Strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering duurt voort

Opinie

Transactiemonitoring essentieel in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering 

DNB publiceert definitieve versie guidance Post-event Transactiemonitoring voor banken

Op 30 augustus jl. publiceerde De Nederlandsche Bank (‘DNB’) de definitieve versie van haar guidance document op het post-event transactiemonitoringsproces bij banken. Wat is de impact van deze richtlijn voor de banken en waar liggen de grootste uitdagingen om te voldoen aan de verhoogde verwachtingen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering?

Richard Bakkers & Christiaan Visser - 1 september 2017

Op 30 augustus jl. publiceerde De Nederlandsche Bank (‘DNB’) de definitieve versie van haar guidance document op het post-event transactiemonitoringsproces bij banken, zie dit document. Dit met als doel de sector handvatten te geven om effectief aan de op hun rustende verplichtingen te voldoen. De definitieve versie van de guidance van 30 augustus jl. is mede tot stand gekomen op basis van dialoog tussen DNB, de sector en externe partijen, zoals consultants en software leveranciers.

Banken – en andere financiële instellingen zoals betaalinstellingen – zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (‘Wwft’) al vele jaren verplicht om transacties van hun klanten te monitoren en mogelijke ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit - Nederland. Ook heeft DNB al eerder – in ieder geval sinds 2013 – naar de sector gecommuniceerd over tekortkomingen en benodigde aandacht en ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp.

Mede op grond van een in 2016 uitgevoerd thema-onderzoek constateerde DNB echter materiële tekortkomingen in het post-event transactiemonitoringsproces. Banken lopen hierdoor het risico om onbedoeld betrokken te raken bij witwassen van gelden en/of terrorismefinanciering. Dit heeft geleid tot diverse handhavingsmaatregelen van DNB en de voornoemde guidance. 

 

Uitdagingen voor banken

Op grond van de het guidance document van DNB en de ruime ervaringen van Deloitte binnen de sector liggen de grootste uitdagingen en operationele impact voor banken op onderstaande elementen:

  • Systematische Integriteit Risico Analyse (‘SIRA’): De SIRA heeft doorgaans niet de vorm en diepgang om de een adequate doorvertaling te maken naar de controls en deze te prioriteren. Dit leidt er uiteindelijk toe dat ‘business rules’ (detectieregels) in het transactiemonitoringsysteem niet aansluiten op de echte risico’s binnen de betreffende bank en onvoldoende fijnmazig zijn;
  • Data: De (voortdurende) beschikbaarheid van de juiste data met voldoende kwaliteit. Dit is essentieel om scherper en risk-based de transacties van klanten te monitoren;
  • IT: De grote hoeveelheden data die nodig zijn voor post-event transactiemonitoringsproces vragen veel van de capaciteit van systemen en investeringen in de juiste infrastructuur en tooling;
  • Nieuwe technieken: Denk hierbij aan de inzet van advanced analytics en artificial intelligence in het post-event transactiemonitoringsproces;
  • Verwacht transactieprofiel: Dit is nodig om het verwachte gedrag te kunnen matchen aan het werkelijke gedrag op een rekening. ‘Peergrouping’ op grond van klantkenmerken voor particuliere en kleinzakelijke (betaal)dienstverlening is hierbij nadrukkelijk genoemd in de definitieve guidance; 
  • Operations: Het inrichten van voldoende capaciteit aan gekwalificeerde personen die de door het transactiemonitoringsysteem gegenereerde signalen (‘alerts’) tijdig afhandelen en de motivatie van die afhandeling adequaat documenteren. Hierbij hoort ook het voortdurend trainen van deze en andere personen om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen op dit terrein. Daarnaast vereist het continu evalueren van de effectiviteit van de detectieregels (onder meer door ‘backtesting’) de nodige capaciteit;
  • Governance: In het kader van het ‘three lines of defense’ model is hierbij met name de rol van de ‘tweede lijn’ (compliance) een uitdagende.

De verwachting van Deloitte is dat dit onderwerp de komende jaren hoog op de agenda van banken zal blijven staan, daar wet- en regelgeving en maatschappelijke verwachtingen hieromtrent binnen dit thema zullen blijven toenemen met materiële operationele impact tot gevolg. Dit terwijl de sector wordt geconfronteerd met de noodzaak tot het verlagen van de operationele kosten. 

Deloitte heeft een aanpak voor de inrichting van een effectief en efficiënt post-event transactiemonitoringsproces ontwikkeld, welke wij hebben gepubliceerd rondom het uitbrengen van de draft guidance van DNB.Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met Martin Eleveld, Christiaan Visser of Richard Bakkers.

More information?

For more information please contact Richard Bakkers via rbakkers@deloitte.nl / +31882886972 or Christiaan Visser via chvisser@deloitte.nl / +31882887394.

Vond u dit nuttig?