Verhoging pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar

Article

Verhoging pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar

Wat zijn de consequenties voor u als werkgever

De pensioenrichtleeftijd wordt per 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar. Dit heeft een aantal ingrijpende gevolgen. Bereken nu via de rekentool wat de impact is van deze wijziging en ontdek of uw huidige pensioenregeling aangepast dient te worden.

Verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar

Per 1 januari 2018 wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. Deze wijziging brengt de nodige financiële en fiscale consequenties met zich mee voor de pensioenregeling. De nieuwe fiscale pensioenwetgeving betekent niet alleen dat een wijziging in arbeidsvoorwaarden zou moeten worden doorgevoerd, met mogelijk wederom een versobering van de pensioenopbouw, maar ook heeft deze wijziging gevolgen voor de bedrijfsvoering. Een hogere pensioenrichtleeftijd en verdere stijging van de AOW-leeftijd kan betekenen dat veel medewerkers langer willen doorwerken. Wellicht is dit aanleiding om nieuw seniorenbeleid in te voeren of te wijzigen?

Bereken de consequenties

Bereken nu zelf wat de impact is van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd voor uw pensioenregeling. De gevolgen kunnen varieren per regeling; middelloon- of eindloonregeling of een beschikbare premieregeling. Via de rekentool kunt u nagaan of uw huidige pensioenregeling per 1 januari 2018 binnen het fiscale kader valt, of dat aanpassing gewenst is.   

Bereken de gevolgen voor uw pensioenregeling
Vond u dit nuttig?