Pensioen in eigen beheer afkopen of omzetten

Article

Nieuwe normen moeten innovatie bij bedrijven ondersteunen

Belastingen stimuleren innovatie, maar normen lopen achter

Ondernemers die hun bedrijf helemaal willen omgooien in het kader van de ‘circulaire economie’ en via innovatie nieuwe materialen en oplossingen ontwikkelen, worden bijvoorbeeld via de WBSO hiertoe gestimuleerd. Maar op zoveel innovatie zijn bestaande normen niet berekend, blijkt nu uit onderzoek.

18 januari 2018

Fiscale regelingen stimuleren innovatie, normen niet

De overheid stimuleert via fiscale regelingen innovatie door ondernemers. Bijvoorbeeld de WBSO verlaagt de kosten om onderzoek te doen en te innoveren. Maar onderzoek dat in opdracht van diezelfde overheid is uitgevoerd laat zien, dat de normen voor innovatieve materialen en oplossingen achterlopen.

Normen bij innovatie

Nu steeds meer bedrijven zich willen vernieuwen en bijvoorbeeld 'afval' willen gebruiken in hun productieprocessen, lopen zij tegen het feit aan dat hun nieuw ontwikkelde materialen en processen niet voldoen aan bestaande normen. In sectoren waarin veel geïnnoveerd wordt lopen de normen die aan materialen en oplossingen worden gesteld in de praktijk namelijk nogal eens achter. Dit levert onwenselijke vertraging op als het gaat om het gebruik van efficiëntere en duurzame innovaties.

In opdracht van de rijksoverheid is nu een onderzoek gedaan. Op basis van de resultaten komen de onderzoekers met 5 aanbevelingen:

  1. Een zelfreguleringsagenda Circulaire Economie moet stimuleren dat er normen komen voor bijvoorbeeld reststromen uit de bouw, gerecyclede kunststoffen en reststromen elektronica. Deze moeten hoogwaardige recycling van deze reststromen mogelijk maken.
  2. Normen moeten gebaseerd worden op functionele eisen.
  3. MKB-bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om snel tot de noodzakelijke normen te komen. De onderzoekers stellen een 'experimenteer-framework' voor.
  4. Stel een mkb-/innovatiemakelaar in om mkb-bedrijven te helpen bij het ontwikkelen van normen/certificaten.
  5. Als bedrijven kunnen aantonen dat hun producten circulair zijn, moeten zij hier profijt van kunnen hebben. De overheid moet dit stimuleren.

Passende normen én belastingvoordeel


Als de overheid gehoor geeft aan deze aanbevelingen van de onderzoekers, wordt het voor ondernemers (nog) interessanter om tijd, geld én energie te steken in innovatie. Daarbij blijven belastingregelingen die de ontwikkelingskosten beperken natuurlijk ook van belang.

Meer weten over innovatie en belastingen?

Wilt u meer weten over innovatie en belastingen? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Vond u dit nuttig?