Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen

Article

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen

Nieuwe concernregeling moet ondernemersklimaat ten goede komen

Het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid is op 12 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. De maatregelen hebben wijzigingen tot gevolg in de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting, voor zover die zien op de fiscale eenheid. In de komende periode wordt gewerkt aan een nieuwe concernregeling.

19 februari 2019

Spoedreparatie fiscale eenheid

De Eerste Kamer heeft op 23 april 2019 ingestemd met de spoedreparatie fiscale eenheid. De details met betrekking tot de terugwerkende kracht van de spoedreparatie vindt u in de tabel in ons artikel over de renteaftrekbeperking binnen de fiscale eenheid.

Het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid is op 12 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. De maatregelen hebben wijzigingen tot gevolg in de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting, voor zover die zien op de fiscale eenheid. In de komende periode wordt gewerkt aan een nieuwe concernregeling, die deze noodingreep moet vervangen door solide en samenhangende wetgeving die gunstig uitwerkt voor het ondernemersklimaat.

Vragen rond de spoedreparatie

Monitoring

Omdat de reparatie een noodingreep vormt in de bestaande wetgeving, hebben de maatregelen naast de bekende impact op de vennootschapsbelasting mogelijk tot nog toe onvoorziene effecten. Staatssecretaris van Financiën Snel heeft desgevraagd gemeld dat alle ervaringen met de spoedreparatie worden gemonitord, net zolang tot er een nieuwe concernregeling ontwikkeld is.

Hoofdlijnenbrief

Verder heeft de staatssecretaris toegezegd om na de zomer van 2019 een brief over de voortgang naar de Tweede Kamer te sturen. De nieuwe concernregeling moet toekomstbestendig worden. Er zal dan ook een debat over structuur en strategische uitgangspunten plaatsvinden ruim voordat de wetgeving gereed is. De nieuwe regeling moet zowel uitvoerbaar als EU-rechtelijk houdbaar zijn, zodat er niet na enkele jaren al weer aanpassingen nodig blijken.

Verbreking fiscale eenheid door Brexit

In het geval van een harde Brexit zou bij een fiscale eenheid waarvan één of meer vennootschappen zich in het VK bevinden sprake kunnen zijn van een verbreking, omdat een fiscale eenheid alleen mogelijk is voor landen binnen de EU. De staatssecretaris meldt onder verwijzing naar een brief, die hij recentelijk naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, dat een overgangsmaatregel op dit vlak de administratieve gevolgen van zo'n verbreking zal beperken. In sommige gevallen wordt tot het einde van 2019 uitgegaan van de situatie zoals die voor de Brexit bestond.

Nieuwe concernregeling

De nieuwe concernregeling zal de nodige gevolgen hebben voor de heffing van de vennootschapsbelasting. Het kabinet wil dan ook zorgvuldig omgaan met het ontwerpen van een dergelijke regeling. Men wil zoveel mogelijk voorkomen dat na invoering onvoorziene ongewenste effecten optreden. De beoogde toekomstbestendigheid houdt volgens de staatssecretaris in de eerste plaats in dat de nieuwe regeling uitvoerbaar moet zijn voor zowel bedrijven en als de overheid. Verder moet de regeling bijdragen aan een goed fiscaal ondernemersklimaat en uiteraard EU-rechtelijk houdbaar zijn.

De startbijeenkomst om te komen tot zo’n nieuwe concernregeling heeft op 14 februari plaatsgevonden. Het keuzedocument dat uit de eerste inventarisatie moet voortkomen is wellicht al voor de zomer beschikbaar. Na een eerste reactie op het keuzedocument vanuit bedrijven, belangenorganisaties en de wetenschap zullen nieuwe, verdiepende gesprekken volgen. Na de zomer stuurt Staatssecretaris Snel, zoals al vermeld, een hoofdlijnenbrief naar de Tweede Kamer.

Aanpassing Besluit beleggingsinstellingen

De spoedreparatie kan tot gevolg hebben dat fiscale beleggingsinstellingen door de per-element benadering in bepaalde gevallen meer winst moeten uitdelen dan beschikbaar is, omdat deze winst nog niet gerealiseerd is. De staatssecretaris laat daarom het Besluit beleggingsinstellingen aanpassen. Hij zet deze aanpassing van dit besluit direct in gang nu het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen is door de Tweede Kamer.

Meer weten over belastingen in het mkb?

Wilt u meer weten over belastingregels en -regelingen voor het mkb? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 288 0199 .

Vond u dit nuttig?