Renteaftrekbeperking achillespees fiscale eenheid

Article

Renteaftrekbeperking achillespees fiscale eenheid

Renteaftrek fiscale eenheid bevoordeelt Nederlandse bedrijven

Volgens het Europese Hof van Justitie levert het Nederlandse regime van de fiscale eenheid een voordeel op voor in Nederland gevestigde bedrijven. Doordat in grensoverschrijdende situaties veelal geen fiscale eenheid gevormd kan worden, is renteaftrekbeperking van toepassing om winstdrainage te voorkomen.

23 februari 2018

Renteaftrekbeperking

Een Nederlandse B.V. was rente verschuldigd aan een Zweedse concernvennootschap als gevolg van een door laatstgenoemde verstrekte lening. Die lening hield verband met een kapitaalstorting in een in Italië gevestigde dochtervennootschap. De Belastingdienst stelde dat op de rente over deze lening de renteaftrekbeperking in verband met winstdrainage van toepassing was.

Fiscale eenheid en renteaftrek

Als deze kapitaalstorting had plaatsgevonden binnen een fiscale eenheid, dan was beperking van de renteaftrek niet aan de orde geweest. Maar volgens de Nederlandse wet- en regelgeving kan in grensoverschrijdende situaties geen fiscale eenheid worden gevormd. Het Nederlandse fiscale-eenheidsregime benadeelt daarmee indirect een deel van de bedrijven.

Het Europese Hof is dan ook van oordeel dat de regeling op dit punt in strijd is met de vrijheid van vestiging. Een beperking van deze vrijheid valt alleen door de strijd tegen misbruik te rechtvaardigen als die beperking specifiek tot doel heeft dat misbruik te voorkomen. Dat kan hier volgens het Hof niet het geval zijn, want het verschil in behandeling is niet het resultaat van één wet, maar vloeit voort uit de gecombineerde toepassing van twee verschillende artikelen uit de Wet op de Vennootschapsbelasting.

De argumenten die de staatssecretaris van Financiën aandraagt hebben het Hof niet overtuigd. De uitspraak volgt het advies van de Advocaat-Generaal van 25 oktober 2017.

Reparatie?

De spoedreparatiemaatregel die de staatssecretaris voorbereidt houdt in dat men bij het toepassen van een aantal antimisbruikmaatregelen het bestaan van een fiscale eenheid dient te negeren. De staatssecretaris kiest voor deze benadering, omdat de andere optie zou inhouden dat de renteaftrek ook in grensoverschrijdende situaties voordeel zou gaan opleveren. Het is daardoor van belang dat beoordeeld wordt of bij leningen (of andere transacties) tussen verbonden vennootschappen die thans een fiscale eenheid vormen de renteaftrek beperkende maatregelen ter voorkoming van winstdrainage van toepassing kunnen zijn.

Naar verwachting zal het wetsvoorstel met de reparatiemaatregelen in het tweede kwartaal van dit jaar worden ingediend bij de Tweede Kamer. Nadat dit wetsvoorstel is aangenomen, krijgen de maatregelen terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017, 11:00u.

Meer weten over de fiscale eenheid?

Wilt u meer weten over de gevolgen van de aanpassing van de fiscale eenheid voor uw onderneming? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Vond u dit nuttig?