Koolmees verlaagt (tijdelijk) de vereiste dekkingsgraad

Article

Koolmees verlaagt (tijdelijk) de vereiste dekkingsgraad

Uitwerking pensioenakkoord veilig gesteld

Pensioenfondsen hoeven in het jaar 2020 geen kortingen door te voeren als hun (actuele) dekkingsgraad op 31 december van dit jaar 90 procent of hoger is. Minister Koolmees heeft dit besloten, om de verdere uitwerking van het pensioenakkoord in 2020 mogelijk te maken. Deze maatregel is met name gunstig voor de oudere generatie, in tegenstelling tot de jongere generatie. Is hiermee een echte oplossing nog ver weg?

Pensioenfondsen hoeven in het jaar 2020 geen kortingen door te voeren als hun (actuele) dekkingsgraad op 31 december van dit jaar 90% of hoger is (in plaats van 100%). Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigt deze maatregel aan in een brief die hij op 19 november jl. naar de Tweede Kamer stuurde. Volgens de minister is er op dit moment sprake van een ‘uitzonderlijke economische situatie’ die uitstel van de kortingen op de pensioenen rechtvaardigt. De kortingen van pensioenen van zo’n tien miljoen Nederlanders worden voor een jaar opgeschort. Dat is de boodschap van de brief van minister Koolmees. Door de lage marktrente zijn veel pensioenfondsen in een financiële positie geraakt waarbij de (actuele) dekkingsgraad onder het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) van circa 104,3% is gekomen. Omdat deze pensioenfondsen ondanks het korte termijn herstelplan voor het vijfde jaar op rij een dekkingsgraad lager dan het MVEV hebben, werd verwacht dat zij per 1 januari 2020 de pensioenen zouden moeten verlagen. Dat zal nu dus niet gebeuren.

Dalende rente en dekkingsgraden

De houdbaarheid van het huidige pensioenstelsel is al decennialang een belangrijk onderwerp van gesprek in Nederland. In juni jl. is het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel gesloten, waarin de spreekwoordelijke piketpaaltjes zijn gezet voor een toekomstbestendig pensioenstelsel. De doelstelling van de partijen is om in 2020 in zogenoemde stuur- en werkgroepen de afspraken uit te werken, waarna de nieuwe regels per 2022 zullen ingaan. Onderdeel van de besprekingen is de financiële situatie van de pensioenfondsen in Nederland. Vooruitlopend op de nieuwe regels gaf minister Koolmees het afgelopen voorjaar al aan dat de pensioenfondsen (voorlopig) de pensioenen niet hoefden te verlagen als de dekkingsgraad van hun fondsen minimaal 100% bedraagt in plaats van de oorspronkelijke 104,3%. Na die bekendmaking daalde de rente de afgelopen maanden dusdanig, dat de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen alsnog onder de 100% kwam

Meeste kortingen voorlopig van de baan

De sociale partners, maar ook een aantal pensioenfondsen, hebben in de afgelopen maand meerdere (brand)brieven geschreven aan de minister. Hun boodschap was dat het alsnog ‘onverwachts’ moeten verlagen van de pensioenen de afspraken in het pensioenakkoord ondermijnt. Volgens minister Koolmees is er op dit moment sprake van een ‘uitzonderlijke economische situatie’ die uitstel van de kortingen op de pensioenen rechtvaardigt. Hierdoor hoeven pensioenfondsen in het jaar 2020 geen kortingen door te voeren als hun (actuele) dekkingsgraad op 31 december van dit jaar 90% of hoger is (in plaats van 100%). Zoals het er eind oktober van dit jaar uitzag, moeten met de nieuwe maatregel in 2020 nog ongeveer vier fondsen wel korten. Die korting treft dan zo’n 600.000 deelnemers. Zonder maatregel zouden dertig fondsen met in totaal 9,8 miljoen deelnemers hebben moeten korten. De maatregel heeft volgens de minister als doel rust en stabiliteit te creëren bij de uitwerking van het pensioenakkoord.

Stabiliseren opbouw en premie

Een ander onderdeel van de brief van minister Koolmees is dat de pensioenfondsen de mogelijkheid krijgen om volgend jaar de premie en opbouw zo veel mogelijk stabiel te houden. Zonder deze maatregel werd verwacht dat de pensioenfondsen in 2020 hun opbouw zouden moeten verlagen of de pensioenpremie verhogen. Het stabiel houden van de premie en opbouw hindert helaas wel het herstel van de dekkingsgraden. Het is uiteindelijk aan de fondsbesturen om een afweging te maken, benadrukt de minister. Er komen geen voorschriften voor bijvoorbeeld het premiebeleid.

Tot slot

Minister Koolmees creëert met deze brief rust, om de verdere uitwerking van het pensioenakkoord in 2020 mogelijk te maken. Maar of de situatie volgend jaar heel anders zal zijn? Deze maatregel is met name gunstig voor de oudere generatie en niet voor de jongere generatie. Een echte oplossing lijkt nog ver weg.

Did you find this useful?