Voorbereiding van een exit - bent u er klaar voor?

Article

Voorbereiding van een exit - bent u er klaar voor?

Advies en inzicht in elke fase van de Private Equity lifecycle

Dit is het vervolg van onze serie over de Private Equity (“PE”) lifecylce, met de focus op het stimuleren van groei en het implementeren van de strategie in de aanloop naar een exit. In dit artikel worden de belangrijkste zaken uiteengezet waarmee rekening moet worden gehouden wanneer een onvermijdelijke exit wordt verwacht - Hoe kan een PE portfolio onderneming zich voorbereiden?

De PE experts van Deloitte werken samen met ondernemingen gedurende de volledige PE lifecycle en daarna.

In deze reeks artikelen worden de belangrijkste aandachtspunten van elke fase binnen de PE lifecycle belicht, met bijzondere aandacht voor effectief activabeheer en daadwerkelijke waarde toevoeging voorafgaand aan een exit.

Voorbereiden op een exit - bent uw er klaar voor?

In artikel 5 zijn wij ingegaan op de manier waarop u weer op het juiste spoor komt als de strategie voor de onderneming moet worden herzien en vernieuwd. Na een reset kan een PE onderneming een nieuw vijfjarenplan opstellen om groei te stimuleren in het licht van nieuwe uitdagingen, zoals een ander economisch klimaat, met een nieuw financieringspakket, of door zich te richten op nieuwe markten en kansen.

Dit alles leidt tot de exitfase van de PE lifecycle. Omdat de exit van investeerders een onvermijdelijk onderdeel is van een succesvolle PE lifecycle, moet u hier goed over nadenken. Goede voorbereiding is cruciaal, zowel om een efficiënt proces te garanderen als om waarde toe te voegen bij de exit.

Er zijn verschillende manieren waarop een exit kan plaatsvinden, maar de meest voorkomende zijn een secundaire PE buy-out, een corporate deal, of een beursgang. De route die PE investeerders kiezen kan echter van invloed zijn op het exitproces. Hieronder staan enkele belangrijke punten die moeten worden overwogen wanneer een onderneming zich voorbereidt op een exit:

  • Inzicht in de meest aannemelijke exitroute en de flexibiliteit van de huidige structuur. Moet de onderneming voorafgaand aan de exit herstructureringen doorvoeren? Wat zijn de fiscale en accounting gevolgen hiervan, hoe lang van tevoren moet dit worden gedaan, hoe zullen de medewerkers van de onderneming omgaan met eventuele veranderingen en zijn de systemen hierop ingericht?
  • Onderzoek in hoeverre de onderneming klaar is voor de exit en betrek daarbij de financiële, fiscale en juridische aspecten. Dit kan plaatsvinden voorafgaand aan een verkoopproces of een formele due diligence. Doel van een dergelijk onderzoek is de waardevermeerderende activa binnen de onderneming in kaart te brengen en eventuele risico's te identificeren. Wij raden aan om eventuele belastingvorderingen of -risico's te documenteren, te onderbouwen of te adresseren voorafgaand aan een formeel proces. Deze exit readiness-oefening zal de PE portfolio onderneming in staat stellen inzichtelijk te krijgen waar er ruimte is om waarde toe te voegen, en eventuele problemen aan te pakken die het formele proces zouden kunnen verstoren.
  • Probeer inzicht te krijgen in eventuele fiscale kwesties bij exit op het niveau van de verkoper of het management, zodat deze gedurende het gehele proces effectief worden gecoördineerd en/of gecommuniceerd en worden opgenomen in eventuele prijsbepalingsmechanismen.
  • Overweeg of een wijziging in grondslagen voor financiële verslaglegging nodig zal zijn - bijvoorbeeld een overgang naar IFRS. Neem dit mee in het tijdschema van het exit proces.
  • Benadruk de gerealiseerde groei en lever ondersteunend bewijs daarvan. Dit is een cruciaal onderdeel van het exit proces. Analyseer waar de risico's en de kansen liggen om zo een solide business case te kunnen overleggen.
  • Plan vooraf hoeveel medewerkers u denkt in te moeten zetten. Het beslag dat een exit proces legt op het finance team wordt gemakkelijk onderschat, en de beschikbaarheid van solide financiële gegevens is essentieel om de kracht van de onderneming te benadrukken. Tegelijkertijd moet u ervoor zorgen dat de onderneming kan blijven draaien - dat kan betekenen dat u extra medewerkers moet inhuren om u te concentreren op een exit.

Ons team van specialisten adviseert PE portfolio ondernemingen en ondersteunt het management bij de uitdagingen die zich voordoen tijdens een, doorgaans ongeplande, tussentijdse herijking. Als dit op de juiste manier gebeurt kan een onderneming blijven bloeien en groeien terwijl deze dichter bij een exit komt.

Wij begrijpen dat dit voor veel ondernemingen een nieuwe uitdaging kan vormen, vooral na de hectiek van een transactie. Wij bieden dan ook onze expertise en begeleiding aan om PE portfolio ondernemingen te ondersteunen bij aanvang van de PE lifecycle.

Lees onze artikelen over de PE lifecycle of neem contact op met Dirk Baken or Sjoerd Hasselmann.

Did you find this useful?