De nieuwe herstructureringswet (WHOA) en de rol van waarderingen

Article

De nieuwe herstructureringswet (WHOA) en de rol van waarderingen

Onze visie en aandachtspunten bij waarderen in WHOA trajecten

Met de aankomende Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) kunnen levensvatbare ondernemingen die vanwege een zware schuldenlast insolvent dreigen te raken, efficiënter financieel geherstructureerd worden. De wijze waarop zo’n herstructurering wordt uitgevoerd is mede afhankelijk van een tweetal waarderingen. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De WHOA is een welkom middel om onnodige faillissementen te voorkomen

De Wet homologatie onderhands akkoord (“WHOA”) is een aanpassing op de Nederlandse Faillissementswet. De aanpassing maakt het mogelijk om levensvatbare ondernemingen die vanwege hun zware schuldenlast insolvent dreigen te raken efficiënt financieel te herstructureren. Het is daarmee een welkom middel om onnodige faillissementen te voorkomen en waarde en arbeidsgelegenheid te behouden.

In Nederland was het zonder de WHOA vrijwel niet mogelijk een schuldeiser of aandeelhouder buiten een faillissement om te dwingen een schuldakkoord te accepteren. Alle vermogensverstrekkers moesten aan boord zijn om te kunnen herstructureren. De WHOA brengt daar verandering in.

Deloitte - De WHOA en de rol van waarderingen

Onwelwillende schuldeisers worden door de WHOA toch aan een herstructurering gebonden

De WHOA, geïnspireerd op het Engelse Scheme of Arrangement en de Amerikaanse Chapter 11 procedure, maakt een financiële herstructurering mogelijk door middel van het aanbieden van een onderhands schuldakkoord, waarbij de rechtbank via goedkeuring (homologatie) van het akkoord ook schuldeisers en aandeelhouders die niet hebben ingestemd met het akkoord aan de voorgestelde herstructurering kunnen binden (een dwangakkoord).

Waarderingen spelen een belangrijke rol in een WHOA traject

Belangrijke voorwaarden voor homologatie van een schuldakkoord onder de WHOA zijn onder andere dat ten minste één klasse van vermogensverschaffers vóór het akkoord stemt en dat onder het akkoord de vermogensverschaffers niet slechter af zijn dan bij een faillissement. In dat kader zijn twee waarderingsconcepten relevant: de reorganisatiewaarde en de liquidatiewaarde.

Een waarderingsanalyse zal het positieve verschil tussen de waarde van de onderneming na de financiële en operationele reorganisatie (de reorganisatiewaarde) versus de verwachte opbrengst bij faillissement (de liquidatiewaarde) in kaart moeten brengen om van de rechtbank goedkeuring tot een financiële herstructurering onder de WHOA te verkrijgen.

Terwijl waarderen bij herstructureringen een aantal uitdagingen kent

Waarderen in de context van herstructureringen kent een aantal uitdagingen; het toekomstperspectief van bedrijven in financiële nood is namelijk onzeker en afhankelijk van vele factoren. Ook beschrijft de wet niet voor hoe de waarderingen moeten worden uitgevoerd.

Lees Deloitte’s visie op en aandachtspunten bij waarderen in WHOA trajecten

In ons discussiedocument over de WHOA introduceren we u verder in de WHOA en delen wij onze visie op- en aandachtspunten bij waarderen in een WHOA traject. Klik hier om het rapport te downloaden.

De WHOA is met algemene stemmen op 26 mei 2020 aangenomen door de Tweede Kamer en op 6 oktober 2020 afgedaan als hamerstuk door de Eerste Kamer. Een snelle inwerkingtreding (tussen 1 november 2020 en 1 januari 2021) is voorzien.

Meer informatie

Deloitte heeft een ervaren team van herstructurerings- en waarderingsspecialisten die klaar staan om u te ondersteunen bij de mogelijkheden en uitdagingen van herstructureringen en de WHOA. Neemt u contact op met een van de onderstaande personen indien u meer wilt weten over herstructureringen, de WHOA of benieuwd bent hoe wij u kunnen assisteren.

Did you find this useful?