Wetsvoorstel schulden aan de bv beperkt lening aan familie dga

Article

Wetsvoorstel schulden aan de bv beperkt lening aan familie

Beperking schulden raakt niet alleen schulden van de dga

Het wetsvoorstel over de beperking van schulden aan de bv bevat enkele bijzonderheden die verstrekkender zijn voor ondernemers dan alleen de grens van € 500.000. Hebt u geld uit de bv uitgeleend aan partner, kind of ouder? Dan heeft het voorstel mogelijk ook gevolgen voor hen.

26 november 2019

Beperking schulden aan de bv raakt ook leningen aan familie

Volgens het wetsvoorstel, dat naar verwachting nog in 2019 aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd, mag de dga niet meer dan € 500.000 voor zichzelf en zijn partner van de bv lenen. Het meerdere wordt althans als fictieve dividenduitkering in box 2 belast, tenzij sprake is van een eigenwoningschuld.

Ook leningen verstrekt aan verbonden personen (ouders, kinderen en kleinkinderen) tellen in bepaalde gevallen mee voor toepassing van bovengenoemde grens, namelijk voor zover deze hoger zijn dan € 500.000. U zou als ondernemer per kind dus maximaal € 500.000 mogen uitlenen. Net als bij leningen aan uzelf is de eigen woning uitgezonderd van de voorgestelde beperking.

De beperking ziet op alle leningen van de bv (niet alleen de rekening-courant). Leent u als ondernemer meer dan € 500.000 uit de bv aan een verbonden persoon, dan kan het meerdere aanleiding geven voor heffing bij uzelf.

Deze schulden aan de bv dienen uiterlijk op 31 december 2022 te zijn afgelost. Gebeurt dat niet, dan wordt voor het bedrag boven de grens van € 500.000 uitgegaan van fictieve dividenduitkering, die vervolgens wordt belast tegen het dan geldende heffingspercentage van 26,9% in box 2. Om dubbele heffing enigzins te voorkomen wordt de schuldendrempel verhoogd met het bedrag waarover in vorige jaren met toepassing van deze regeling is geheven.

Dividend uitkeren of herfinancieren?

U heeft verschillende mogelijkheden om de aflossing van uw schuld uiterlijk op 31 december 2022 rond te hebben.
Wat voor u de beste manier is hangt af van uw situatie:

  • U kunt alleen dividend uitkeren voor zover uw bv daardoor niet in de problemen komt met het betalen van schulden.Het voordeel van nu uitkeren zit vooral in het heffingspercentage over het uitgekeerde bedrag in box 2, dat nu nog 25% bedraagt. In 2020 stijgt dit percentage naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%.
  • Bepaal tijdig of u vastgoed bezit dat u relatief eenvoudig van de hand kunt doen. Anders kan de nieuwe wet tot de ongewenste situatie leiden dat u zich gedwongen ziet uw vastgoed geheel of gedeeltelijk te verkopen op een moment dat verkoop ongunstig is.
  • Geld terughalen en aflossen is in het geval van leningen aan familieleden nog lastiger dan als het uw eigen projecten betreft. Mocht u hier echter toch toe besluiten, dan is het zaak één en ander op tijd in gang te zetten.
  • Een alternatief is uw schuld herfinancieren bij een bank. Herfinanciering is – indien mogelijk – momenteel aantrekkelijk door een relatief lage rente.

Het is raadzaam om tijdig uw situatie te overzien en waar nodig maatregelen te treffen. Uw schuld aan de bv herfinancieren bij een bank is overigens niet eenvoudig. Schakel hiervoor tijdig een adviseur in.

Meer weten over schulden aan de bv?

Wilt u meer weten over de fiscale gevolgen van de beperking schulden aan de bv? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 288 0199 .

Wilt u meer weten over (her)financiering voor uw mkb-onderneming? Neem dan contact op met Govert van de Visch via +31 (0)88 288 4096 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

 

Did you find this useful?