Solution

Transaction Modelling

Een financieel model dat u in staat stelt variabelen te wijzigen, scenario’s door te rekenen en op die manier de belangrijkste gevoeligheden voor de waarde te identificeren.

Als u uw onderneming of een deel ervan wilt verkopen, is het van groot belang dat zowel u als de potentiële koper de waarde begrijpt. Een gedegen financieel model is daarbij onontbeerlijk. Niet alleen voor u, maar ook voor het vertrouwen dat mogelijke kopers in uw cijfers hebben. Hierdoor kunt u de waarde van uw onderneming maximaliseren.

  • Bedrijfsverkoop. Financiële prognoses vormen de basis voor de beslissing tot verkoop door de onderneming en koop door de overnemende partij. Een goede onderbouwing van de financiële prognose zorgt voor vertrouwen, geloofwaardigheid voor stakeholders en een vloeiend proces.
  • Carve-out operaties. Bij een carve-out is er, mede door gebrek aan stand alone cijfers, een grote behoefte bij potentiële kopers aan een prognose specifiek gericht op de carve-outentiteit.
  • Synergieën en post merger integratie. Fusieprocessen worden ingestoken met aannames over te behalen synergieën. Een op maat gemaakt model kan helpen om deze synergieën te kwantificeren. Tijdens de integratiefase kunt u het model gebruiken om de voortgang te monitoren.

 

Hoe Deloitte u helpt

Onze aanpak is gericht op het verkrijgen van inzicht in de waardedrijvers van uw onderneming.

Wij combineren onze kennis van fusies en overnames met diepgaande kennis van het opstellen van financiële prognoses om waardedrijvers te identificeren. We bieden op transparante wijze inzicht in de opbouw van de financiële prognose met een link naar onderliggende brondata en aannames waarmee u kunt anticiperen op vragen vanuit potentiële kopers. We bieden u een financieel model dat u eenvoudig in staat stelt variabelen te wijzigen, scenario’s door te rekenen en op die manier de belangrijkste gevoeligheden voor de waarde te identificeren.

 

Wat het u oplevert

Deloitte combineert in haar transactiemodellering jarenlange M&A ervaring, gedegen industriekennis en specialistische business modelling capaciteiten.

  • Dankzij de begrijpelijke financiële opbouw van de business case worden potentiële kopers in staat gesteld een snel begrip van de business te verkrijgen.
  • Dit zorgt voor verhoogd vertrouwen, een sneller transactieproces en een sterkere positie tijdens de onderhandelingen.
  • Vaak hebben modellen aanvullende bruikbaarheid; zo kan het model dienen voor het aantrekken van financiering en het faciliteren van communicatie rondom de transactie.

Contact

Jeroen van der Wal

Jeroen van der Wal

Partner

Jeroen is Partner in Deloitte’s Financial Advisory practice in the Netherlands and has over 20 years of experience in M&A. He has been a partner since 2009 and holds an academic degree in Economics & ... More