Op weg naar een meer duurzame verzekeringsbranche

Article

Op weg naar een meer duurzame verzekeringsbranche

Duurzaamheid: net zo belangrijk als groei en winst

Stakeholders vragen steeds vaker om een duurzaam beleid waarin Environmental, Social en Governance (ESG) aspecten centraal staan. Denk aan klimaatrisico, meer diversiteit en inclusie, en een andere governancestructuur. Sterker nog, duurzaamheid wordt zo langzamerhand net zo belangrijk als groei en winst. Enkele tips.

Duurzaamheid binnen de verzekeringswereld

De verzekeringsbranche kent als geen ander de gevolgen van schade door klimaatverandering. In de afgelopen jaren hebben we gezien wat stormen, orkanen, bosbranden en overstromingen kunnen aanrichten. Daarnaast horen verzekeraars terug van hun klanten, investeerders, toezichthouders, en uiteraard hun eigen medewerkers en zakelijke partners welke zorgen er leven op het gebied van milieu en sociale ontwikkelingen. Duurzaamheid staat dan ook hoog op de agenda. Bij steeds meer verzekeraars wereldwijd werken professionals – soms zelfs op bestuursniveau - die zich specifiek bezighouden met ESG-gerelateerde zaken (Environment, Social en Governance). Maar hoe gedreven deze mensen ook zijn, ze lopen soms wel tegen organisatorische obstakels aan.

Report: building a more sustainable insurance industry

Vijf adviezen voor een duurzaam beleid

Uit gesprekken van Deloitte met verzekeraars wereldwijd komen vijf adviezen naar voren om deze obstakels aan te pakken. Op basis van deze vijf tips worden verantwoordelijkheden duidelijker, wordt aansturing over alle business units heen makkelijker, en wordt duurzaamheid eerder een integraal onderdeel van beleid en bedrijfscultuur:

  1. Definieer ‘duurzaamheid’ duidelijk voor de eigen organisatie en zorg dat het onderdeel wordt van de strategie. Zo overtuig je ook collega’s die zich sceptisch opstellen.
  2. Beschouw duurzaamheid niet alleen als een manier om ‘goed te doen’, maar ook als een zakelijk voordeel. Diverse en inclusieve teams zijn bijvoorbeeld vaak innovatiever en productiever.
  3. Definieer duidelijke criteria om voortgang en succes van ESG te meten. Benchmarks kunnen hierbij helpen.
  4. Breid de middelen en invloed van duurzaamheidsleiders en -teams uit. Als dat intern niet kan, biedt (meer) samenwerking binnen het ecosysteem vaak mooie kansen.
  5. Richt je niet alleen op verslaglegging, maar vooral op transformatie van de hele organisatie (zoals productontwikkeling en investeringen). Met behulp van technologische tools bijvoorbeeld, kan het verslagleggingsproces efficiënter worden ingericht.

ESG-risico’s evalueren en managen

In ons rapport ‘Building a more sustainable insurance company’ komen deze adviezen uitgebreid aan de orde. Daarnaast wordt beschreven hoe duurzaamheidsleiders zelf meer strategische en structurele aandacht kunnen vragen voor ESG-gerelateerde onderwerpen. Als er één sector is waar duurzaamheid inherent is aan de bedrijfsvoering, dan is het wel de verzekeringsbranche. Zoals een van de geïnterviewden zegt: “Risico is ons vak, dus we moeten ESG-risico’s leren evalueren en managen. Dat is een grote uitdaging, maar wíj moeten het doen.”

Did you find this useful?