Wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen | Deloitte

Article

Wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen

Pensioen Magazine Q4 2017

Op 30 augustus 2017 is het wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen ingediend bij de Tweede Kamer. Volgens voormalig staatssecretaris Jetta Klijnsma “zet dit echt zoden aan de dijk voor werknemers die vaak van baan veranderen. Al hun kleine en versnipperde pensioentjes kunnen nu worden samengevoegd tot één beter pensioen. Dat is van grote waarde”. Dit artikel is ook geplaatst in het Pensioen Magazine.

Wilt u magazine Pensioen in uw mailbox / brievenbus ontvangen? Laat hier uw gegevens achter.

Zowel de Tweede Kamer als verschillende sociale partners staan positief tegenover het wetsvoorstel, aangezien het voorstel een verbetering is voor zowel pensioenuitvoerders als werknemers. Op basis van het wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen is het mogelijk om de waarde van een klein pensioen van een gewezen deelnemer automatisch over te dragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Onder een klein pensioen wordt verstaan een pensioen waarvan de jaarlijkse aanspraak niet meer bedraagt dan € 467,89. Werknemers hebben tegenwoordig steeds vaker verschillende kortlopende dienstverbanden, waarmee een dergelijke kleine pensioenaanspraak wordt opgebouwd. Uit gegevens van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat er op dit moment ongeveer 4,5 miljoen kleine pensioenaanspraken zijn. Het risico van een afkoopmogelijkheid voor een kleine pensioenaanspraak is echter dat een pensioenaanspraak wellicht zijn pensioenbestemming verliest. De afkoopmogelijkheid zal daarom voor nieuwe kleine pensioenen worden vervangen door een automatische waardeoverdracht. De nieuwe pensioenuitvoerder dient deze automatische waardeoverdracht te accepteren. Ook de werknemer heeft geen actieve rol, de waardeoverdracht kan niet worden aangevraagd noch worden tegengehouden. Werknemers die verschillende keren voor een korte periode hebben deelgenomen aan een pensioenregeling zijn hierdoor beter in staat een adequaat pensioen op te bouwen. Van verschillende kleine pensioenpotjes kan op deze manier één groter pensioen worden gerealiseerd.

In het wetsvoorstel wordt daarnaast het begrip ‘heel klein pensioen’ geïntroduceerd. Hiervan is sprake als een pensioenaanspraak bij einde deelneming in de pensioenregeling niet meer bedraagt dan € 2 bruto per jaar. Dergelijke pensioenaanspraken zullen vervallen zonder dat de pensioengerechtigde hiervoor een compensatie ontvangt, omdat de administratieve lasten niet in verhouding staan tot het belang van de pensioenaanspraken.

Pensioen december 2017

Het recht op automatische waardeoverdracht

Voor pensioenuitvoerders zullen de nieuwe plannen leiden tot een kostenbesparing en meer efficiency, omdat het systeem van waardeoverdracht zo eenvoudig mogelijk zal worden ingericht. Nu het recht op afkoop van nieuwe kleine pensioenen wordt vervangen door het recht op automatische waardeoverdracht hoeft een pensioenuitvoerder geen pensioenaanspraken in beheer te houden tegen relatief hoge administratieve lasten. Ook het vervallen van de heel kleine pensioenaanspraken zal leiden tot een administratieve lastenverlichting.

Het wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen is ingediend door het toenmalige demissionaire kabinet. In eerste instantie was er op het moment van schrijven van dit artikel nog geen definitieve beslissing genomen. Op 21 november 2017 heeft de Tweede Kamer echter met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen.

Pensioen Magazine

Dit artikel is geplaatst in het Pensioen magazine, het kwartaalmagazine van Deloitte over actuariële, financiële, juridische, fiscale en verzekeringsaspecten van pensioen.

Vond u dit nuttig?