Voorlopige premiestaffels met pensioenrichtleeftijd 68 gepubliceerd

Article

Voorlopige premiestaffels 2018 gepubliceerd

Premiepercentages lager als gevolg van de verhoogde pensioenrichtleeftijd

Per 1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd 68 jaar in plaats van 67 jaar. Vooruitlopend op een beleidsbesluit heeft de Belastingdienst op 10 maart alvast de voorlopige nieuwe premiestaffels voor beschikbare premieregelingen gepubliceerd. Met deze publicatie komt de Belastingdienst tegemoet aan de wens van de pensioenuitvoerders om meer informatie over de impact van de verhoogde pensioenrichtleeftijd.

Impact

In 2018 bedraagt de fiscaal toegestane pensioenopbouw in een middelloonregeling 1,875% van de pensioengrondslag bij een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. De premiestaffels in een beschikbare premieregeling zijn gebaseerd op de ambitie om een vergelijkbaar pensioen te halen. Een jaar later met pensioen gaan, zorgt ervoor dat de premie-inleg in een beschikbare premieregeling een jaar langer kan renderen. Bovendien wordt de uiteindelijk aan te kopen levenslange pensioenuitkering een jaar korter uitgekeerd. Daarom worden de fiscaal maximale beschikbare premiestaffels verlaagd. Relatief gezien dalen de fiscaal maximale premiepercentages in 2018 over de hele linie met grofweg 5% ten opzichte van de fiscaal maximale premiepercentages in 2017.

De pensioenkosten zullen dalen als gevolg van de verlaagde premiestaffels in 2018. De premies voor een nabestaandenpensioen op risicobasis zullen daarentegen beperkt stijgen als gevolg van de verhoogde pensioenrichtleeftijd. De totale impact op de pensioenlast is afhankelijk van de kenmerken van de beschikbare premieregeling en de samenstelling van het deelnemersbestand.

Staffelbesluit 2017

Bovenstaande is de impact ten opzichte van de fiscaal maximale staffelpercentages zoals gepubliceerd in januari 2017. Veel werkgevers hanteren nog de premiestaffels uit 2015. De fiscaal maximale premiestaffels uit 2015 zijn op een minder recente overlevingstafel gebaseerd en daardoor circa 1% lager dan de fiscaal maximale premiestaffels uit 2017. Hierdoor is de impact van de wijziging in 2018 op de premiestaffels iets kleiner.

Moet uw pensioenregeling worden aangepast?

Een beschikbare premieregeling die op dit moment fiscaal maximaal is, moet per 1 januari 2018 worden aangepast. In plaats van een versobering, kan de werkgever ook besluiten om over te stappen naar een (proportie van een) zogeheten marktrentestaffel.Daarbij is de fiscaal maximale inleg hoger als gevolg van een lager verwacht rendement en hoger verwacht inkooptarief voor de pensioenaanspraken. Het invoeren van een marktrentestaffel kan gevolgen hebben voor de uitvoering van de pensioenregeling.

In de loop van dit jaar maakt de Belastingdienst de definitieve premiestaffels bekend. De voorlopige premiestaffels kunnen nog veranderen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving per 1 januari 2018, mogelijk ook afhankelijk van de uitkomst van de Tweede Kamer verkiezingen. Pensioenuitvoerders kunnen zich met de voorlopige premiestaffels alvast voorbereiden op de verhoging van de pensioenrichtleeftijd. Aan de hand van de voorlopige premiestaffels kunt ook u als werkgever alvast inschatten of het nodig zal zijn om de bestaande beschikbare premieregeling voor 1 januari 2018 aan te passen. Houd er rekening mee dat het proces van aanpassing van een pensioenregeling lang kan duren en begin daar dus tijdig mee.

Meer weten over de voorlopige staffelpercentages per 1 januari 2018?

Wilt u meer weten over de voorlopige staffelpercentages per 1 januari 2018 en de verschillende mogelijkheden om de pensioenregeling voor werknemers aan te passen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of met Robert-Jan Hamersma via +31 (0)88 288 1954.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen