Op weg naar een toekomstvaste Pensioenadministratie

Article

Op weg naar een toekomstvaste Pensioenadministratie

Wat zijn de ingrediënten voor een toekomstvaste pensioenadministratie? Een tweeluik over vernieuwing van de pensioenadministratie vanuit het perspectief van: Technologie en Medewerkers & Organisatie.

Medewerkers & Organisatie | Pensioenuitvoerders moeten hun verandervermogen vergroten. Maar hoe?

Pensioenuitvoeringsorganisaties staan voor een grote veranderuitdaging. Klanten vragen betere en meer individuele klantbediening. Het is nodig om in te spelen op de stelselwijziging en de Nieuwe Pensioen Regeling. Het aantal operationele incidenten moet teruggedrongen worden. En er dient aandacht te zijn voor verdere kostenbeheersing. Dit vraagt flinke ingrepen in het productmodel, de procesinrichting en het IT-landschap. Maar ook in de organisatie-inrichting en de houding, het gedrag en de competenties van medewerkers.

De pensioensector heeft niet het beste track record als het gaat om grootschalige verandering. De taakgerichte manier van werken en de lage risicotolerantie staan meer en meer op gespannen voet met de noodzaak tot verandering. Spelers in de sector hebben daarom de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt in het vergroten van hun verandervermogen. Daarbij lopen uitvoerders tegen een aantal dilemma’s aan: 

  • Gedisciplineerd toepassen van de watervalmethode of meer agile werken?
  • Samenwerken op projectbasis of continu veranderingen realiseren door te werken in agile ketenteams en anders inrichten van de organisatie?
  • Versterken top-down sturing op veranderdoelstellingen of vertrouwen op zelforganiserende teams?
  • Ontwikkelen van eigen mensen of werven van nieuwe mensen en competenties?  

Medewerkers & Organisatie

Pensioenuitvoerders moeten hun verandervermogen vergroten. Maar hoe?

Schrijf je in voor de whitepaper

Technologie | Wat is de sleutel voor succesvolle IT-vernieuwing?

Pensioenuitvoerders worden geconfronteerd met lage dekkingsgraden, druk op de kosten en de roep om een betere klantbediening. Daar bovenop komt de
onzekerheid van hervormingen van het pensioenstelsel: de beweging naar meer
keuzevrijheid van individuele deelnemers en mogelijk ook een meer
sectorspecifieke invulling van de regeling. Dat alles vergt het nodige van de
IT-platformen van uitvoerders. Het huidige, complexe geheel van veelal
maatwerkapplicaties blijkt in de praktijk kostbaar en moeilijk aanpasbaar.

Voor veel bestuurders is stilzitten geen optie. De benodigde IT-investeringsbudgetten en implementatierisico’s zijn echter groot. Wat is de sleutel voor succesvolle IT-vernieuwing van de pensioenadministratie? Pensioenuitvoerders staan voor grote uitdagingen bij de inrichting van een wendbaar, toekomstbestendig IT-landschap:

  • Wel of niet inzetten op klantbedieningstechnologie (CE-suites)?
  • Eengeïntegreerd pensioensysteem of ontkoppelen van front- en back-office functionaliteit? En welke rol speelt een 4e generatie ontwikkelomgeving als Low-code?
  • Verbeteren van bestaand maatwerk in de basisadministratie of vervangen door pakketsoftware?
  • IT-infrastructuur migreren naar de Cloud of in eigen hand houden? En wat draagt een “DevOps ready” platform bij?
Technologie | Wat is de sleutel voor succesvolle IT-vernieuwing?
Did you find this useful?