Het pad van een Future Winner

Article

Het pad van een Future Winner

Het proces en de uitdagingen vanaf het begin

Als start-up of scale-up kan uw onderneming een Future Winner worden. Bij het succesvol uitbouwen van een snelgroeiend bedrijf komt u voor veel uitdagingen te staan. Op welke onderwerpen moet u scherp zijn tijdens het groeiproces en hoe kunt u met uitdagingen omgaan om uw onderneming duurzaam te laten groeien?

Van start-up of scale-up tot Future Winner

Een start-up of scale-up kan, onder de juiste omstandigheden, een ‘Future Winner’ worden: een bedrijf dat continue groei weet te realiseren. Jaar na jaar. In de Deloitte Technology Fast 50 zijn veel van de kanshebbers en daadwerkelijke Future Winners vertegenwoordigd.

Een Future Winner worden gaat niet vanzelf, en er is geen standaard recept dat voor iedere ambitieuze onderneming zal werken. Waarop moet een start-up of scale-up in ieder geval letten om de kans op succes te vergroten?

Het groeiproces

Zodra een bedrijf circa € EUR 1 M aan funding heeft gerealiseerd of circa 10 FTE in dienst heeft, is het tijd om uw organisatie verder vorm te geven. De volgende vijf pijlers zijn belangrijk bij het in beeld brengen van het huidige organisatieniveau:

 

  • Strategie en beleidsvorming
  • Organisatie en processen
  • Besturing en beheersing
  • Informatietechnologie
  • Mensen en cultuur

 

Iedere pijler kent verschillende ontwikkelingsniveaus. Door de pijlers met elkaar in evenwicht te brengen leidt u het groeiproces in goede banen. Het combineren van marktkracht, efficiency en duurzaamheid met optimale flexibiliteit draagt bij aan het worden van een wereldspeler.

De uitdagingen

1. Financiering

Een startende onderneming heeft te maken met diverse vraagstukken naast (natuurlijk) de productontwikkeling. Een aantal van die vraagstukken hebben betrekking op de financieringsbehoefte. In de praktijk kan deze behoefte worden ingevuld vanuit een combinatie van de volgende financieringsbronnen (funding mix):

  • Familie en vrienden
  • Subsidies
  • (Angel) Investors
  • Bancaire- of alternatieve financiering
  • Etc.

Bij groei van de onderneming staat de financieringsbehoefte over het algemeen continu op de agenda.

2. De groei bijbenen

Echter, naarmate de onderneming groeit worden ook andere zaken belangrijk. Het gaat dan steeds meer over andere onderwerpen zoals het opzetten van de administratieve organisatie en processen, een salarishuishouding, aantrekken van talent, beloningssystemen etc. Ook de cultuur van de organisatie heeft extra aandacht nodig zodra het team wordt uitgebreid. Dit zijn in feite onderwerpen uit de pijlers die we hiervoor noemden.

3. Wie leidt?

Een kenmerk van een Future Winner is de groeisnelheid. De founders staan centraal aan het begin van het avontuur. Dit betekent echter niet dat zij automatisch het meest geschikt zijn om de organisatie ook in de fasen daarna te leiden. Door constant oog te houden voor de eigen organisatie worden de juiste keuzes gemaakt.

4. Internationale groei

Internationalisering is een thema dat vaak ter sprake komt. Een gestructureerde en doordachte strategie is essentieel om internationaal een voet aan de grond te krijgen. Een succesvolle aanpak in Nederland is niet per definitie te kopiëren naar het buitenland.

Wat doet Deloitte?

Onze adviseurs begeleiden u door de juiste vragen te stellen en luisteren naar uw behoefte. Zodra het nodig is zorgen wij ervoor dat vanuit onze multidisciplinaire aanpak de adviseur met de gewenste expertise bij u aan tafel zit. Wij zijn uw sparringpartner in de start-up en scale-up fase, maar ook daarna.

Hoe maakt u de volgende stap? Als u daar niet direct antwoord op kan geven, dan is dit wellicht het moment om contact met ons op te nemen. Neemt u in dat geval contact op met een van de contactpersonen hieronder.

Did you find this useful?