Uitwerking pensioenakkoord

Article

Uitwerking pensioenakkoord

Degressieve opbouw de beste keuze?

De 'stuurgroep uitwerking pensioenakkoord' is momenteel druk bezig met de uitwerking van het pensioenakkoord. Het huidige uitgangspunt in dit akkoord is het loslaten van de doorsneesystematiek door middel van een degressieve opbouw. In dit artikel bespreken wij de voor- en nadelen van dit uitgangspunt.

Bij de meeste pensioenfondsen is een middelloonregeling met een doorsneepremie de gehanteerde methodiek. Zowel de premie-inleg als de pensioenopbouw zijn leeftijdsonafhankelijk. Jongere deelnemers betalen hierdoor relatief veel en oudere deelnemers relatief weinig voor hun pensioenopbouw. Immers, de inleg van een jongere deelnemer kan langer belegd worden. Er is dus momenteel een solidariteit van jongeren in het pensioenfonds naar ouderen. De ontwikkelingen in de maatschappij (zoals wisselingen qua bedrijfstak, periode van zorg, sabbatical, zzp-schap, etc.) heeft het stelsel dusdanig onder druk gezet dat in het pensioenakkoord is voorgesteld deze doorsneesystematiek af te schaffen.

De twee meest voor de hand liggende manieren voor het afschaffen van deze doorsneesystematiek zijn:

  • Degressieve opbouw: De opbouw neemt af naar leeftijd, de premie blijft onafhankelijk van de leeftijd
  • Progressie premie: De opbouw is onafhankelijk van de leeftijd, de premie neemt toe naar leeftijd

Voordelen van degressieve opbouw

De degressieve opbouw is het uitgangspunt in het principeakkoord. Een voordeel van de degressieve opbouw is dat voor iedereen, onafhankelijk van de leeftijd, hetzelfde premiepercentage wordt betaald. Dit zorgt bij werkgevers voor heldere communicatie over de samenstelling van het arbeidsvoorwaardenpakket.

De degressieve opbouw voorkomt ook dat werknemers duurder worden naarmate ze ouder worden. Voor elke werknemer wordt namelijk dezelfde premie ingelegd door de werkgever (als percentage van het salaris). Dit zorgt voor een betere arbeidsmarktpositie voor oudere werknemers.

Nadelen van degressieve opbouw

Voor werknemers die later de arbeidsmarkt betreden zorgt de degressieve opbouw ervoor dat er een pensioengat ontstaat. Dit gaat om werknemers die later beginnen met werken vanwege een studie of bijvoorbeeld jonge ouders die tijdelijk parttime gaan werken. Deze werknemers hebben jaren van hoge opbouw moeten missen wat in latere jaren niet meer gecorrigeerd kan worden. Deze persoonlijke omstandigheden hebben een (relatief) groot effect op de pensioenopbouw.

De invoering van de degressieve opbouw is een gevolg van de afschaffing van de doorsneesystematiek die wordt gehanteerd bij de (bedrijfstak)pensioenfondsen. Echter, door deze wijziging zullen ook de middelloonregelingen en beschikbare premieregelingen bij verzekeraars aangepast moeten worden. De premie wordt in het nieuwe systeem namelijk leeftijdsonafhankelijk verondersteld.

De verzekeraars hanteren een zogenaamde actuariële premie. Voor iedere deelnemer wordt berekend wat de premie is en is daardoor afhankelijk van de leeftijd. Bij beschikbare premieregelingen loopt de premie op naarmate de leeftijd toe neemt. Deze twee systemen dienen door het pensioenakkoord aangepast te worden naar een vlakke leeftijdsonafhankelijke premie. Hierdoor zal ook compensatie moeten worden geboden, terwijl de verzekerde pensioenregelingen niet de oorzaak zijn van het solidariteitsprobleem. Wie de rekening van de compensatie gaat betalen is een belangrijke vervolgvraag. Dit geldt zowel voor de verzekerde pensioenregelingen als voor (bedrijfstak)pensioenfondsen.
 

Conclusie

Het afschaffen van de doorsneesystematiek door middel van degressieve opbouw kent verschillende voordelen, maar ook nadelen die vragen om een praktische oplossing. De uitwerking van de stuurgroep uitwerking pensioenakkoord zal moeten uitwijzen of deze praktische oplossingen voldoende belicht en toegelicht worden, inclusief de mogelijke manieren van het verlenen van compensatie. Met grote nieuwsgierigheid kijken we daarom uit naar de uitkomst van de stuurgroep.

Did you find this useful?