AG2018: Afname van de stijging van de levensverwachting

Article

AG2018: Afname van de stijging van de levensverwachting

Actuarieel Genootschap publiceert nieuwe prognosetafel

Recentelijk heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap een nieuwe prognosetafel gepubliceerd: AG2018. Deze prognosetafel biedt de meest recente inschatting van de toekomstige sterfteontwikkeling voor de Nederlandse bevolking en wordt veelvuldig door de financiële sector gebruikt, waaronder door pensioenfondsen, verzekeraars en accountants.

Woensdag 12 september 2018 is de nieuwe Prognosetafel AG2018 gepubliceerd door het Koninklijk Actuarieel Genootschap (‘AG’). Deze prognosetafel biedt de meest recente inschatting van de toekomstige sterfteontwikkeling voor de Nederlandse bevolking. De Prognosetafel AG2018 is gebaseerd op hetzelfde model als de Prognosetafel AG2016. Nieuwe sterftedata is toegevoegd waarbij niet alleen naar Nederland is gekeken, maar ook naar landen in Europa met een gelijke welvaart.

Pensioen, juni 2018

Impact van de nieuwe prognosetafel

De toekomstige sterfte is toegenomen ten opzichte van de publicatie van de Prognosetafel AG2016 en daarom zal de levensverwachting minder snel toenemen op basis van de Prognosetafel AG2018. Een van de oorzaken hiervan is de toegenomen sterfte door griep in de afgelopen jaren in zowel Nederland als in andere Europese landen.

Voor pensioenfondsen

De prognosetafel gepubliceerd door het AG wordt veelvuldig door de financiële sector gebruikt, waaronder door pensioenfondsen, verzekeraars en accountants. Het AG stelt dat afhankelijk van de samenstelling van het pensioenfonds de dekkingsgraad met ruim 1% kan toenemen. Een stijging van de dekkingsgraad verkleint enerzijds de kans op kortingen en vervroegt/verhoogt anderzijds de te verlenen toeslagen. Doorgaans wijkt de populatie van een pensioenfonds af van het gemiddelde van Nederland, waardoor pensioenfondsen mogelijk ook hun ervaringssterfte moeten herzien bij gebruik van de nieuwe prognosetafel.

Op de AOW-leeftijd

Uit de cijfers van het AG kan ook een voorlopige verwachting van de voorspellingen van het CBS getrokken worden. De voorspellingen van het CBS aan het einde van dit jaar bepalen of de AOW-leeftijd in 2024 zal stijgen. Op basis van de cijfers van het AG zal ook in 2024 de AOW-leeftijd ongewijzigd blijven op 67 jaar en 3 maanden. De AOW-leeftijd heeft invloed op de pensioenrichtleeftijd in pensioenregelingen die door werkgevers worden aangeboden. Met het ongewijzigd blijven van de AOW-leeftijd gaat de verhoging van de pensioenrichtleeftijd een jaar later in. Deze verhoging wordt pas in 2028 verwacht. Het aanpassen van de pensioenregeling voor werkgevers is daarmee voorlopig nog niet aan de orde.

Voor werkgevers

De prognosetafel wordt vaak gebruikt bij de waardering van de pensioenverplichting van werkgevers op basis van de verschillende accounting standaarden (meest voorkomende: Dutch GAAP, US GAAP en IFRS). Ook hier is de impact van de nieuwe prognosetafel afhankelijk van het type regeling, de accounting standaard en de samenstelling van de deelnemers. Zo is de afname van de toekomstige levensverwachting groter voor jonge en voor vrouwelijke deelnemers. Voor verzekerde pensioenregelingen met assets gebaseerd op de VBO methodiek is de impact van de nieuwe prognosetafel op de netto pensioenverplichting marginaal doordat de nieuwe prognosetafel effect heeft op de assets en op de verplichtingen. Een groter effect is waarneembaar bij de zogenoemde ‘unfunded’ regelingen zoals een ziektekostenvergoedingsregeling of een seniorenregeling. De nieuwe prognosetafel heeft dan wel effect op de verplichtingen maar niet op de plan assets. Al met al verwachten we dat voor de meeste werkgevers de impact van de nieuwe prognosetafel beperkt is.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de prognosetafel AG2018 of bijvoorbeeld over de effecten hiervan voor uw IAS19/ASC715 waardering? Neem dan contact op met Robert-Jan Hamersma via onderstaande contactgegevens.

Vond u dit nuttig?