Titel - Title

Article

Werkgevers en de financiële gezondheid van hun werknemers

Rapport over geldzorgen op de werkvloer, knelpunten en kansen

Steeds meer werkenden hebben geregistreerde schulden, blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Deloitte, SchuldenlabNL en VNO-NCW. Vier op de vijf werkgevers (80%) heeft te maken met medewerkers met financiële problemen. Daarmee is financiële gezondheid een aandachtspunt voor werkgevers, want geldzorgen van werknemers leiden tot verminderde arbeidsproductiviteit en een hoger verzuim. En dat in een toch al veel te krappe arbeidsmarkt. Wat doen werkgevers nu al om hun werknemers te helpen en wat kunnen ze – gezamenlijk - nog meer doen? Menno ter Wal, namens Deloitte betrokken bij het onderzoek, vertelt.

40% van huishoudens met schulden heeft een werkende kostwinner

De afgelopen jaren groeide de maatschappelijke aandacht voor de aanpak van de schuldenproblematiek. Eerder deed Deloitte samen met SchuldenlabNL onderzoek naar de schuldenproblematiek, zoals de impact van corona op financiële problemen. Later dit jaar volgt daarvan een update. In het huidige onderzoek, waaraan ook VNO-NCW heeft meegewerkt, staat het perspectief van de werkgever centraal. Waarom? Menno ter Wal: “Omdat de schuldenproblematiek hen ook raakt. In meer dan 40% van alle Nederlandse huishoudens met geregistreerde schulden heeft de kostwinner een baan. Wij vroegen ons af of hun werkgevers op de hoogte zijn van de financiële problemen, of en hoe zij hun werknemers ondersteunen en hoe wij kunnen helpen.”

(On)zichtbare geldzorgen op de werkvloer

Impact op de maatschappij

Waarom is Deloitte zo geïnteresseerd in dit onderwerp? Menno: “Onze opdrachtgevers zijn doorgaans grote werkgevers en zij kunnen daarmee een grote impact maken op de financiële gezondheid van werknemers”. Maar ook op maatschappelijk niveau raakt dit onderwerp Deloitte. “Veel vraagstukken in de samenleving, zoals armoede, eenzaamheid en gezondheid, hangen samen met financiële gezondheid. Deloitte wil graag een positieve impact maken op de maatschappij en heeft daarom dit thema omarmd. We geloven dat we verschil kunnen maken door onze kennis, onderzoekexpertise en netwerk te delen voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. In dit geval hebben we een questionnaire uitgezet onder onze relaties en de brancheorganisaties die lid zijn van VNO-NCW, grondig literatuuronderzoek gedaan en de resultaten weergegeven in rapportage.”

Belangrijkste bevindingen

De onderzoeksresultaten zijn terug te vinden in de publicatie ‘(On)zichtbare geldzorgen op de werkvloer’. Alvast een tipje van de sluier: de schuldenproblematiek op de werkvloer in Nederland is omvangrijk en speelt in alle sectoren. 85% van de werkgevers erkent de negatieve impact van schulden op zowel hun werknemers als hun bedrijf. Bijna 80% wil deze werknemers graag helpen en 58% ziet dit zelfs als de verantwoordelijkheid van werkgevers, maar is vaak pas in een laat stadium op de hoogte van de problemen, bijvoorbeeld als er loonbeslag wordt gelegd. Menno: “Ook ervaren werkgevers knelpunten. Voor grote organisaties is dat in de eerste plaats privacy, bij kleinere  gaat het voornamelijk om de kosten.” Het rapport sluit daarom af met diverse handvatten die werkgevers kunnen gebruiken om oplossingen te ontwikkelen.

Samen werken aan een financieel gezond Nederland

De resultaten zijn op 23 juni gepresenteerd tijdens een conferentie over het belang van financiële gezondheid van werknemers, in aanwezigheid van Hare Majesteit Koning Maxima en minister Carola Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Deloitte, SchuldenlabNL en VNO-NCW maakten tijdens deze conferentie bekend dat ze gezamenlijk werken aan een nationale coalitie ‘Financiële gezondheid werknemers’.

De noodzaak om de schuldenproblematiek aan te pakken is duidelijk: minder schuldenproblematiek onder werknemers betekent meer betrokkenheid, minder ziekteverzuim, minder kans op fraude en diefstal, en een hogere arbeidsproductiviteit. Daarnaast is goed werkgeverschap natuurlijk vanzelfsprekend. Organisaties die oog hebben voor Environment, Social en Governance (de ESG-factoren) zijn meer futureproof. Al was het maar omdat nieuwe generaties werknemers en klanten dat van hen verwachten, en steeds vaker ook wetgevers en toezichthouders. Menno: “We bevinden ons nu nog in de fase waarin vooral de voorlopers werken aan het inbedden ESG-doelstellingen in hun strategie, maar we willen dat aantal snel verhogen en een beweging in gang zetten. Daar worden niet alleen werkgevers, maar ook de maatschappij als geheel, beter van.”

Voor meer informatie, download het onderzoeksrapport via de download button bovenaan de pagina.

Heb je vragen of interesse hoe je kunt helpen bijdragen aan een financieel gezonder Nederland? Neem contact met ons op.

Did you find this useful?