Dienstverleningsdocument pensioenaanvraag

Article

Dienstverlenings-documenten

Deloitte Benefits & Pension Advisory BV heeft een vergunning als financiële dienstverlener voor het adviseren en bemiddelen in pensioen- en levensverzekeringen op basis van artikel 2:75 en artikel 2:80 van de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’). Daartoe is zij ingeschreven bij de AFM onder nummer 12040282

Pensioenvraag werkgever

Download het standaard dienstverleningsdocument behorende bij deze werkzaamheden. Het dienstverleningsdocument is opgesteld in lijn met de richtlijnen die worden gesteld conform de Wft met het doel diensten van verschillende aanbieders te kunnen vergelijken.

Dienstverleningsdocument Pensioenvraag

Risico’s afdekken

Download het standaard dienstverleningsdocument behorende bij deze werkzaamheden. Het dienstverleningsdocument is opgesteld in lijn met de richtlijnen die worden gesteld conform de Wft met het doel diensten van verschillende aanbieders te kunnen vergelijken.

Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken

Vermogen opbouwen

Download het standaard dienstverleningsdocument behorende bij deze werkzaamheden. Het dienstverleningsdocument is opgesteld in lijn met de richtlijnen die worden gesteld conform de Wft met het doel diensten van verschillende aanbieders te kunnen vergelijken.

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen
Did you find this useful?