Werken voor maatschap ziekenhuis maakt nog geen ondernemer

Article

Werken voor maatschap ziekenhuis maakt nog geen ondernemer

Professionele zelfstandigheid is geen zelfstandig ondernemen

Een medisch specialiste in opleiding werkte in 2012 in dienstbetrekking. Daarnaast werkte zij in dat jaar voor een maatschap in een ziekenhuis. Voor de werkzaamheden bij die maatschap diende zij op naam van de maatschap declaraties in bij de ziekenhuisadministratie, die deze declaraties controleerde, ondertekende en vervolgens doorstuurde naar de zorgverzekeraar.

7 december 2017

Ondernemer of niet?

Volgens de specialiste is het geld dat zij met deze werkzaamheden heeft verdiend aan te merken als winst uit onderneming. De inspecteur betwist dit standpunt en merkt de opbrengsten aan als resultaat uit overige werkzaamheden.

Voldoet deze specialiste aan de criteria voor zelfstandig ondernemerschap? Loopt zij bijvoorbeeld ondernemersrisico? Vormt haar inkomen dat niet voortkomt uit een dienstbetrekking winst uit onderneming? En mag de specialiste de MKB-vrijstelling toepassen, zoals zij heeft gedaan?

Ondernemersrisico

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden stelde een aantal feiten vast waarmee bovenstaande vragen zich laten beantwoorden.

  • Allereerst heeft de specialiste gewerkt op basis van een overeenkomst die zij met de maatschap heeft gesloten. Volgens de specialiste komt de inhoud overeen met die van een overgelegde modelovereenkomst, maar zij onderbouwt haar stelling niet.
  • De specialiste vulde haar declaraties in op naam van de maatschap, omdat zij geen eigen declaratierecht had. Van de gedeclareerde bedragen ging 50% naar de specialiste. Zij kon desgevraagd niet aangeven waar de rest van het geld heenging.
  • Professionele zelfstandigheid bij het werken als arts is voorts niet hetzelfde als zelfstandig en voor eigen rekening en risico werken. Het risico dat de specialiste liep in die zin, dat zij geen inkomsten genoot als zij niet werkte, vormt in de ogen van het Hof geen ondernemersrisico.

De inkomsten die de specialiste ontving uit haar werkzaamheden zijn om al deze redenen niet aan te merken als winst uit onderneming. Het Hof geeft de inspecteur gelijk.

Meer weten over het werken in een (zorg-)maatschap?

Wilt u meer weten over het werken met (zorg-)specialisten in een maatschap? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Vond u dit nuttig?