Zieke werknemer doorbetalen? Advies bedrijfsarts leidend

Article

Zieke werknemer doorbetalen? Advies bedrijfsarts leidend

Loondoorbetaling bij ziekte wordt vanaf 2021 duidelijker

Ondernemers met personeel weten dat het onderwerp ‘loondoorbetaling bij ziekte’ een werkgever - zeker in het mkb - stevige hoofdpijn kan bezorgen. Het kabinet wil werkgevers daarom meer zekerheid bieden door vanaf 2021 het advies van de bedrijfsarts leidend te maken bij de vraag, of u een zieke werknemer loon moet doorbetalen.

12 oktober 2020

Langdurige ziekte werknemer

Als werkgever bent u verplicht om een langdurig zieke werknemer tijdens de eerste twee jaar grotendeels (minimaal voor 70%) door te betalen. Vooral voor kleine ondernemers vormen deze loonkosten, waar dus geen arbeid tegenover staat, een financiële aderlating. Bovendien geldt een re-integratieplicht voor de werkgever om de werknemer weer in het bedrijf aan het werk te krijgen. De impact van een langdurig ziektetraject van een werknemer op het bedrijf maakt sommige ondernemers erg huiverig om personeel in dienst te nemen.

Wetsvoorstel toets op re-integratieverplichtingen (RIV)

Eerder dit jaar heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afspraken gemaakt met werkgeversorganisaties, die het ondernemers gemakkelijker moeten maken om met langdurig zieke werknemers om te gaan. Inmiddels liggen deze afspraken in de vorm van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.
Vanaf 1 september 2021 wordt het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend bij de toets op de re-integratie-inspanningen door UWV (RIV-toets). Het uitgangspunt van het wetsvoorstel RIV-toets is dat de verzekeringsarts geen rol meer speelt bij deze toets.

Twee andere maatregelen die oorspronkelijk samen met de aanpassing RIV-toets in een wetsvoorstel zouden worden behandeld hebben nu hun eigen wetstraject gekregen. Het betreft een financiële tegemoetkoming voor werkgevers en het vijf jaar lang niet verlagen van het arbeidsongeschiktheidspercentage van WIA-gerechtigden.

De aanpassing RIV-toetsing maakt deel uit van een totaalpakket aan maatregelen dat loondoorbetalingsverplichtingen eenvoudiger, duidelijker en goedkoper maakt voor werkgevers. Een andere maatregel uit dit pakket is de invoering van een gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof ), die inhoudt dat kleine werkgevers een lagere premie Aof gaan betalen. Het betreffende wetsvoorstel is in september 2020 bij de Tweede Kamer ingediend.

Meer weten over onze mkb-dienstverlening?

Wilt u meer weten over vraagstukken die gevolgen hebben voor uw mkb-onderneming? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 288 0199 . 

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?