Warmtenetten binnen 7 jaar grotendeels in publieke handen

Article

Warmtenetten binnen 7 jaar grotendeels in publieke handen

Een nieuwe warmtewet is in de maak. Wat weten we?

De Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten heeft in een Kamerbrief op 21 oktober 2022 aangekondigd dat vanaf 2032 alleen nog bedrijven die voor minstens de helft in publieke handen zijn collectieve warmtevoorziening mogen aanleggen. Zo wil het kabinet ervoor zorgen dat publieke partijen, zoals gemeenten en provincies, voldoende sturingsmogelijkheden en bevoegdheden hebben op de groei van warmtenetten. Wat weten we van deze nieuwe warmtewet, de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw)?

Warmtenetten kunnen een alternatief bieden voor aardgas in het verwarmen van huizen. Op dit moment zijn er zo’n 500.00 huishoudens in Nederland aangesloten op een warmtenet. Het kabinet heeft de doelstelling om dit aantal vóór 2030 te verdubbelen, met de ambitie om vervolgens te groeien naar circa 2,5 miljoen nieuwe aansluitingen in 2050.

De voorgenomen uitbreiding van het aantal aansluiting op een warmtenet brengt een forse investeringsopgave met zich mee: de totale investeringssom is begroot op zo’n EUR 5,6 miljard tot 2030 en EUR 40 miljard tot 2050, in lijn met Deloitte’s voorspelling in haar artikel ‘Heat is hot – renewable energy is the future’.

De Wcw beoogt dat middels invoering van nieuwe regulering warmte een betaalbaar, betrouw en duurzaam alternatief van aardgas is.

De highlights van de Wcw:

  • Nieuwe tariefregulering vanaf 1 januari 2025 op basis van daadwerkelijke kosten in plaats van de huidige koppeling van het warmtetarief aan de gasprijs;
  • Vanaf 2032 mogen alleen bedrijven die minstens voor de helft in publieke handen zijn nog collectieve warmtevoorzieningen aanleggen (bij >1.500 aansluitingen);
  • Een ingroeiperiode van 7 jaar (tot 1 juli 2031) moet de ontwikkeling van de benodigde publieke realisatiekracht overbruggen en maakt het mogelijk dat er nog bedrijven waarvan niet het merendeel in publieke handen is worden aangewezen voor de aanleg van warmtenetten;
  • Bestaande warmtebedrijven waarbij de infrastructuur niet minstens voor de helft in publieke handen is zullen op termijn (20 tot 30 jaar) in publieke handen komen via een overgangsrecht;
  • De Minister voor Klimaat en Energie zal de komende tijd in overleg treden met medeoverheden, de warmtesector en de financiële sector om tot afspraken over het gezamenlijk werken aan de opbouw van publieke realisatiekracht (zowel financieel en organisatorisch); en
  • De beoogde inwerkingtreding van de Wcw is 1 juli 2024.

Wil je meer weten van de Wcw, download dan ons rapport: ‘Warmtewet 2.0 – de Wet collectie warmtevoorziening. Warmtenetten binnen zeven jaar grotendeels in publieke handen’ en neem contact op met Neil of Matthijs

Wij volgen de ontwikkelen met betrekking tot warmte op de voet. Houdt daarom onze kanalen in de gaten voor meer publicaties over recente ontwikkelingen in de warmtesector!

Warmtewet 2.0 - de Wet collectieve warmtevoorziening
Did you find this useful?