Solution

Pensions M&A

Ons M&A Pensions team kan voor u gedurende de gehele M&A-cyclus waarde toevoegen.

Partijen kunnen tijdens overnames worden geconfronteerd met complexe vraagstukken op het gebied van pensioen en uitgestelde personeelsbeloningen. Vooral in deze tijden van onrust op de financiële markten. Daarnaast vinden kopers het na afronding van een transactie vaak een uitdaging om pensioenissues op te lossen en een solide uitvoering in te regelen voor de van kracht zijnde regelingen:

 • het identificeren van financiële risico’s van regelingen tijdens overnameprocessen;
 • het vertalen hoe financiële risico’s moeten worden meegenomen bij (prijs)onderhandelingen;
 • het identificeren van (implementatie)issues op pensioengebied voor en na het afsluiten van een transactie, om verrassingen na een overname te vermijden;
 • het inregelen van een solide uitvoering van regelingen na een transactie en het actief oppakken van pensioenissues.

 

Hoe Deloitte u helpt

Gedurende due diligence onderzoeken kunnen de vraagstukken op het gebied van pensioen complex zijn. Daarom helpen wij u bij:

 • het verkrijgen van inzicht in welke pensioenregelingen en uitgestelde personeelsbeloningen van kracht zijn;
 • het verkrijgen van inzicht in de financiële risico’s van de betreffende regelingen (balans, lasten en cash);
 • het begrijpen hoe deze financiële risico’s kunnen worden meegenomen in het onderhandelingsproces en bij het opstellen van de juridische documenten;
 • het identificeren van mogelijke pensioenissues na afronding van de transactie (bijvoorbeeld voor uitvoering van de regelingen).

Na afronding van een overname helpen we u pensioenissues actief en effectief op te pakken door:

 • het inregelen van een solide uitvoering van regelingen na een transactie, zeker bij een fusie of carve-out;
 • reductie en/of stabilisatie van pensioenpremies of de impact van IFRS en de hieruit volgende volatiliteit voor de financiële cijfers;
 • reductie van de operationele kosten en tijdsbesteding op pensioengebied voor de onderneming;
 • optimalisatie en/of rationalisatie van het ontwerp of de uitvoering van pensioenregelingen.

 

Wat het u oplevert

Ons M&A Pensions team kan voor u gedurende de gehele M&A-cyclus waarde toevoegen.

 • Wij hebben uitgebreide ervaring met het verrichten van acquisitie en verkoop due diligence onderzoeken.
 • Wij begrijpen hoe corporate M&A teams en private equity huizen opereren en kunnen effectief met hen communiceren en samenwerken. 
 • Wij hebben veel bedrijven geholpen bij het uitwerken van hun pensioenstrategie na een overname, ook in geval van fusies en carve-outs.

Contact

Robert-Jan Hamersma

Robert-Jan Hamersma

Partner

Robert-Jan, actuaris AG, is Managing Partner van Deloitte Benefits & Pension Advisory. Met meer dan 21 jaar werkervaring bij Deloitte, voorheen Andersen, inclusief een secondment in New York, is Rober... More