Solution

Corporate Finance Advisory

Geïntegreerde oplossingen voor ieder transactieproces

Fusies en overnames melden zich vaak onverwachts aan. Plotseling klopt een potentiële koper aan of ontstaat de gelegenheid een concurrent over te nemen. Deloitte helpt u om het momentum te behouden in deze situatie en de juiste stappen te zetten om een transactie te realiseren.

Uw Uitdaging

Veelal blijkt er bij fusies en overnames een gebrek aan relevante of actuele informatie te zijn waardoor een transactie stroef verloopt. In andere gevallen is de toekomst, en dus het waarde-potentieel, van een onderneming onvoldoende onderbouwd. In die gevallen worden minder gunstige transactie- en financieringsvoorwaarden gerealiseerd. Daarnaast zien wij vaak dat zich onverwachte deal breakers voordoen, wat tot uitstel of zelfs afstel van de voorgenomen transactie kan leiden.

Gedurende een transactieproces komen vele disciplines aan bod. De onderneming moet worden gewaardeerd en de optimale financieringsstructuur moet worden bepaald. Ook moeten de fiscale consequenties in kaart worden gebracht en wordt een due diligence onderzoek uitgevoerd. Tegelijkertijd hebben allerlei interne en externe stakeholders, de wederpartij en haar adviseurs behoefte aan informatie. Na afronding van de transactie wordt de onderneming soms ontvlochten of geïntegreerd binnen de organisatie van de overnemende partij. Zonder grondige coördinatie van deze activiteiten wordt aandeelhouderswaarde vernietigd en verloopt het transactieproces inefficiënt.

Transactions

Completed by Corporate Finance specialists across the Deloitte Member Firm network.

View

Hoe Deloitte u helpt

In de dynamische fusie en overnamemarkt is een degelijk voorbereid en gecoördineerd transactieproces één van de voorwaarden voor een succesvolle verkoop of overname. Deloitte ondersteunt u hierin bij elke gewenste transactievorm:

  • Acquisities
  • Desinvesteringen
  • Fusies en joint ventures
  • Management buy-outs en buy-ins

Wij zorgen ervoor dat uw onderneming M&A Ready is. Vooruitlopend op een mogelijke transactie helpen wij u bij het opstellen van een doordacht business plan met een gedegen financiële onderbouwing. Wij brengen potentiële deal breakers in kaart, zorgen voor effectieve transactiedocumentatie en ondersteunen bij de voorbereiding op het due diligence onderzoek. Dit creëert rust en voorkomt verrassingen.
Ons ervaren transactieteam begeleidt de transactie en bewaakt de voortgang van het proces. Belangrijke informatie wordt met betrokkenen gedeeld en de diverse stappen in het transactieproces worden zorgvuldig op elkaar afgestemd. Deloitte behoudt voor u het overzicht over de transactie, van initiatie tot en met integratie.

Wat het u oplevert

Door de samenwerking tussen diverse specialisten levert Deloitte een geïntegreerde oplossing voor ieder transactieproces. Ons uitgebreide internationale netwerk stelt ons daarnaast in staat u optimaal te ondersteunen bij grensoverschrijdende transacties. Bovenal zorgt onze persoonlijke en flexibele aanpak voor transactie zekerheid, een vlot verlopend transactieproces en optimale transactievoorwaarden.

Contact

Roy Stegeman

Roy Stegeman

Partner

Roy is a partner at Deloitte Corporate Finance Advisory and is specialised in transactions with private equity investors. He is well known with the Dutch and Pan European Private Equity landscape. Roy... More

Neil Lomax

Neil Lomax

Partner Corporate Finance

Neil Lomax has wide experience in the area of corporate finance and M&A advisory and leads the Government & Public Services sector. He services governments, her participations and public infrastructur... More