Op weg naar een toekomstvaste Pensioenadministratie

Article

Op weg naar een toekomstvaste Pensioenadministratie

Wat zijn de ingrediënten voor een toekomstvaste pensioenadministratie? Een drieluik over vernieuwing van de pensioenadministratie vanuit het perspectief van: Technologie, Medewerkers & Organisatie en Processen.

Wilt u automatisch de volgende hoofdstukken in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan hier in

Technologie | Wat is de sleutel voor succesvolle IT-vernieuwing?

Pensioenuitvoerders worden geconfronteerd met lage dekkingsgraden, druk op de kosten en de roep om een betere klantbediening. Daar bovenop komt de
onzekerheid van hervormingen van het pensioenstelsel: de beweging naar meer
keuzevrijheid van individuele deelnemers en mogelijk ook een meer
sectorspecifieke invulling van de regeling. Dat alles vergt het nodige van de
IT-platformen van uitvoerders. Het huidige, complexe geheel van veelal
maatwerkapplicaties blijkt in de praktijk kostbaar en moeilijk aanpasbaar.

Voor veel bestuurders is stilzitten geen optie. De benodigde IT-investeringsbudgetten en implementatierisico’s zijn echter groot. Wat is de sleutel voor succesvolle IT-vernieuwing van de pensioenadministratie? Pensioenuitvoerders staan voor grote uitdagingen bij de inrichting van een wendbaar, toekomstbestendig IT-landschap:

 • Wel of niet inzetten op klantbedieningstechnologie (CE-suites)?
 • Eengeïntegreerd pensioensysteem of ontkoppelen van front- en back-office functionaliteit? En welke rol speelt een 4e generatie ontwikkelomgeving als Low-code?
 • Verbeteren van bestaand maatwerk in de basisadministratie of vervangen door pakketsoftware?
 • IT-infrastructuur migreren naar de Cloud of in eigen hand houden? En wat draagt een “DevOps ready” platform bij?
Technologie | Wat is de sleutel voor succesvolle IT-vernieuwing?

Medewerkers & Organisatie | Pensioenuitvoerders moeten hun verandervermogen vergroten. Maar hoe?

Pensioenuitvoerders staan voor een grote veranderuitdaging: terugdringen van operationele incidenten, verdere kostenbeheersing, een betere en meer individuele klantbediening en inspelen op de stelselwijziging. Dat vraagt majeure ingrepen in productmodel, procesinrichting  en IT-landschap.

Maar de pensioensector heeft niet noodzakelijk het beste track record waar het gaat om grootschalige transformaties. De taakgerichte manier van werken en lage risicotolerantie staan meer en meer op gespannen voet met de noodzaak tot verandering. Spelers in de sector moeten iets doorbreken om hun verandervermogen te vergroten. Hoe kunnen pensioenuitvoerders en -verzekeraars succesvolle realisatie van veranderdoelstellingen verder borgen in hun organisatie? Daarbij staan uitvoerders staan voor een aantal dilemma’s:  

 • Gedisciplineerd toepassen van Prince-II of meer agile werken; 
 • Inzetten multidisciplinaire teams op projectbasis of in end-to-end (proces)ketenteams;  
 • Uitkantelen van IT-medewerkers naar de business of naar een adaptieve organisatie;
 • Vertrouwen op zelfsturende teams of versterken sturing op  veranderdoelstellingen ; 
 • Vasthouden aan huidige bezetting  of ruimte maken voor nieuwe competenties.  

Processen | Hoe complexiteit te beheersen en te bewegen naar meer massa-maatwerk?

De huidige DB-regelingen van (middel)grote pensioenfondsen zijn uiterst gecompliceerd, mede door het stapelen van aanpassingen over de jaren heen. Pensioenuitvoerders en -verzekeraars moeten alle zeilen bijzetten om de bedrijfsvoering onder controle te houden en hebben moeite kosten te beheersen – laat staan te verlagen. Complexiteit, stapeling en veranderende regels zorgen voor omvangrijke inspanningen voor het doorvoeren van zelfs ogenschijnlijk kleine wijzigingen.

In de pensioenadministratie van de toekomst staat complexiteitsbeheersing centraal. De dialoog met de sociale partners over standaardiseren binnen de pensioenregeling is stroperig en in leidt naar alle waarschijnlijkheid niet op korte termijn tot resultaat. Complexiteitbeheersing kan bijdragen aan lagere operationele risico’s, kostenreductie en het vergroten van wendbaarheid. 

 • Hoge(re) uitvoeringskosten accepteren bij het huidige U-vraagt-wij-draaien of een plan maken voor complexiteitsreductie?
 • Gaan we bij een nieuw stelsel schoon schip maken of (uiteindelijk) meer complexiteit toevoegen?
 • Stuur je als fondsbestuurder op kostenreductie of complexiteitsreductie?
Did you find this useful?