Energiebelastingscan voor woningen

Article

Energiebelastingscan voor woningen

Mogelijkheden voor een teruggaaf energiebelasting

Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) betaalt u via de energienota aan de energieleverancier. De energieleverancier betaalt de door haar geïncasseerde energiebelasting en ODE op haar beurt weer door aan de Belastingdienst. Afhankelijk van het verbruik van gas en elektriciteit, kan de energiebelasting en ODE tot wel ongeveer 35 procent van de energienota bedragen.

Mogelijkheden voor een teruggaaf energiebelasting

De wet biedt echter diverse mogelijkheden om een teruggaaf van energiebelasting te realiseren en daarmee een besparing ten aanzien van de energiekosten te realiseren. Zo kunnen bijvoorbeeld wooncomplexen die bestaan uit meerdere zelfstandige woningen (ook zodanig als zelfstandig WOZ-object afgebakend door de gemeente) mogelijk recht hebben op een teruggaaf energiebelasting. 

Een verzoek teruggaaf energiebelasting heeft in beginsel betrekking op de huidige verbruiksperiode. Wij zien echter ook goede mogelijkheden om voor de voorliggende vijf jaren een teruggaaf energiebelasting te realiseren. Daarmee kan de besparing aanzienlijke vormen aannemen.

Verjaren 2014

Gelet op de vijfjaarstermijn is het aldus van belang om nog voor het einde van het jaar te onderzoeken of uw organisatie nog recht heeft op een teruggaaf energiebelasting. Immers, tot en met 31 december 2019 heeft uw organisatie dan nog recht op een teruggaaf energiebelasting over 2014. Vanaf 1 januari 2019 vervalt dit recht en verliest u daarmee mogelijk een (aanzienlijk) deel van uw teruggaaf energiebelasting.

Energiebelastingscan

Deloitte heeft een scan ontwikkeld waarmee wij op eenvoudige wijze kunnen beoordelen of en welke wooncomplexen binnen uw organisatie mogelijk kwalificeren voor een teruggaaf energiebelasting. Middels deze scan kunnen op een snelle en efficiënte wijze controleren of uw organisatie mogelijk nog recht heeft op een teruggaaf energiebelasting. Het enige wat u daarvoor hoeft aan te leveren is een (bestaande) lijst met de adressen (tenminste adres, huisnummer, postcode en woonplaats) van de wooncomplexen die in bezit of beheer zijn van uw organisatie. Wij zullen u vervolgens voorzien van een overzicht van de wooncomplexen die mogelijk nog recht hebben op een teruggaaf energiebelasting én een inschatting van de omvang van de mogelijke teruggaaf energiebelasting op jaarbasis per (woon)complex. 

Wij berekenen geen kosten voor deze scan. Vervolgens kunnen wij door onze jarenlange ervaring waardoor wij in staat zijn om op efficiënte wijze deze teruggaaf energiebelasting voor uw organisatie te realiseren. 

Contact

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben of interesse hebben in de energiescan, dan kunt u contact opnemen met Martijn Hoffer.

Did you find this useful?