Financiering in het mkb: onzakelijke lening heeft vervelende gevolgen

Article

Zakelijk of onzakelijk financieren?

Lening die onzakelijk blijkt heeft vervelende gevolgen

Startende ondernemers vinden lang niet altijd financiering bij een bank. Van alle financieringsvormen lijkt dan een lening van een familielid de eenvoudigste oplossing. Maar deze manier van financieren moet dan wel aan een paar voorwaarden voldoen. Krijgt deze achteraf het predicaat ‘onzakelijke lening’, dan zijn de gevolgen kostbaar.

7 juni 2018

Lening aan een ondernemend familielid

Als iemand een onderneming wil starten of uitbreiden maar geen bank bereid vindt om een lening te verstrekken, zijn er tal van alternatieve financieringsvormen. Ook kan in sommige gevallen iemand uit de familiesfeer willen bijspringen. Dit lijkt stukken eenvoudiger. Maar ook hier zitten haken en ogen aan.

Voorwaarden voor zakelijke financiering

Wanneer sprake is van een lening door een aandeelhouder aan zijn bv, of wanneer iemand geld leent aan zijn of haar partner of minderjarige kind* voor de financiering van diens ondernemingsactiviteiten, valt de financiering onder het terbeschikkingstellingsregime in box 1 (resultaat uit overige werkzaamheden). In dat geval zijn er een paar voorwaarden belangrijk.

Zorg voor een leningsovereenkomst waarin de volgende zaken terug te vinden zijn:

  • In hoeveel termijnen de lening wordt terugbetaald en wanneer de volledige lening zal zijn terugbetaald;
  • Hoeveel er per termijn wordt terugbetaald;
  • Welk rentepercentage over de lening verschuldigd is en wanneer de rente voldaan wordt;
  • Zekerheden: er moet sprake zijn van onderpand ter waarde van de lening.

Kort gezegd geldt de lening als zakelijk, als een onafhankelijke investeerder de voorwaarden van de lening acceptabel zou vinden. Als aan één of meer voorwaarden geen invulling is gegeven vergroot dit voor de investeerder het risico, dat de lening geheel of gedeeltelijk onafgelost blijft.

De inspecteur kan het feit dat een lening is verstrekt zonder dat deze voorwaarden zijn overeengekomen toeschrijven aan onzakelijke motieven. Dat risico is reëel indien een onafhankelijke derde in het geheel niet bereid zou zijn om onder vergelijkbare voorwaarden een lening te verstrekken aan de schuldenaar. De aanvaarding van het debiteurenrisico vloeit in die situatie voort uit het aandeelhouderschap of de familierelatie. We hebben het dan over een onzakelijke lening.

* Leningen voor ondernemingsactiviteiten die worden verstrekt aan andere personen dan de partner en/of minderjarige kinderen vallen in principe in box 3. Dit is anders wanneer sprake is van een in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling. In dat geval vallen leningen aan alle bloed- of aanverwanten in de rechte lijn onder de tbs-regeling, althans wanneer de gelden worden aangewend voor ondernemingsactiviteiten. Ook hierbij is het zaak aan de voorwaarden voor zakelijke financiering te voldoen.

Gevolgen bij onzakelijke lening

Als blijkt dat een onzakelijke lening door de onderneming niet of niet geheel kan worden terugbetaald, mag de aandeelhouder of de partner geen afwaarderingsverlies in aanmerking nemen als negatief resultaat uit overige werkzaamheden in box 1. Ingeval van een lening aan de eigen bv verhoogt het kwijtgescholden bedrag wel de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang. Dit betekent dat bij een latere verkoop van de aandelen minder inkomstenbelasting in box 2 is verschuldigd. Ingeval van een onzakelijke lening in de familiesfeer leidt het verlies daarentegen enkel tot vermindering van de rendementsgrondslag van box 3.

Meer weten over zakelijk financieren?

Wilt u meer weten over manieren om zakelijk te financieren in de familiesfeer? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Vond u dit nuttig?