zomer ondernemer

Article

MKB zomernieuws

Overzicht voor mkb-ondernemers

Wat is er deze zomer zoal te melden aan ontwikkelingen die voor mkb-ondernemers relevant zijn? Wij hebben het een en ander voor u op een rij gezet, met als onderwerpen: btw op doorlopende kosten, navordering na een boekenonderzoek, dividendbelasting, bestuurdersaansprakelijkheid, en de Inkomensverklaring Ondernemer.

14 augustus 2018

Btw op doorlopende kosten aftrekbaar

Het ministerie van Financiën heeft in een verzamelbesluit onder meer goedgekeurd dat ondernemers onder voorwaarden doorlopende kosten behandelen als eigen kosten en de btw over deze kosten in aftrek mogen brengen. Meer hierover leest u in dit artikel. De volledige tekst van de goedkeuring, inclusief achtergrond en voorwaarden, leest u in het verzamelbesluit Omzetbelasting, Maatstaf van heffing van 29 juni 2018 onder 4.1 Doorlopende posten.

Navordering na boekenonderzoek

Als de controlerend ambtenaar heeft verzuimd om in de computersystemen van de Belastingdienst vast te leggen dat er een boekenonderzoek loopt of heeft gelopen, dan vormt dit volgens de Hoge Raad geen beoordelingsfout. Mocht als gevolg van de fout een heffing of navordering geen rekening houden met het boekenonderzoek, dan vormt dit volgens de Hoge Raad een voor u als belastingplichtige kenbare fout en kan er dus nog een (aanvullende) navordering volgen. Meer over het oordeel van de Hoge Raad leest u in dit artikel. De uitspraak zelf kunt u hier inzien.

Opschorting prejudiciële beslissing dividendbelasting

De Hoge Raad heeft het EU-Hof van Justitie gevraagd om opschorting van een prejudiciële beslissing in twee Nederlandse rechtszaken over de dividendbelasting. Het Hof van Justitie heeft na beantwoording van prejudiciële vragen van een Deense rechter aan de Hoge Raad gevraagd of deze de Nederlandse prejudiciële vragen in het licht van het antwoord in de Deense zaak wil handhaven. De Hoge Raad wil eerst nagaan of het betreffende arrest inderdaad “alle benodigde nuttige aanwijzingen” bevat die nodig zijn om de aan de Hoge Raad gestelde vragen te beantwoorden. Op basis van de bevindingen zal het verzoek aan het Hof van Justitie worden ingetrokken, gehandhaafd of uitgebreid. Het volledige bericht vindt u via deze link.

Intussen wordt van verschillende kanten opgeroepen tot het aanpassen of terugdraaien van de afschaffing dividendbelasting. Op dit moment staat dit kabinetsvoornemen echter nog overeind. Lees meer in dit eerder gepubliceerde artikel.

Bestuurder toch aansprakelijk

Een bestuurder is aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden van een commanditaire vennootschap. Niet omdat hij feitelijk bestuurder zou zijn van de vennootschap, want de wet voorziet niet in de mogelijkheid iemand op basis van feitelijk bestuur aansprakelijk te stellen voor belastingschulden van een commanditaire vennootschap. Maar omdat de bestuurder geregistreerd staat als ‘director’ van een vennootschap die optreedt als beherend vennoot kwalificeert hij als juridisch bestuurder van de CV. Meer hierover leest u in dit artikel.

Inkomensverklaring Ondernemer voor hypotheek met NHG

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) maakt het met de Inkomensverklaring Ondernemer voor alle ondernemers die langer dan 12 maanden actief zijn mogelijk om een hypotheek met NHG af te sluiten. De bepaling van het inkomen is hierbij gebaseerd op de verdiencapaciteit, los van de contractvorm die hierbij gebruikt wordt. Het volledige bericht vindt u via deze link.

Meer weten over ondernemersnieuws?

Wilt u meer weten over relevante fiscale ontwikkelingen voor ondernemers? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Vond u dit nuttig?