Pensioen in eigen beheer afkopen of omzetten

Article

Pensioen in eigen beheer: vroeg handelen loont

Afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer nu starten

Ondernemers die hun pensioen in eigen beheer willen afkopen kunnen dat het beste voor 1 januari 2018 doen. Er geldt namelijk bij afkoop voor 2018 nog een vrijstelling van loonheffing en inkomstenbelasting van 34,5% over de bruto afkoopsom. In 2018 gaat deze vrijstelling al aanzienlijk omlaag.

28 november 2017

Pensioen in eigen beheer afkopen of niet?

Voor wie zijn pensioen in eigen beheer (PEB) wil afkopen brengt direct handelen dus de hoogste vrijstelling met zich mee. Het is echter lang niet altijd fiscaal voordelig om af te kopen.

Afkoop in 2017 levert in de meeste gevallen een heffing op van 34% over de bruto-afkoopsom. Bedraagt echter het box 1 inkomen zoals AOW, pensioen en lijfrente uitkeringen en eventuele andere inkomsten uit arbeid minus aftrekposten zoals renteaftrek eigen woning, na het bereiken van de AOW-leeftijd minder dan € 34.000, dan bedraagt het belastingtarief vanaf 2019 volgens de plannen van het nieuwe kabinet 19%. Voor zover het inkomen hoger is dan € 34.000 en minder dan € 68.000 bedraagt het tarief volgens diezelfde plannen 36,93%.

Voor ondernemers van wie het pensioen in eigen beheer (geheel of ten dele) tegen 19% of 37% wordt belast wordt kan afkoop dus fiscaal nadelig uitpakken. Een andere optie voor deze ondernemers zou kunnen zijn om tot 2019 te wachten met de afkoop, als de tarieven volgens plan zijn gedaald. In 2019 geldt namelijk altijd nog een korting van 19,5% op de afkoopwaarde.

Omzetting in oudedagsverplichting

Als afkoop niet voordelig is kan omzetting van het PEB in een oudedagsverplichting (ODV) een betere optie zijn. In het bijzonder omdat dit tot een vereenvoudiging leidt: voor de berekening van de oudedagsverplichting is geen jaarlijkse actuariële berekening nodig, zoals wel vereist is bij het pensioen in eigen beheer. Daarnaast kan omzetten in een ODV leiden tot verruiming van de mogelijkheden om dividend uit te keren.

Op tijd omzetten

Omzetting in een ODV kan tot en met 2019. Toch kan het belangrijk zijn om het PEB nog voor het einde van dit jaar om te zetten in een ODV. Overwegingen daarbij zijn:

  • Met name bij middelgrote en grote ondernemingen zal de omzetting tot een verbetering van het eigen vermogen en de solvabiliteit leiden die dan nog in de balans 2017 kan worden meegenomen. Dit omdat het verschil tussen de balanswaardering en het bedrag van de ODV ten gunste van het eigen vermogen vrijvalt;
  • Er hoeft voor 2017 geen actuariële berekening van de pensioenvoorziening meer te gemaakt worden. Dit houdt een kostenbesparing in.

Meer weten over het pensioen in eigen beheer?

Wilt u meer weten over het pensioen in eigen beheer? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Vond u dit nuttig?