De Nederlandse Insurance Outlook 2020

Article

De Nederlandse Insurance Outlook 2020

Met zevenmijlslaarzen de toekomst in

De Nederlandse verzekeringsindustrie in transitie

Met veel genoegen presenteren wij de Nederlandse Insurance Outlook 2020. Een publicatie met een overzicht van de Nederlandse verzekeringsmarkt. Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om de visie van topbestuurders werkzaam in de Nederlandse verzekeringssector centraal te laten staan. Uit de interviews met de directieleden van verzekeraars, makelaars en toezichthouders blijkt dat de transformatie van de verzekeringsmarkt aan snelheid wint. Het thema ‘Zevenmijlslaarzen’ symboliseert dan ook de versnelling waarmee de verzekeringsmarkt de transformatie doorloopt.

En dan is daar plotseling de COVID-19-crisis. De meeste verzekeraars hebben de transformatie naar thuiswerken redelijk goed kunnen maken, en kunnen de dienstverlening aan hun klanten op peil houden. De crisis werpt op veel zaken een nieuw licht, onder andere op de HR-aspecten – de veranderende eisen aan het personeel vormden sowieso al een thema - en lijkt ook tot versnelling te leiden van zaken die altijd al belangrijk waren, maar nu ook urgent. Bijvoorbeeld digitalisering van de keten. Op die manier zal blijken dat partijen die zich snel kunnen aanpassen, sterker uit deze crisis kunnen komen.

Download de Nederlandse Insurance Outlook 2020

Een tweetal thema’s uit de Insurance Outlook die toezien op de marktontwikkelingen lichten wij in het specifiek hier uit

Klik op de doorverwijzing naar separate websites voor aanvullende informatie.

Thema #1 Nederlandse aandeelhouderscommunicatie

In de transformatie waarin veel Nederlandse verzekeraars zich bevinden is het belangrijk de aandeelhouders mee te nemen in de communicatie. Een analyse op basis van tekst mining van de jaarverslagen van NN, Achmea, Aegon en a.s.r. over de jaren 2016 t/m 2019 laat een aantal opmerkelijke onderlinge verschillen zien. Ook zijn de verschillen met een aantal internationale financiële instellingen (ING, AXA en Allianz) in kaart gebracht. Zo is er minder aandacht in jaarverslagen voor maatschappelijke thema’s en communiceren Nederlandse verzekeraars meer over Purpose.


De resultaten van deze analyse zijn gevisualiseerd in radar-grafieken om te zien wat de overeenkomsten zijn en hoe verzekeraars zich differentiëren in de periode tussen 2016-2019. 

Jaarverslagen Nederlandse verzekeraars

Klik hier voor een deep-dive in de data

Klik hier

Thema #2 Nederland in Cijfers

Verzekeraars baseren zich op data om hun producten vorm te geven en de prijs te bepalen. Daarbij is het belangrijk om van actuele en locatiegebonden data gebruik te maken. In deze visualisaties hebben we open data van het CBS gevisualiseerd op buurt-, wijk- of gemeenteniveau. We laten hiermee zien dat deze openbare data als ondersteuning kan dienen voor de prijsbepaling van verzekeringsproducten.

U kunt met behulp van de interactieve kaarten zelf nagaan hoe uw buurt scoort ten opzichte van andere buurten en de rest van Nederland.

Nederland in cijfers

Klik hier voor een deep-dive in de data

Klik hier
Did you find this useful?