Inspelen op de veranderingen in de Nederlandse pensioenmarkt

Article

Inspelen op de veranderingen in de Nederlandse pensioenmarkt

De Wet Toekomst Pensioenen: one size does not fit all

Op 1 juli a.s. gaat de nieuwe pensioenwet in. Robert Collignon, Directeur bij Deloitte Consulting, gaat samen met onze gasten, pensioenexperts Pauline Derkman (Managing Director Workplace Solutions, Aegon Nederland) en Annemieke Visser-Brons (Chief Commercial Officer Athora NL/Zwitserleven) in op de veranderingen in de Nederlandse pensioenmarkt. Hoe spelen beide verzekeraars in op het dreigende pensioengat als gevolg van de gelijkblijvende premiestaffel? Komt er een opleving in de pensioenmarkt voor zzp’ers? En: hoe gaan zij om met datakwaliteit in de organisatie? Deze en andere prangende vragen komen hieronder aan bod.

Insurance Outlook Dialogues | Inspelen op de veranderingen in de Nederlandse pensioenmarkt

Insurance Outlook Dialogues

In een serie video’s gaan we in gesprek met bestuurders uit de Nederlandse verzekeringsbranche over trends, ontwikkelingen en uitdagingen die spelen in de sector. Meld u aan en blijf op de hoogte.

Inschrijfformulier

Meld u aan en blijf op de hoogte van de Insurance Outlook Dialogues.

Aanmelden

Key takeaways

  • Dreigende pensioengat: veel werkgevers hebben een voorkeur voor eerbiedigende werking – alleen voor nieuwe werknemers gaan ze over op vlakke premiestaffels.
  • Deelnemer communicatie: One size does not fit all: er is maatwerk nodig vanwege verschillen tussen generaties/doelgroepen, soorten zzp’ers en gepensioneerden.
  • Commerciële kansen: De markt voor bijvoorbeeld DIP zal aanzienlijk groeien.
  • Duurzaamheid: Duurzaamheid en een net zero doelstelling zijn no-brainers voor Aegon en Athora.
  • Datakwaliteit: eenvoud van systemen en producten maakt het makkelijker om de datakwaliteit op orde te houden.
  • Klant contact management: pensioenverzekeraars kunnen leren van de retail business en inzet van nieuwe technologie op het gebied van klantcontacten.

 

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Nu de Wet toekomst pensioenen is aangenomen, kan de sector eindelijk verder. Dat is fijn, vertelt Annemieke. “Maar er gaat wel veel veranderen in de hele samenleving. Deelnemers hebben dan ook een goede begeleiding nodig. Zo is de dreiging van een pensioengat voor 45+ als gevolg van de vlakke premiestaffel de gezamenlijke verantwoordelijkheid van verzekeraars, sociale partners en werkgevers. Pauline: “Veel werkgevers hebben een voorkeur voor eerbiedigende werking – alleen voor nieuwe werknemers gaan ze over op vlakke staffels. Daardoor heb je als werknemer een mogelijk pensioengat als je overstapt naar een nieuwe werkgever. Neem dit onderwerp dus mee in het arbeidsvoorwaardengesprek!” 

Communicatie op maat

Communicatie op maat is cruciaal, vertelt Annemieke. “Wat betekent de nieuwe pensioenwet voor dertigers die misschien hun eerste huis gaan kopen, en voor zestigplussers die al bijna met pensioen gaan? Je moet je echt verplaatsen in die verschillende groepen en met hen communiceren alsof ze naast je op de bank zitten.” Pauline: “Of denk aan jongeren, voor wie het begrip ‘pensioen’ nog een ver-van-mijn-bed-show is – en die zelfs vaak denken dat ze helemaal geen pensioen meer kunnen opbouwen. Met de WTP wordt aandacht van jongeren voor hun pensioen nóg belangrijker. Werkgevers moeten meer en duidelijker communiceren over dit onderwerp en benadrukken hoe belangrijk het pensioen is binnen het arbeidsvoorwaardenpakket.” Ook de communicatie met zzp’ers kan veel beter. Zij moeten meer geactiveerd worden om hun pensioen te regelen. Pauline: “Er is nu veel fiscale ruimte om een potje voor later op te bouwen.” Overigens bestaat ‘dé zzp’er’ niet, dus ook hier is maatwerk nodig.

Ontwikkelingen en trends

De markt voor DIP (direct ingaand pensioen) gaat de komende jaren groeien, vertelt Annemieke. “Steeds meer mensen begrijpen hoe ze hun leven kunnen inrichten op basis van hun pensioenpotje. Over tien jaar is dat bewustzijn nog veel sterker. Wij als Athora verwachten dat deze markt met 20 tot 30% gaat groeien. We gaan echt laten zien, in woord en daad, dat wij in die markt aanwezig zijn, met proposities voor een gegarandeerde DIP en een variabele DIP.”

Een ander actueel (en tegelijkertijd tijdloos) onderwerp is duurzaamheid. Pauline: “Dat is niet meer weg te denken uit de pensioenwereld. We zijn allemaal aan het opschuiven op de duurzaamheidslat. En natuurlijk blijft Aegon gecommitteerd aan de Net Zero Alliance.”. Annemieke benadrukt wel dat duurzaamheid breder is dan alleen milieugerelateerde aspecten. “Dat gaan we zien in het beleggingsbeleid. We hebben de life cycle uitgebreid met de beleggingscategorie microfinanciering.” Ondanks dat ESG beleggingen het afgelopen jaar minder hebben gerendeerd, geloven zowel Aegon als Athora dat duurzame beleggingen op de lange termijn net zo rendabel zijn als beleggingen met optimaal rendement.

Data kwaliteit

Bij belangrijke ontwikkelingen en trends horen ook digitalisering en datakwaliteit. Deze onderwerpen staan dan ook al jaren prominent op de agenda. Pauline: “Nu is het zaak dat we de datakwaliteit op orde houden, juist ook tijdens de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Een goede dialoog met de klant is daarbij essentieel, net als monitoring.” Beide organisaties hebben een dashboard waar op basis van KPIs de datakwaliteit in de gaten wordt gehouden. Annemieke vult aan: “En eenvoud. Hoe simpeler je product, des te eenvoudiger je systemen en des te eenvoudiger het is om de datakwaliteit te bewaken.”

Klant contact

De verwachting is dat door de WTP de komende jaren het klant contact volume en de complexiteit aanzienlijk zal toenemen. Zowel Athora als Aegon investeren dan ook in digitalisering van het klant contact. Bij digitalisering blijft de aandacht voor menselijk contact belangrijk. Pauline: “Een goede digitale omgeving biedt veel voordelen voor klanten, maar je moet ook een luisterend oor blijven bieden.” Annemieke: “Als branche kunnen we veel leren van andere industrieën, zoals retail. We moeten veel meer kijken naar hoe zij hun klantcontact hebben ingericht.”

WTP: punt of komma?

Beiden beschouwen de nieuwe pensioenwet als een stap naar voren. Pauline: “We krijgen een pensioen dat meebeweegt met de economie. Af en toe zullen er kleine aanpassingen nodig zijn. In zo’n majeure operatie als een nieuw pensioenstelsel is het dan wel fijn als dat op een ‘agile’ manier kan, in kleinere stappen.” Annemieke: “Het zou mooi zijn als de wetgeving meer ruimte bood rondom ‘carve-out’: oplossingen voor kleinere groepen gepensioneerden. Want ook hier geldt: one size does not fit all. Keuzevrijheid voor de deelnemer is hier met name van belang. Uiteindelijk gaat het erom dat we in Nederland ook na onze pensionering nog een fijn leven kunnen leiden.” Pauline sluit af: “We hebben nu nog weleens moeite om bepaalde doelgroepen, zoals zzp’ers, te bereiken. Ik hoop dat de transitie naar het nieuwe stelsel ervoor zorgt dat dit onderwerp meer gaat leven bij iedereen, zodat het pensioen in de toekomst voor alle groepen goed geregeld is. Dat is een gezamenlijke opgave.”

Did you find this useful?