Minister Koolmees stelt inwerkingtreding nieuw pensioenstelsel uit naar uiterlijk 1 januari 2023

Article

Minister Koolmees stelt inwerkingtreding nieuw pensioenstelsel uit naar uiterlijk 1 januari 2023

In december 2020 is de concept wetgeving van het nieuwe pensioenstelsel gepubliceerd ter consultatie. Tijdens deze consultatieronde zijn bijna 500 reacties ingediend Vandaar dat de minister aangeeft dat er extra tijd nodig is om alle reacties te bestuderen voordat het definitieve wetsvoorstel kan worden ingediend. De verwachting is dat dit wetsvoorstel begin 2022 bij de Tweede Kamer ingediend wordt. De nieuwe pensioenwetgeving kan vervolgens uiterlijk per 1 januari 2023 inwerking treden.

Uitstel van het ingangsmoment

In december vorig jaar is de concept wetgeving van het nieuwe pensioenstelsel (“Wet toekomst pensioenen”) gepubliceerd ter consultatie. Aan heel Nederland is gevraagd om mee te denken over dit concept wetsvoorstel om de wet te verbeteren. Tijdens deze consultatieronde zijn bijna 500 reacties ingediend. Zeker omdat het zoveel mensen raakt en dit nieuwe stelsel er moet komen voor de komende decennia, staat zorgvuldigheid voorop. Vandaar dat de minister aangeeft dat er extra tijd nodig is om alle reacties te bestuderen voordat het definitieve wetsvoorstel kan worden ingediend.

De verwachting is dat dit wetsvoorstel begin 2022 bij de Tweede Kamer ingediend wordt. De Tweede en Eerste Kamer kunnen het voorstel dan zorgvuldig behandelen en betrokken organisaties kunnen zich goed op de aanpassingen voorbereiden. De nieuwe pensioenwetgeving kan vervolgens uiterlijk per 1 januari 2023 inwerking treden.

Transitieperiode

Naast het uitstel van het ingangsmoment wordt ook de overgangstermijn uitgesteld naar uiterlijk 1 januari 2027. Onze verwachting is dat de bepalingen rondom het overgangsrecht en de tijdslijnen voor het opstellen van het transitie- en communicatieplan eveneens opschuiven, maar dit blijkt niet uit de kamerbrief.

De financiële situatie van de pensioenfondsen in Nederland is daarnaast een belangrijk onderdeel van het nieuwe stelsel. Vooruitlopend op de nieuwe regels heeft minister Koolmees eerder aangegeven dat de pensioenfondsen (voorlopig) de pensioenen niet hoeven te verlagen mits de dekkingsgraad van het fonds minimaal 90% bedraagt, in plaats van het oorspronkelijke percentage van 104,3%. Hierdoor hoeven pensioenfondsen ook in het jaar 2021 én 2022 geen kortingen door te voeren als de (actuele) dekkingsgraad op 31 december van dat jaar 90% of hoger is.

Tot slot

Met deze brief wordt tijd gecreëerd om dit jaar de uitwerking van het pensioenstelsel te verbeteren. Hoewel de ingangsdatum is uitgesteld, blijft het van belang om goed voorbereid te zijn als werkgever op één van de meest grote stelselveranderingen van de afgelopen decennia.

Graag gaan wij met u het gesprek aan om te bespreken welke gevolgen de nieuwe pensioenregels voor u als werkgever hebben.

Did you find this useful?