Zeker van de juiste pensioenaanspraken- en rechten

Article

Zeker van de juiste pensioenaanspraken- en rechten

Onzekerheid over aanspraken en rechten kan grote gevolgen hebben.

Door de aankomende overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zal de kwaliteit van pensioendata nog hoger op de agenda van pensioenfondsen én -uitvoerders staan. Dit artikel zet het verhoogde belang van administreren van de juiste pensioenaanspraken en -rechten (hierna: aanspraken) uiteen en waarom het verstandig is tijdig te handelen.

Van aanspraken naar individueel vermogen

De hoogste prioriteit voor pensioenuitvoerders is het correct administreren voor en uitkeren van pensioen aan haar (gewezen) deelnemers. Vanuit deze administratie zullen de meeste aanspraken onder het huidige stelsel worden ingebracht in het nieuwe stelsel (het zogenoemde ‘invaren’). Het merendeel van de huidige deelnemers heeft aanspraken en een belofte over wat men in de toekomst kan verwachten aan maandelijkse uitkering. Deze aanspraken bestaan uit vele verschillende elementen, zijn soms (deels) voorwaardelijk en kennen een collectieve buffer. In geval van invaren moet de marktwaarde van deze aanspraken worden bepaald. Dit vormt de startpositie van het pensioenvermogen van een individuele deelnemer in het nieuwe stelsel. Hier gaat het om voor de deelnemer. Helemaal omdat in het nieuwe pensioenstelsel het (individueel) pensioenvermogen directer en transparanter wordt beïnvloedt door beleggingsresultaten. Het is voor zowel deelnemers als pensioenuitvoerders van essentieel belang dat dit invaren gebeurt op basis van correcte aanspraken. Ontbrekende data of een klein foutje kan leiden tot een (groot) verschil in pensioen voor de deelnemer. In het verlengde kan dit voor het pensioenfonds leiden tot reputatieschade en kost het herstellen tijd en geld.

Complexe systemen, complexe transitie

Deze foutjes zijn helaas snel gemaakt en vaak lang onbekend. NRC beschreef onlangs dat een pensioenuitvoerder haar deelnemer jarenlang te hoge uitkeringsbedragen voorspiegelde, resulterend in een verschil van bijna 10.000 euro per jaar (Bron: NRC 2022). Uit onderzoeken door DNB naar robuuste datakwaliteit blijkt dat complexiteit en verouderde IT-systemen van pensioenadministraties leiden tot een verhoogde kans op fouten in berekeningen rondom pensioenaanspraken (Bron: DNB 2022). Daarnaast kunnen fouten of mismatches in aangeleverde data ook leiden tot fouten in aanspraakberekeningen. Het proces wordt des te onoverzichtelijker indien rekening moet worden gehouden met veel verschillende pensioenregelingen en pensioensoorten. Bovendien zijn de (handmatige) controles die nu bij een pensioeningang worden gedaan bij invaren niet mogelijk of veel kostbaarder vanwege de grote aantallen.

Zeker het nieuwe stelsel in

Deelnemers willen er zeker van zijn dat hun pensioenaanspraken correct worden ingevaren naar het nieuwe stelsel. In het bijzonder omdat bij invaren geen individueel bezwaarrecht geldt. Pensioenfondsen en -uitvoerders moeten waakzaam zijn op fouten in hun data om het verlies van tijd, geld en reputatie te voorkomen. En wat corrigeer je wel en wat niet? In zijn jaarverslag van 2021 concludeerde ombudsman pensioenen Jeroen Steenvoorden dat pensioenuitvoerders meer coulance mogen tonen bij schrijnende omstandigheden (Bron: Ombudsman Pensioenen 2022). 

Het lijkt verstandig om nu alvast stil te staan bij de vraag of de aanspraken echt overal correct zijn. Achteraf corrigeren is misschien mogelijk maar lijkt op voorhand complex. De vervolgvragen of dit de enige deelnemer is, wat de financiële impact is en hoe dit slim procesmatig en beleidsmatig te ondervangen, leveren het nodige extra werk op.

Verantwoord vereenvoudigen

Een andere wijze om invaren minder complex te maken is door de huidige regeling op een paar cruciale punten te vereenvoudigen. Hierbij ligt de aandacht op die elementen die voor de deelnemers weinig of geen impact hebben, maar juist bij invaren tot complexiteit kunnen leiden en in de administratie foutgevoeliger zijn. Niet alleen is dit good practice aangezien deelnemers baat hebben bij een overzichtelijke regeling, ook biedt dit duidelijkheid over de afspraken tussen fonds en deelnemer.

Bij een recent vereenvoudigingstraject heeft een pensioenfonds met een hoge mate van complexiteit vanwege meerdere verschillende pensioenregelingen en overgangsregelingen, haar pensioenlandschap sterk vereenvoudigd. Dit had een gunstig effect op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de data en tegen lagere kosten. Door elke pensioenregeling, pensioensoort en de exacte uitvoering hiervan tot in detail door te nemen was het mogelijk om dit te bereiken met minimale impact op de deelnemers. 

Onze conclusie

Voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel zal de marktwaarde van huidige pensioenaanspraken moeten worden bepaald. Het is voor zowel deelnemers als pensioenuitvoerders van groot belang dat dit correct gebeurt. Hierom is het verstandig tijdig vast te stellen dat de aanspraken echt correct zijn en indien niet, te zorgen dat deze zekerheid er komt. Wat eveneens kan helpen om het invaren eenvoudiger te maken is vereenvoudiging van complexe elementen in de huidige regeling. Door hier als pensioenfonds en -uitvoerder nu aandacht aan te besteden kunt u zekerheid bieden aan uw deelnemers en uzelf een hoop kosten en moeite besparen. 

Dit artikel is geschreven door Eelke Vlieger, in samenwerking met Arjan van Dijk.

Did you find this useful?