Grote veranderingen binnen de acceptatieafdeling

Article

De opkomst van de exponentiële underwriter 

Van datapioniers tot risk detectives: vijf nieuwe, hoogwaardige rollen

Net als in andere sectoren zien we ook in de verzekeringsbranche de opkomst van automatisering, data-analyse en AI (kunstmatige intelligentie). De impact daarvan is bijvoorbeeld dat veel transactionele werkzaamheden van de underwriter worden vervangen door taken en rollen met een hogere toegevoegde waarde voor de klant en verzekeraar. Welke zijn dit en wat is er nodig om deze veranderingen op een duurzame manier te verankeren binnen de organisatie?

Nieuwe technologieën, hogere verwachtingen

Net als in andere sectoren van de economie is digitalisering sterk in opkomst binnen de verzekeringswereld. Wie efficiënt wil zijn en wil voldoen aan de verwachtingen van klanten, ontkomt niet aan automatiseren, gebruik van interne en externe databronnen en investeren in AI (kunstmatige intelligentie). Vooral voor de underwritingafdeling heeft dit ingrijpende gevolgen. Inzicht in het verleden is bijvoorbeeld niet meer voldoende; Om de juiste aanbiedingen te kunnen doen, is het ook nodig om de toekomst te kunnen ‘voorspellen’. Omdat niet al het werk kan worden geautomatiseerd, zijn voor complexe zaken en taken nog steeds mensen nodig – maar met een ander profiel dan in het verleden. Daarnaast veranderen ook de risico’s die worden gedekt door verzekeringen.

The rise of the exponential underwriter

Van datapioniers tot risk detectives

Wat betekenen deze veranderingen voor de rol van de underwriter? In feite ontstaan er vijf nieuwe rollen. Er zijn bijvoorbeeld pioniers nodig op het gebied van technologie, die samen met specialisten analytische en voorspellende modellen ontwikkelen en bijhouden. Hetzelfde geldt voor pioniers op het gebied van data. Ook groeit de behoefte aan dealmakers, die samenwerken met sales teams aan klantvriendelijke oplossingen. En aan ‘portfolio optimizers’, die bijvoorbeeld snel portefeuilles kunnen aanpassen op basis van marktontwikkelingen. De vijfde nieuwe rol is die van ‘risk detectives’: professionals die gespecialiseerd zijn in uitzonderlijke en complexe situaties en klanten actief informeren over potentiële risico’s. Afhankelijk van de samenstelling van de verzekeringsportefeuille, soort klanten en bedrijfsstrategie kan elke verzekeraar bepalen welke specifieke (mix van) rollen geschikt is voor de underwritingafdeling.

Op zoek naar het juiste talent

Uit gesprekken die Deloitte de laatste tijd heeft gevoerd met verzekeraars over de hele wereld blijkt dat de meeste verzekeraars zich grotendeels bewust zijn van de nieuwe rollen en vaardigheden die daarbij horen. Sommige vaardigheden zijn al aanwezig bij underwriters, maar voor andere – met name technologische kennis en data-analyse - zijn specifieke trainingen en vooral nieuw talent nodig. Talent dat ook welkom is in andere sectoren van de economie en daardoor nog moeilijker te vinden en te binden.

Tijd voor de volgende stap

In de publicatie ‘The rise of the exponential underwriter’, die is gebaseerd op deze gesprekken met verzekeraars, is een uitgebreide omschrijving opgenomen van de benodigde vaardigheden. Ook bevat de publicatie een stappenplan en verschillende fases van volwassenheid van de underwriting bij verzekeraars.  Verzekeraars die het lukt de underwriting functie te transformeren – en daarbij de underwriters exponentieel waardevoller maken – kunnen een positieve dynamiek realiseren van meer winstgevende business, loyalere klanten en gemotiveerde medewerkers. De benodigde technologie is er, de mogelijkheden zijn er – nu is het tijd voor de volgende stap.

Did you find this useful?