De LIFE-coin | Deloitte

Article

De LIFE-Coin

Digitale innovatie in studie, zorg, wonen en pensioen

De discussie rondom het pensioenstelsel houdt geen rekening met grote technologische trends en innovatie. Dat is een gemiste kans. Veel technologische innovatie is erop gericht beter in te spelen op de individuele behoefte. John Smolenaers, Partner Human Capital, schetst een houtskooltekening: de LIFE-coin gebaseerd op blockchain-technologie.

'Blockchain is een universele, betrouwbare en transparante technologie' - John Smolenaers

De LIFE-coin is een ruilplatform waarop integratie van studie, zorg, wonen en pensioen realiseerbaar is. John Smolenaers zal in het artikel 'De LIFE-Coin' verder uitwijden over het concept, onderverdeeld in 4 secties. Onderstaand is een korte samenvatting per onderwerp te vinden.

  • Inspiratie
  • Pensioenstelsel: DB/DC is passé?
  • Vier trends
  • De LIFE-Coin
De LIFE-Coin

Inspiratie

Digitale en technologische ontwikkelingen hebben grote impact op zowel consumentengedrag als de financiële sector. Blockchain is één van de grote drijvende krachten achter deze ontwikkelingen. Er zijn dan ook verschillende redenen waarom blockchain John Smolenaers vakinhoudelijk inspireert.

Pensioenstelsel: DB/DC is passé?

De discussie over een nieuw pensioenstelsel loopt al jaren. Iedere poging om de discussie breder dan pensioen te voeren loopt vast. Innovatie speelt in de discussie helemaal geen rol. Het is daarom de vraag of het niet-meenemen van trends terecht is, en of de discussie over DB en DC wel de juiste is.

Vier Trends

Er zijn 4 trends die invloed hebben op belonen, studie, zorg, wonen en pensioen: de wijze waarop we werk inrichten verandert, de wensen en behoeften van medewerkers veranderen, er heeft een verschuiving plaatsgevonden van verzekeren naar faciliteren, en de wereld van finance zit in een (digitale) transitie.

De LIFE-Coin

Studie, wonen, zorg en pensioen zijn complexe domeinen die lastig te verbinden zijn. Wat ontbreekt is een praktisch ruilplatform: daar zou blockchain in kunnen voorzien met het ontwerpen van de LIFE-coin. Dit is een - nog fictief - op blockchain-technologie ontworpen ruilplatform bovenop de genoemde domeinen. Doel is om uitwisseling mogelijk te maken van kapitaal én diensten om individuen te voorzien in behoeftes.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u het artikel 'De Life-Coin' downloaden of contact opnemen met John Smolenaers via JSmolenaers@deloitte.nl / +31882887866.

Vond u dit nuttig?