Global Powers of Construction 2020 | ER&I | Deloitte Netherlands

Article

Global Powers of Construction 2020

Economische status, prestaties en strategie van de Top 100 beursgenoteerde bouwbedrijven wereldwijd

De Global Powers of Construction (GPoC) onderzoekt de vooruitzichten van de wereldwijde bouwsector en analyseert voor de Top 100 grootste beursgenoteerde bouwbedrijven wereldwijd hun positie in termen van omzet, marktwaarde, internationalisering, diversificatie, schuldpositie en andere financiële ratio’s. Dit is de vierde editie van de GPoC, de opvolger van de European Powers of Construction (EPoC).

Vooruitzicht

Meer dan anderhalf jaar na de uitbraak van de COVID-19 pandemie maakt de mondiale economie een sterk herstel door. Na de verwachtte mondiale economische krimp van 3,3% in 2020, prognosticeert het IMF een groei van 6,6% in 2021 en een groei van 4,4% in 2022.

Ten opzichte van de mondiale economische krimp in 2020 blijkt de bouwsector iets veerkrachtiger, en blijft de krimp van de wereldwijde bouwproductie met ca. 2% beperkt. In lijn met het verwachte herstel van de wereldeconomie, zal de bouwproductie van 2021 tot 2023 naar verwachting mondiaal toenemen met gemiddeld 3,2% per jaar.

Ook in Nederland houdt de bouwsector zich ten opzichte van de macro-economische krimp redelijk goed staande gedurende de COVID-19 pandemie. Het Instituut voor de Bouw (EIB) geeft aan dat in 2020 de bouwproductie met 1,5% gekrompen is en prognosticeert dat de krimp ook in 2021 toe zal nemen tot 3,5%. Deze prognose is een stuk beter dan de eerder verwachtte 7% krimp en 9,5% krimp in 2020, respectievelijk 2021. Tot slot zijn de vooruitzichten op middellange termijn zeer gunstig, op basis waarvan het EIB prognosticeert dat de productie in de periode 2022-2025 gaat toenemen.

Focus op Nederland

De Nederlandse bedrijven staan gezamenlijk op een 11de plek in het landenklassement met een omzet van USD 17 Mld. en dalen daarmee met één plek ten opzichte van 2019. Doordat de omzet van de Koninklijke BAM Groep afnam van USD 8,070 Mld. in 2019 tot 7,777 Mld. in 2020 daalde de BAM groep van plaats 37 naar plaats 38 in de Top 100. Desondanks blijft de BAM Groep de hoogst genoteerde Nederlandse Bouwer in de GPoC Top 100. Ten opzichte van 2019 verschuift VolkerWessels een plaats omhoog tot plek 40 op basis van een omzet van USD 7,365 Mld in 2020. Door een stijging in de omzet van 11,3% naar USD 1,994 Mld. in 2020 stijgt Heijmans naar de 84e plek in de GPoC Top 100.

Doordat de jaarcijfers van Oranjewoud NV, waartoe onder andere het ingenieursbureau Antea Group en bouwbedrijf Strukton behoren, nog niet gepubliceerd waren op de datum van GPoC publicatie zijn deze niet meegenomen.

Kerncijfers bouwbedrijven 2020

  • Ten opzichte van 2019 is de totale omzet van de Top 100 bouwbedrijven in 2020 gestegen met 3,7% naar USD 1.511 bln;
  • Zoals in voorgaande jaren is het Chinese China State Construction Engineering (CSCEC) met een omzet van USD 234 mld. het grootste bouwbedrijf in termen van omzet;
  • De Chinese bouwbedrijven domineren de Top 100, en zijn gezamenlijk goed voor 34% van de totale omzet van de GPoC;
  • De Nederlandse bedrijven staan gezamenlijk op een 11de plek in het landenklassement met een omzet van USD 17 Mld. en dalen daarmee met één plek ten opzichte van 2019;
  • Ondanks de significante toename in marktwaarde in de VS en Zuid Korea (16% en 22%), daalde de totale marktwaarde met 7,4% in 2020 door afnames in Japan en Europa;
  • Ondanks een daling in marktwaarde van 16,9% heeft het Franse Vinci met USD 56 Mld. de hoogste marktwaarde van de Europese bouwbedrijven;
  • Van de Europese bouwers maakt het Nederlandse Heijmans met 39% de grootste groei in marktwaarde door;
  • De omzet uit internationale projecten nam af van 19% in 2019 tot 17% in 2020, mogelijk door de uitbraak van de COVID-10 pandemie;
  • Europese bedrijven genereren 59% van hun omzet uit internationale projecten (buiten het land van herkomst), gevolgd door Zuid Korea (40%), de VS (10%) en Japan (10%);
  • Met een gemiddelde van 8,9% realiseerden de Europese bouwbedrijven in 2020 gemiddeld een lagere Return on Equity (ROE) dan bouwbedrijven in de U.S. (11,8%) en Azië (9,8%).

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de Global Powers of Construction, of construction in het algemeen? Neem dan vooral contact op met Jurriën Veldhuizen of Carlo Sturm via de contactgegevens hieronder. 

Did you find this useful?