Corporate benefits advisory

Solution

Benefits & Pension advisory

Deloitte adviseert u op het gebied van pensioen en gerelateerde arbeidsvoorwaarden.

De pensioenwereld is sterk in beweging. Pensioenfondsen worden geconfronteerd met ontwikkelingen die, ieder voor zich, een negatieve invloed hebben op de dekkingsgraad. De lage rente en de stijgende levensverwachting zorgen voor een hogere verplichting en onzekere markten leiden tot minder presterende fondsbeleggingen. Ook pensioenregelingen bij verzekeraars kampen met deze problematiek, waardoor de resultaten in verzekerde pensioenregelingen eveneens tegenvallen.

Pensioenfondsen en verzekeraars zijn door deze ontwikkelingen genoodzaakt tot de volgende maatregelen:

  • Bij verzekerde regelingen speelt de huidige lage rente een belangrijke rol. Verzekeraars zullen bij een aflopend contract een hogere premie in rekening brengen in het nieuwe contract. Hierdoor zijn bij aflopende contracten premiestijgingen van tientallen procenten te verwachten.
  • Bij pensioenfondsen is het verhogen van de premie ook een instrument. Daarnaast is het korten van aanspraken van werknemers niet langer taboe.

Voor u als werkgever zijn beide scenario’s natuurlijk onwenselijk, zowel vanuit financieel oogpunt als vanuit de relatie tussen werkgever en werknemer.

Daarnaast moet binnen een aantal jaar ook de pensioenleeftijd diverse malen worden verhoogd en de regeling moeten worden versoberd om te voldoen aan nieuwe regelgeving.

 

Hoe Deloitte u helpt

Het is voor u als werkgever van cruciaal belang om tijdig in kaart te brengen waar de mogelijkheden en bedreigingen voor uw onderneming liggen op deze gebieden. Daardoor kunt u accuraat ingrijpen en kunnen mitigerende maatregelen worden genomen. Wij kunnen u vanuit onze ervaring, kennis en ons netwerk assisteren bij:

  • Het uitvoeren van een quickscan met als resultaat een overzicht van de huidige stand van zaken inzake de regeling, de uitvoering en de bijbehorende financiële en operationele risico’s
  • Het onderzoeken en uitwerken van scenario’s voor mogelijke oplossingen
  • Het creëren van een roadmap, waarbij het proces naar de gekozen oplossing gedetailleerd uiteen wordt gezet
  • Het assisteren bij de uitvoering van het proces, op actuarieel gebied, het uitvoeren van projectmanagement en bij de implementatie en borging in de onderneming.

 

Wat het u oplevert

Door onze contacten in de markt met meer dan 5.000 zakelijke klanten weten wij wat er speelt en waar de kansen voor uw onderneming liggen. Per opdracht brengen wij de competenties samen die op dat moment vereist zijn. Communicatie, onderhandelingsvaardigheden, projectmanagement, bewaken van tijdslijnen, kwaliteit en daadkracht: Deloitte heeft het allemaal in huis.

Contact

Robert-Jan Hamersma

Robert-Jan Hamersma

Partner

Robert-Jan, actuaris AG, is Managing Partner van Deloitte Benefits & Pension Advisory. Met meer dan 21 jaar werkervaring bij Deloitte, voorheen Andersen, inclusief een secondment in New York, is Rober... More

Arjan van Dijk

Arjan van Dijk

Director

“Pensioenregelingen mogen eenvoudiger”; “Wat zijn de beste arbeidsvoorwaarden voor ons bedrijf”; “Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die individueler mag”. Dit zijn enkele stellingen waar onze klanten ... More