Nieuw pensioenstelsel, pensioenakkoord of pensioenregeling

Article

De pensioensector in beweging

Deloitte organiseert een webinar serie over ontwikkelingen in de pensioensector voor pensioenfondsen en -uitvoerders 

Tijdens de webinars wordt een actueel onderwerp belicht waarbij kennis en ervaringen vanuit Deloitte én vanuit de sector worden gedeeld. Het doel van de webinar serie is om inzichten te delen, van elkaar te leren en met name de discussie te faciliteren in de pensioensector over onderwerpen die er toe doen. Neem deel en pluk de vruchten van sector brede kennisdeling!

Webinar serie voor de pensioensector

Binnenkort vindt het eerstvolgende webinar plaats. Uw interesse kunt u opgeven middels het inschrijfformulier aan de rechterkant.

Inschrijfformulier

Aanmelden

Webinar 4 | Een succesvolle transitie naar het nieuwe pensioen contract door begrijpelijke communicatie

Het vierde webinar ‘Een succesvolle transitie naar het nieuwe pensioen contract door begrijpelijke communicatie’ stond in het teken van communicatie in de pensioensector. Onze praktijkervaringen betreft pensioenbewustwording bij de deelnemer en hoe deelnemers beter meegenomen kunnen worden in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel kwamen aan bod. Lees in het artikel naar aanleiding van de webinar hoe marktpartijen de toegenomen vrijheid in het informeren van deelnemers en werkgevers beter kunnen benutten.

Wilt u meer weten? Neem contact op met onze specialist:

Arjan van Dijk – Director Benefits & Pension Advisory

Webinar 3 | Fiscale integriteit binnen de pensioensector

Tijdens het derde webinar ‘fiscale integriteit in de pensioensector’ is het fiscale speelveld van het pensioenfonds en het veranderende fiscale klimaat besproken. Diverse fiscale dilemma’s zijn uitgelicht om de tax principles van het pensioenfonds beter te kunnen bepalen. Kennis omtrent tax structuring bij de beleggingen van het pensioenfonds, karakteristieken van potentiële ‘aggressive tax planning’ en bepalen van eigen uitgangspunten kwamen aan bod.

Wilt u meer weten? Neem contact op met onze specialist:

Jelle Bas Boon – Director Business Tax

Webinar 2 | ESG at the core of the Dutch Pension Sector

Het tweede webinar ging over duurzaamheid in de pensioensector. Of meer specifiek; ESG voor de pensioensector. Veel ESG gerelateerde risico’s zijn kwalitatief van aard en daardoor moeilijk te kwantificeren. Praktijkervaring over enerzijds de uitdagingen bij het maken van impact en anderzijds hoe de pensioensector wordt geraakt door ESG gerelateerde risico’s werden besproken met aandacht voor de acties die de pensioensector kan ondernemen.

Wilt u meer weten? Neem contact op met onze specialist:

Vanessa Otto-mentz – Partner Risk Advisory, Sustainability Lead

Webinar 1 | Complexiteitsreductie in pensioenregelingen

In dit webinar is ervaring met wijzigingstrajecten waarin de complexiteit van regelingen sterk is teruggebracht gedeeld. Dit biedt een pensioenfonds de mogelijkheid om een pensioenregeling toekomstbestendig uit te kunnen voeren. Het reduceren van de complexiteit is de stap richting een toekomstbestendig pensioenfonds.

Verschillende pensioensoorten, uitzonderingen, compensatie- en overgangsregelingen leiden tot een hoge complexiteit van een pensioenregeling en de uitvoering hiervan. In veel gevallen beperkt dit de wendbaarheid van een fonds. Het nieuwe pensioenstelsel is daarbovenop nog een extra uitdaging voor de uitvoering van een pensioenregeling. Complexiteitsreductie is daarom een belangrijk voortraject (no-regret move) ter voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel.

Wilt u meer weten? Neem contact op met onze specialist:

Arjan van Dijk – Director Benefits & Pension Advisory
 

Meer informatie betreft de webinar serie?

Neem gerust contact op met onderstaande contactpersonen. Daarnaast verwelkomen wij u graag tijdens het eerstvolgende webinar.

Did you find this useful?