Wat is de Future of Energy volgens onze politieke partijen?

Article

Wat is de Future of Energy volgens onze politieke partijen?

Deloitte’s analyse van verkiezingsprogramma’s op het thema Energie

Welke keuzes maken politieke partijen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op het thema energie? Welke partijen zien het als hun kernthema en hoe zien zij de Future of Energy voor zich? Uit onze analyse van verkiezingsprogramma’s blijkt dat politieke partijen duidelijke technologiekeuzes maken, maar dat de rol van Europa niet onbetwist is.

Belangrijke keuzes

Hoewel het doel voor 2030 is vastgelegd in de klimaatwet (-49% broeikasgassen) en het pad daar naartoe is uitgezet in het klimaatakkoord, zal in de komende formatie moeten worden bepaald wat de aangescherpte ambitie van -55% in Europa, voor Nederland zal betekenen. Op basis van huidig beleid lijken we namelijk de -49% niet te gaan halen, laat staan de -55%. Verdere nationale aanscherping tot 55% zou dus substantiële extra inspanning vergen met belangrijke implicaties voor de verschillende sectoren. 

Hoe dan ook zal het nieuwe kabinet belangrijke keuzes moeten maken. Hoe gaan we de basisindustrie klimaatneutraal maken, pakken we dat Europees aan of komt er een extra nationale CO2 belasting? Wat wordt de rol van waterstof hierin, en hoe gaan we die markt stimuleren? Hoe kunnen we het tempo van verduurzaming van gebouwen verhogen? Blijft het uitgangspunt van gas-los en woonlastenneutraal? Komt er een nieuwe rol voor kernenergie in het elektriciteitssysteem? En hoe gaan we de transitie financieren en welke rol zal het Groeifonds van (oud)-ministers Wiebes en Hoekstra daarin krijgen?

Vandaar ook dat er de aankomende verkiezingen een hoop te kiezen valt op het gebied van klimaat & energie. Deloitte heeft de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd en gekeken hoe partijen schrijven over de energietransitie in het algemeen en ook over specifieke technologiekeuzes op het gebied van klimaatverandering, zoals waterstof en kernenergie. 

Onze keuze in het stemhokje zal bepalen hoe de politiek met dit momentum zal omgaan. Lees Deloitte’s analyse van de verkiezingsprogramma’s en maak 17 maart een geïnformeerde keuze.  

Did you find this useful?