Jacob Boersma deelt zijn visie over blockchain

Article

Jacob Boersma deelt zijn visie over blockchain

Blockchain in de praktijk

Als blockchainexpert deelt Jacob Boersma zijn visie betreft blockchain in het boek ‘Blockchain in de praktijk’. Van zijn eerste aanraking met blockchain, mogelijkheden, tot uitdagingen – het komt allemaal aan bod.

Waarom ben je enthousiast over blockchain?

Ik ben enthousiast over blockchain sinds mijn eerste aanraking met de Bitcoin whitepaper eind 2010. Ik was toen vooral bezig met online payments projecten en de potentie van een peer-to-peer netwerk waarin vertrouwde transacties kunnen worden uitgevoerd zonder de noodzaak voor een broker of centraal platform sprak mij direct aan. Daar bovenop de mogelijkheden van scriptbare transacties en transparantie van zowel de open source code als het grootboek van transacties maakten het compleet. Voor iedereen die weet hoe betaalsystemen van banken werken, vooral internationale betaalsystemen, is duidelijk dat het hier om een fundamentele innovatie gaat, niet slechts een incrementele verbetering van een bestaand systeem of het digitaliseren van een bestaand proces.

Wat is de grootste belofte van blockchain volgens jou?

De grootste belofte van de blockchain is om een infrastructuur te bieden die vertrouwensdiensten kan decentraliseren. Daarbij is een blockchain zelden of nooit een oplossing op zichzelf, maar kan wel als een van de bouwstenen worden gebruikt voor een veelheid van online toepassingen. Wat blockchain daarbij vooral toevoegt is de mogelijkheid voor iedereen in het netwerk om zelf zijn eigen connectie ermee te maken of als men dat niet wil, te kiezen welke applicatie van een derde partij zij willen gebruiken. De belofte van Bitcoin en blockchain is dan ook niet dat iedereen zijn eigen bank zal worden (of notaris, of accountant, etc.), maar dat een nieuwe speler in potentie zijn eigen bank kan worden. Dat alleen al, het doorbreken van de facto monopolie-posities door slim combineren van nieuwe technologie, maakt dat de huidige monopolisten worden gedwongen te veranderen en hun klanten serieuzer te nemen.

Wat is de grootste zwakte op dit moment?

Een jaar geleden zou ik gezegd hebben de technische issues rond schaalbaarheid van de technologie. Inmiddels ben ik er wel van overtuigd dat de ontwikkelingen zoals Lightning Networks die hobbel op kunnen lossen. Ik denk dat op dit moment de hype rond blockchaintechnologie eigenlijk de grootste bedreiging vormt: blockchain heeft nu de zweem van een panacee, een oplossing voor ieder mogelijk probleem dat mensen zien binnen hun eigen overheidsorganisaties of elders. De vraag ‘kan dit op de blockchain gebouwd worden’ is belangrijker dan de vraag ‘wat voor voordeel levert het op om hier een blockchain voor te gebruiken?’. Dergelijke overspannen verwachtingen kunnen alleen maar leiden tot desillusie op niet al te lange termijn. Daarmee zal blockchain technologie waarschijnlijk hetzelfde pad volgen als veel eerdere innovaties, en hopelijk zal ‘onder de motorkap’ de ontwikkeling verder gaan.

Waar staan we over 5 jaar? Waar over 10 jaar?

Met de snelheid waarmee vooral internettechnologie zich momenteel ontwikkelt is een voorspelling doen met een horizon van 10 jaar vrijwel zeker een manier om jezelf achteraf voor je kop te slaan hoe je dat ooit had kunnen denken of hoe je ooit iets niet hebt kunnen zien aankomen. Over 5 jaar voorzie ik dat principes van blockchaintechnologie in ieder geval in een aantal industrieën en sectoren een plaats zullen hebben gevonden, zeker als infrastructuur voor ontwikkelende landen. Denk bijvoorbeeld aan kadastrale diensten, handelsregisters en cross-border paymentsystemen in (voormalige) derde wereldlanden. Paradoxaal genoeg zal de adoptie in de westerse wereld waarschijnlijk een stuk trager gaan, door de remmende voorsprong van bestaande systemen en de traagheid waarmee wet- en regelgeving zich kan aanpassen aan innovaties.

Over 10 jaar verwacht ik dat blockchaintechnologie volledig ‘onder de motorkap’ is verdwenen voor verreweg de meeste toepassingen. Ik verwacht dat blockchainprincipes in veel ‘Internet of Things’ verbonden smart devices zullen zitten, wat nieuwe business modellen mogelijk maakt in de deeleconomie van zelfrijdende auto’s, e-bikes en andere apparaten. Daarnaast biedt distributed computing een goede technologische basis voor gedistribueerde bedrijven, los-vaste flexibele samenwerkingsverbanden die direct concurreren met grote bedrijven zonder belast te zijn met de logge overhead van die laatsten.
Ik hoop vooral dat ik een steentje bij kan dragen aan het helpen ontstaan van al deze toepassingen.

Is de hype en alle aandacht terecht?

Voor een deel is de huidige hype onterecht: blockchaintechnologie is op dit moment nog niet rijp voor veel van de grootschalige toepassingen die ervoor worden bedacht. Maar aan de andere kant zit er in die hype een fundamentele kern van waarheid – we moeten alleen nog ontdekken voor welke toepassingen en met welk business model deze gedistribueerde technologie echt een doorbraak gaat betekenen.

Op welke vlakken gaat het ons dagelijks leven beïnvloeden?

Aan de ene kant zal het verdwijnen van blockchain ‘onder de motorkap’ betekenen dat de zichtbare invloed op ons dagelijkse leven beperkt zal zijn. Aan de andere kant kan alleen al de potentie van decentrale netwerken voldoende zijn om bestaande spelers te dwingen tot ketenomkering en serieus werk te gaan maken van het centraal stellen van de klant.

Wat zijn volgens jou op dit moment de 3 belangrijkste/interessantste blockchain spelers?

Ik kijk liever naar initiatieven dan naar individuele bedrijven, omdat de blockchainwereld mijns inziens gebaat is bij open samenwerking tussen partijen en niet bij een jacht naar lucratieve patenten of gesloten oplossingen. Ethereum blijft een fascinerend en ambitieus concept, ondanks veel tegenwind op dit moment. Hyperledger is de moeite van het onderzoeken waard dankzij het opzettelijk modulaire karakter, maar heeft nog moeite met het afwerpen van centralistische trekjes. En IPFS (Interplanetary File System) is er een om in de gaten te houden omdat het meerdere innovatieve technieken gebruikt (waarvan blockchain er slechts eentje is) met als doel om het web opnieuw uit te vinden.

Jouw tip aan de lezer?

Blijf experimenteren, want alleen door echt hands-on ervaring op te doen ga je ervaren wat de voordelen zijn en vooral wat de nadelen zijn van de huidige stand van techniek in blockchain.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over blockchain? Neem dan contact op met Jacob Boersma via +31 (0)88 288 20 69 / JBoersma@deloitte.nl.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen