The resilient family enterprise

Article

The resilient family enterprise

Potentie zien in uitdagingen

Ondanks hun reputatie op het gebied van veerkracht, optimisme en aanpassingsvermogen, staan de meeste familiebedrijven onder grote druk als het aankomt op reageren op algemene uitdagingen zoals gezondheid, veiligheid en welzijn. Uitdagingen door de COVID-19 pandemie veroorzaakt. Vooral in combinatie met de operationele verstoringen van hun bedrijf. Deze serie onderzoekt hoe dezelfde eigenschappen waarmee familiebedrijven zich onderscheiden ook authentieke kansen creëren voor veerkracht, groei en herstel.

Unieke karakteristieken van familiebedrijven die hen in staat stellen om voorspoedig te groeien

Dit eerste artikel van de Resilient Family Enterprise serie onderzoekt hoe COVID-19 een nieuwe focus aanbrengt op uitdagingen als succesplanning, waarde en doelen en nalatenschap. 

In de volgende artikelen komen deze onderwerpen naar voren:

  • Doel en vertrouwen
  • Kracht en prestaties: De rol van bestuur
  • Verder kijkend dan business: Filantropie en strategische investeren
  • Een post-COVID werkplek
  • Jouw familiebedrijf: Planning met een horizon van 100 jaar
  • Welzijn en gezondheid: Het bedrijf, de familie en het individu
  • Wat is de volgende stap voor familiebedrijven?
  • Familie op de eerste plaats bij overweging beursgang
  • Gunstige financieringsmarkt kan familiebedrijven helpen floreren
Unique characteristics of family enterprises that could position them to thrive

Voorspoedig groeien op het snijvlak tussen doel en vertrouwen

In de afgelopen jaren zijn bedrijven over het hele economische spectrum in toenemende mate bezig geweest met het heroverwegen van wat hen drijft, naast het behalen van winst. Veel familiebedrijven hadden een voorsprong wat dit betreft. Op een bepaald moment moet elke oprichter van het familiebedrijf zich namelijk bezighouden met deze vraag. 

De pandemie heeft bedrijven diep geschokt en relaties beïnvloed met werknemers, klanten, leveranciers, gemeenschappen en andere belanghebbenden. Midden in deze onrust zijn leiders van familiebedrijven op zoek gegaan naar nieuwe manieren om contact te maken en hun bereik zelfs te vergroten. Die zoektocht laat hen opnieuw nadenken over het snijvlak tussen doel en vertrouwen. 

Thriving at the intersection of purpose and trust

De rol van bestuur in familiebedrijven: Navigeren van doel, kracht en prestaties

Zelfs in de meest stabiele tijden staan familiebedrijven voor de uitdaging om twee prioriteiten gelijktijdig in evenwicht te houden: de natuurlijke progressie van het bedrijf zelf en de evolutie van de familie. Deze soms tegenstrijdige prioriteiten kunnen worden geaccentueerd wanneer een crisis zoals COVID-19 zich voordoet en nieuwe urgentie toevoegt aan de steeds groter wordende complexiteit en uitgagingen waarmee het runnen van een familiebedrijf gepaard gaat.  

COVID-19 leert familiebedrijven vele lessen over paraatheid, wendbaarheid en aanpassing. Het benadrukt ook de noodzaak voor kritische zelfevaluatie – een kritische blik op wat werkt, wat niet, en wat er nog niet besproken is maar waarschijnlijk wel zou moeten zijn. Dat is waar goed bestuur over gaat tegenwoordig – veerkracht opbouwen. 

The role of governance in family enterprises: Navigating purpose, power and performance

Verder kijkend dan business: Filantropie en strategische investeren

Terwijl familiebedrijven een vitale rol spelen in het ‘schenkende ecosysteem’, heeft een opeenvolging van ontwikkelingen dit jaar geleid tot een seismische verschuiving in filantropie en strategisch investeren. Hierdoor is de noodzaak om zorgvuldiger en strategischer na te denken over schenkingen toegenomen. 

In de tijd dat familiebedrijven beoordelen hoe zij kunnen helpen bij het bestrijden van de humanitaire crisis die COVID-19 heeft ontketend, heeft de ernst van de pandemie de teneur van filantropische activiteiten en investeringsbeslissingen veranderd. 

Een natuurlijk uitgangspunt voor familiebedrijven in het bepalen van een doel dat verder gaat dan winst, is het definiëren van doelen die zij steunen – en ervoor te zorgen dat er mechanismen voor verantwoording zijn ingebouwd in filantropische en strategische investeringsinspanningen. 

Beyond business: Philanthropy and strategic investing

Een post COVID-werkplek cultiveren

Vóór 2020 betekende de term ‘werkplek’ in het algemeen een speciale kantoorruimte waar mensen konden samenwerken. En hoewel er een groeiende trend was naar vaker werken op afstand, heeft COVID-19 deze beweging versneld. Bedrijven werden gedwongen te vertrouwen op gedistribueerde netwerken van werknemers, die op hun beurt alleen verbonden zijn door de mogelijkheden via internet. De hamvraag die nu gesteld wordt, is hoe de werkplek er uitziet als de crisis voorbij is. 

Cultivating a Post COVID Workplace

Jouw familiebedrijf: plannen voor wat achter de horizon ligt

Er wordt gezegd dat terwijl beursgenoteerde bedrijven in kwartalen denken, familiebedrijven in generaties denken. Is het te vroeg om na te denken over het jaar 2030? Of misschien wel 2040? Niet als je een familiebedrijf bent dat relevant wilt blijven. Terwijl bedrijven zich inspannen om te herstellen van de COVID-19 pandemie, verschuift langzaam de aandacht van een ‘tussentijds normaal’ naar een ‘beter normaal’ waarin wordt geprofiteerd van getoonde veerkracht en flexibiliteit.

Your family business: Planning for what's beyond the horizon

Familie op de eerste plaats bij overweging beursgang

Tegen de achtergrond van de coronapandemie staat het verkopen van een deel van de aandelen via de beurs in de belangstelling van familiebedrijven. Door een gedeeltelijke beursgang kan nog controle over het bedrijf worden gehouden, terwijl de familie de opties voor toekomstige betrokkenheid openhoudt. Voor veel eigenaren van familiebedrijven is de keuze om privaat te blijven, een persoonlijke keuze. Echter, hebben beleggers vaak hoge verwachtingen van de bedrijven waarin zij investeren, en voor de eigenaren kan het een last zijn om consequent aan die verwachtingen te voldoen. Maar een beursgang is tevens een manier om kapitaal aan te trekken om bijvoorbeeld groei te realiseren. Het afwegen van de voor- en nadelen van een beursgang vereist daarom een zorgvuldige afweging door de familie.

Putting family first in IPO deliberations

Gunstige financieringsmarkt kan familiebedrijven helpen floreren

Voor veel familiebedrijven was COVID-19 een verhelderende ervaring. Dankzij de crisis kwamen zij in een versnelde digitale transitie en werden de toekomstplannen herzien. Gelukkig biedt het huidige liquiditeitslandschap veel financieringsmogelijkheden. Het aantrekkelijke decor kan familiebedrijven handvaten geven om zich beter te positioneren in het postcoronatijdperk.

Een sterke liquiditeit biedt meer opties. Wellicht is er op dit moment geen betere tijd voor familiebedrijven om toegang krijgen tot het kapitaal dat nodig is om hun grootste ambities te realiseren.

Liquidity options can help position family firms to thrive

Familiebedrijven gaan verder om te floreren na corona

Als het gaat om het bouwen van veerkracht binnen een organisatie, hebben familiebedrijven meerdere voordelen ten opzichte van andere bedrijven. Veerkrachtige organisaties worden beschreven als voorbereid, samenwerkend, betrouwbaar, verantwoordelijk en het vermogen tot aanpassen. Uit ons onderzoek Crisis as catalyst: Accelerating Transformation blijkt dat juist deze kenmerken familiebedrijven helpen te groeien. Daarom zijn veel familiebedrijven in staat om hun natuurlijke voordelen te gebruiken om de pandemie te doorstaan, maar ook bij het positioneren van hun bedrijf om te groeien tijdens de nasleep.

Download het volledige artikel voor meer strategische voordelen.

Moving beyond respond and recover to thrive
Did you find this useful?