Dienstverlening familiebedrijven

Services

Dienstverlening familiebedrijven

Balans vinden tussen bedrijfsbelangen en familiebelangen

Hieronder vindt u onze dienstverlening speciaal voor familiebedrijven. Wij helpen u de juiste balans te vinden tussen bedrijfsbelangen en familiebelangen met behulp van onderstaande dienstverlening.

Aandeelhoudersovereenkomst voor familiebedrijven

Voor wat niet op straat hoeft te liggen

Afspraken tussen aandeelhouders kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd. De huidige wetgeving geeft u de mogelijkheid om veel zaken in de statuten te regelen. Maar is dat ook wenselijk? De inhoud van uw statuten is namelijk voor iedereen inzichtelijk via de Kamer van Koophandel. Vaak is het wenselijker om afspraken met uw mede aandeelhouders onderhands te regelen, zodat deze informatie niet op straat komt te liggen. Wij bespreken graag met u welke afspraken in de statuten moeten worden geregeld en welke in een aandeelhoudersovereenkomst.

Aandeelhoudersovereenkomst voor familiebedrijven

Anonimisering privévermogen

Hoe blijft de omvang van uw privévermogen uit de bekendheid?

Via de openbare registers is veel informatie voor iedereen zichtbaar. Met deze informatie kan men bijvoorbeeld een indruk krijgen van de omvang van het vermogen van uw BV, uw privévermogen en bezittingen. Maar is dat ook wenselijk? Door middel van anonimisering kan worden voorkomen dat persoonlijke informatie voor iedereen zichtbaar is. Wij adviseren u graag over de mate van anonimisering die het beste aansluit bij uw wensen en uw vermogen.

Familiebedrijven – Anonimisering

Erf- en inkomstenbelasting goed regelen bij familiebedrijven

3,4% of 40% - wat betaalt u?

Is uw bedrijfsstructuur klaar voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (“BOR”)? Deloitte heeft eerder een onderzoek gedaan onder familiebedrijven. Wij vroegen deze bedrijven wat zij denken aan belasting te moeten betalen bij overlijden van één van de aandeelhouders. Vrijwel niemand realiseerde zich dat de heffing kan oplopen tot 40% over de waarde van de aandelen, als de zaken niet goed zijn geregeld. Kan de heffing worden beperkt tot 3,4%? Wij kunnen adviseren om alles dusdanig te structureren dat er zo min mogelijk af moet worden gedragen bij een eventuele (onverwachte) bedrijfsoverdracht.

Familiebedrijven – Erf- en inkomstenbelasting

Estate Planning bij familiebedrijven

Vermogen veiligstellen voor later

Steeds meer families kiezen voor het tijdig inzetten van Estate Planning, omdat ze dan simpelweg meer vermogen overhouden. Door nu al een aantal maatregelen te treffen, kan het opgebouwde vermogen fiscaal gunstig(er) aan nabestaanden worden overgedragen. En hoe eerder u dit doet, hoe meer profijt de nabestaanden hiervan zullen gaan hebben. Wij helpen u graag om ervoor te zorgen.

Estate Planning bij familiebedrijven

Estate Planning en testament

Wie krijgt wat?

Wanneer iemand overlijdt zonder een testament te hebben opgesteld, geldt het wettelijk erfrecht. Dit wettelijk erfrecht regelt bijvoorbeeld wie de erfgenamen zijn en hoe de nalatenschap moet worden verdeeld. Wilt u zelf bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt? Stel dan zo snel mogelijk een testament op. Wij voorzien u graag van een advies op maat waarbij uw persoonlijk wensen en vermogen het uitgangspunt vormen.

Estate Planning en testament

Familiestatuut

Toekomstige conflicten voorkomen binnen de familie

Het familievermogen bevindt zich binnen de onderneming, maar ook daarbuiten. Aangezien niet alle familieleden binnen de onderneming werkzaam zijn, zullen de belangen van de verschillende familieleden van elkaar afwijken. Om toekomstige conflicten zoveel mogelijk te voorkomen, kunnen wij samen met u een op maat gemaakt ‘familiestatuut’ opstellen.

Familiebedrijven – Familiestatuut

Gevolgen wijzigingen BV recht voor uw bedrijf

Advies- en aandachtspunten voor familiebedrijven

In het recente verleden is het BV-recht een aantal keren grondig gewijzigd. Welke gevolgen heeft dit voor uw BV? Is de huidige opzet van (de statuten van) uw BV nog in lijn met uw wensen? Wij bekijken graag samen met u welke wijzigingen van invloed zijn op uw specifieke situatie en welke aanvullende maatregelen gewenst zijn.

Gevolgen wijzigingen BV recht voor uw bedrijf

Is uw familiebedrijf klaar voor de volgende generatie?

Bedrijfsopvolging en liquiditeit

Iedere ondernemer loopt vroeg of laat tegen de vraag aan wie de onderneming gaat voortzetten. Voor de continuïteit van de onderneming is het van groot belang dat tijdig geschikte bedrijfsopvolgers worden gevonden. Ook fiscaal is een juiste en tijdige vormgeving van de bedrijfsopvolging essentieel. Wij adviseren u graag over de maatregelen die u kunt treffen om de belastingdruk substantieel terug te brengen.

Is uw familiebedrijf klaar voor de volgende generatie?

Planning en herstructurering van vermogen

Vrijgestelde beleggingsinstelling

Indien u bijvoorbeeld belegt via een houdstermaatschappij, bedraagt de huidige effectieve belastingdruk op de rendementen 44%. Er zijn verschillende manieren om de belastingdruk op beleggingsvermogen te verlagen en tevens te anonimiseren. Ook de belastingdruk in privé kan wellicht effectiever gestructureerd worden. Wij geven u graag inzicht in de mogelijkheden.

Familiebedrijven – Planning en herstructurering van vermogen

Vastgoed positioneren en structureren binnen familiebedrijven

Bij het structureren van vastgoed binnen familiebedrijven spelen uiteenlopende fiscale vraagstukken een prominente rol. Logisch, want fiscale risico’s kunnen veel impact hebben op uw financiën en die van uw onderneming. Daarnaast wilt u alle fiscale mogelijkheden optimaal benutten. In de praktijk merken wij dat, door de juiste afwegingen rondom vastgoed op het juiste moment te maken, geld kan worden bespaard. Op basis van uw persoonlijke situatie en toekomstplannen bieden wij u graag een advies op maat.

Vastgoed positioneren en structureren binnen familiebedrijven

Vasthouden of overdragen van uw familievermogen?

Certificeren en Familiefonds

Wat doet u met uw familievermogen? Vasthouden of (deels) overdragen aan de volgende generatie? Onder welke voorwaarden? Uit fiscaal oogpunt is het verstandig om nu al te schenken. Zo kunt u een aanzienlijk bedrag aan toekomstige erfbelasting besparen. Bent u bang dat u dan uw grip kwijtraakt over dit vermogen? Dat kan opgelost worden door het certificeren van aandelen ofwel het opstellen van een familiestatuut. Wij bespreken graag met u welke oplossing het beste aansluit op uw wensen.

Vasthouden of overdragen van uw familievermogen?

Waardering van uw bedrijf

Valuation Services

Een succesvolle onderneming is voortdurend gericht op het creëren van waarde. Daarnaast kan het vanuit verschillende achtergronden belangrijk zijn de waarde van een bedrijf, bedrijfsonderdeel of een ander actief te kennen. Waarderingen vereisen echter een diepgaand begrip van methodologie, markt en bedrijf. Met ons waarderingsrapport beschikt u over een stevige opinie bij alle waarderingsvragen en strategische beslissingen.

Familiebedrijven – Waardering van het bedrijf

Meer weten?

Wilt u meer weten over familiebedrijven? Neem dan contact op met Jeroen Doorakkers via +31882880543 of met Martijn Verbaandert via +31882886753

Contact

Jeroen Doorakkers

Jeroen Doorakkers

Director

Als Family Business-advisor heb ik ruim 20 jaar ervaring met het structureren van en richting geven aan deze vraagstukken naar strategisch, fiscaal en juridisch gedragen oplossingen. De adviseurs binn... More

Martijn Verbaandert

Martijn Verbaandert

Manager

Als belastingadviseur binnen Deloitte Belastingadviseurs B.V. ben ik voornamelijk actief binnen de family business praktijk. Deze praktijk richt zich op de onderneming en haar aandeelhouders. Ik heb (... More

Jan Douwe de Boer

Jan Douwe de Boer

Partner

Als Tax Partner richt ik mij vooral op familiebedrijven en hun aandeelhouders. Het betreffen hierbij vooral (middel)grote familiebedrijven in de Maakindustrie en in de sector Transport en Logistiek. N... More