Zorgverlening zelfstandig genoeg voor het ondernemerschap?

Article

Zorgverlener zelfstandig genoeg voor het ondernemerschap?

Ondernemerschap is niet vanzelfsprekend in de zorg

In de zorgsector zijn nogal wat mensen werkzaam die deels zelf opdrachten aannemen en deels in een dienstbetrekking werken. Wat betekent dat in de ogen van de belastingdienst voor hun zelfstandig ondernemerschap? En hoe beoordeelt de rechter zo’n situatie?

18 januari 2018

Werknemer én ondernemer

Een oncologisch verpleegkundige werkt 24 uur per week als werknemer in een ziekenhuis. Daarnaast verleent zij via een aantal bemiddelingskantoren zorg aan klanten van zorgaanbieders.

Volgens de belastingdienst zou de verpleegkundige niet kwalificeren als ondernemer voor de inkomstenbelasting. De AWBZ zou namelijk niet toestaan dat zorg in natura wordt verleend aan de zorgvragers. Rechtbank Den Haag vindt dit punt niet relevant. Het gerechtshof heeft het zelfstandig ondernemerschap van de verpleegkundige bevestigd.

Mate van zelfstandigheid

Wat de rechtbank van belang acht voor de vraag of sprake is van zelfstandig ondernemerschap, is de mate van zelfstandigheid van de verpleegkundige ten opzichte van de betrokken zorgaanbieders. Die is naar het oordeel van de rechtbank voldoende. Niet alleen kan de verpleegkundige haar werk naar eigen inzicht uitvoeren, maar ook factureert zij soms rechtstreeks aan de zorgvragers, mag zij zelf voor haar vervanging zorgen en is zij mede verantwoordelijk voor zowel het opstellen als het uitvoeren van de zorgplannen voor de patiënten.

In hoger beroep vindt ook Hof Den Haag dat de verpleegkundige als zelfstandig ondernemer kwalificeert. Dat zorginstellingen contracten afsluiten met hun zorgvragers en eindverantwoordelijk zijn voor het opstellen van de zorgplannen en de kwaliteit van de zorg verandert hier niets aan.

Het Hof neemt daarbij in aanmerking dat de verpleegkundige werkt voor meerdere opdrachtgevers en dat ook niet incidenteel doet naast haar werkzaamheden in loondienst. Dat zij verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet afsluiten, toont aan dat zij aansprakelijk is voor eventuele (medische) fouten bij de uitvoering van haar werk.

Geen zelfstandigenaftrek

Het enige punt uit het hoger beroep van de inspecteur dat overeind blijft, is dat van het urencriterium. De verpleegkundige werkt namelijk naast haar dienstbetrekking niet voldoende uren als zelfstandig ondernemer om de zelfstandigenaftrek te kunnen toepassen.

Meer weten over ondernemende werknemers?

Wilt u meer weten over ondernemende werknemers? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 . Hebt u meer vragen als ondernemer met een bedrijf in de zorg? Neem dan contact op met Rijn Broere via +31 (0)88 28801010 .

Vond u dit nuttig?