Dienstverlening familiebedrijven

Services

Dienstverlening familie en familiebedrijven

Balans vinden tussen bedrijfsbelangen en familiebelangen

Deloitte biedt dienstverlening speciaal voor familiebedrijven. Onze dienstverlening helpt u de juiste balans te vinden tussen bedrijfsbelangen en familiebelangen. Bekijk de mogelijkheden.

Family Dynamics

Ruimte creëren voor dynamische harmonie

Wie zijn wij? Waar staan we voor? Als familie en als zakelijk leiders. Waar ligt de scheiding? Wat is ieders bijdrage? Hoe gaan we om met conflicten? En hoe maken we hierover heldere afspraken in het belang van de familie en de zaak? Tijdig over deze vragen in gesprek gaan, de juiste manier vinden om dit gesprek te blijven voeren en een goede uitwerking van de afspraken in een familiestatuut zijn cruciaal voor duurzaam, persoonlijk en zakelijk succes. Coaches zorgen voor een deskundige begeleiding van de gesprekken. Met psychologische, juridische, bedrijfskundige, financiële en fiscale experts zorgen we voor heldere, gedegen vastlegging.

Opvolgingsplannen

Toekomstig leiderschap. Durf te verkennen.

Onderzoek laat zien dat 26 procent van de familiebedrijven een opvolgingsplan heeft en 40 procent een idee hoe zij de opvolging willen organiseren. Covid-19 legt bloot hoe disruptief onverwachte omstandigheden kunnen zijn. Wat als de Pater en/of Mater familias, DGA of leider ineens niet meer kan? Met deze wetenschap en het besef dat een gedragen opvolgingsaanpak bijdraagt aan vertrouwen bij familie, medewerkers, klanten en partners, is er een inhaalslag te maken. Door de opvolging proactief te plannen, kunnen familiebedrijven met meer vertrouwen werken aan een duurzame en innovatieve toekomst van familie en onderneming, en hun beider rol in de maatschappij. Het beoogde doel en de route zijn beide van belang om uitdagingen en ambities constructief te verenigen.

Aandeelhoudersovereenkomst voor familiebedrijven

Voor wat niet op straat hoeft te liggen

Afspraken tussen aandeelhouders kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd. De huidige wetgeving geeft u de mogelijkheid om veel zaken in de statuten te regelen. Maar is dat ook wenselijk? De inhoud van uw statuten is namelijk voor iedereen inzichtelijk via de Kamer van Koophandel. Vaak is het wenselijker om afspraken met uw mede aandeelhouders onderhands te regelen, zodat deze informatie niet op straat komt te liggen. Wij bespreken graag met u welke afspraken in de statuten moeten worden geregeld en welke in een aandeelhoudersovereenkomst.

Erf- en inkomstenbelasting goed regelen bij familiebedrijven

3,4% of 40% - wat betaalt u?

Is uw bedrijfsstructuur klaar voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (“BOR”)? Deloitte heeft eerder een onderzoek gedaan onder familiebedrijven. Wij vroegen deze bedrijven wat zij denken aan belasting te moeten betalen bij overlijden van één van de aandeelhouders. Vrijwel niemand realiseerde zich dat de heffing kan oplopen tot meer dan 40% over de waarde van de aandelen, als de zaken niet goed zijn geregeld. Kan de heffing worden beperkt tot minder dan 3,4%? Wij kunnen adviseren om alles dusdanig te structureren dat er zo min mogelijk af moet worden gedragen bij een eventuele (onverwachte) bedrijfsoverdracht.

Estate Planning bij familiebedrijven

Vermogen veiligstellen voor later

Steeds meer families kiezen voor het tijdig inzetten van Estate Planning, omdat ze dan simpelweg meer vermogen overhouden. Door nu al een aantal maatregelen te treffen, kan het opgebouwde vermogen fiscaal gunstig(er) aan nabestaanden worden overgedragen. En hoe eerder u dit doet, hoe meer profijt de nabestaanden hiervan zullen gaan hebben. Wij helpen u graag om ervoor te zorgen.

Estate Planning en testament

Wie krijgt wat?

Wanneer iemand overlijdt zonder een testament te hebben opgesteld, geldt het wettelijk erfrecht. Dit wettelijk erfrecht regelt bijvoorbeeld wie de erfgenamen zijn en hoe de nalatenschap moet worden verdeeld. Wilt u zelf bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt? Stel dan zo snel mogelijk een testament op. Wij voorzien u graag van een advies op maat waarbij uw persoonlijk wensen en vermogen het uitgangspunt vormen.

Familiestatuut

Toekomstige conflicten voorkomen binnen de familie

Het familievermogen bevindt zich binnen de onderneming, maar ook daarbuiten. Aangezien niet alle familieleden binnen de onderneming werkzaam zijn, zullen de belangen van de verschillende familieleden van elkaar afwijken. Om toekomstige conflicten zoveel mogelijk te voorkomen, kunnen wij samen met u een op maat gemaakt ‘familiestatuut’ opstellen.

Is uw familiebedrijf klaar voor de volgende generatie?

Bedrijfsopvolging en liquiditeit

Iedere ondernemer loopt vroeg of laat tegen de vraag aan wie de onderneming gaat voortzetten. Voor de continuïteit van de onderneming is het van groot belang dat tijdig geschikte bedrijfsopvolgers worden gevonden. Ook fiscaal is een juiste en tijdige vormgeving van de bedrijfsopvolging essentieel. Wij adviseren u graag over de maatregelen die u kunt treffen om de belastingdruk substantieel terug te brengen.

Vastgoed positioneren en structureren binnen familiebedrijven

Bij het structureren van vastgoed binnen familiebedrijven spelen uiteenlopende fiscale vraagstukken een prominente rol. Logisch, want fiscale risico’s kunnen veel impact hebben op uw financiën en die van uw onderneming. Daarnaast wilt u alle fiscale mogelijkheden optimaal benutten. In de praktijk merken wij dat, door de juiste afwegingen rondom vastgoed op het juiste moment te maken, geld kan worden bespaard. Op basis van uw persoonlijke situatie en toekomstplannen bieden wij u graag een advies op maat.

Vasthouden of overdragen van uw familievermogen?

Certificeren en Familiefonds

Wat doet u met uw familievermogen? Vasthouden of (deels) overdragen aan de volgende generatie? Onder welke voorwaarden? Uit fiscaal oogpunt is het verstandig om nu al te schenken. Zo kunt u een aanzienlijk bedrag aan toekomstige erfbelasting besparen. Bent u bang dat u dan uw grip kwijtraakt over dit vermogen? Dat kan opgelost worden door het certificeren van aandelen ofwel het opstellen van een familiestatuut. Wij bespreken graag met u welke oplossing het beste aansluit op uw wensen.

Waardering van uw bedrijf

Valuation Services

Een succesvolle onderneming is voortdurend gericht op het creëren van waarde. Daarnaast kan het vanuit verschillende achtergronden belangrijk zijn de waarde van een bedrijf, bedrijfsonderdeel of een ander actief te kennen. Waarderingen vereisen echter een diepgaand begrip van methodologie, markt en bedrijf. Met ons waarderingsrapport beschikt u over een stevige opinie bij alle waarderingsvragen en strategische beslissingen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over familiebedrijven? Neem dan contact op met Marije Staman, Rudolf Janssen of Maartje van Zelst via onderstaande contactgegevens.

Contact

Marije Staman

Marije Staman

Partner

Sinds juni 2020 leid ik het Family Business Segment van Deloitte Nederland. Een mooie groep bedrijven met focus op de lange termijn, op bouwen en op samen. Ze staan In verbinding met werknemers, met k... More

Rudolf Janssen

Rudolf Janssen

Director

Als specialist in het ‘financiële familierecht’ begeleid ik vermogende particulieren en ondernemers bij de planning van hun vermogen, hun bedrijfsopvolging en hun nalatenschap. Steeds meer ondernemend... More

Maartje van Zelst

Maartje van Zelst

Director

Als belastingadviseur binnen Deloitte ben ik actief binnen de Family Business praktijk. Deze praktijk richt zich op de onderneming en haar aandeelhouders. Ik heb (brede) ervaring met de fiscale advise... More