellen, dan heeft dat wellicht betrekking op de NV NOCLAR.

Deloitte

Als Deloitte proberen we altijd onze kwaliteit zichtbaar te maken, collega’s en cliënten uit te dagen en verder te helpen. Dat doen we samen. Persoonlijk contact staat hierbij centraal. Ik zie het zelf altijd als uitdaging om onze Rotterdamse praktijk, waar ikzelf werkzaam ben, sterker te maken, te laten groeien.

Mocht u deze blog gelezen hebben en ideeën of suggesties hebben, dan hoor ik dat uiteraard graag. Op welk gebied dan ook. Want samen komen we altijd verder.

Meer weten over de NV NOCLAR?

Wilt u meer weten over de NV NOCLAR of andere onderwerpen die relevant zijn voor mkb-ondernemers? Neem dan contact op met Patricia Versendaal via +31 (0)88 288 2996 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?