Wat verwacht het mkb van de verzekeraar van de toekomst?

Article

Wat verwacht het mkb van de verzekeraar van de toekomst?

Groeikansen en tips

Voor verzekeraars liggen er wereldwijd mooie kansen in het mkb. Onderzoek van Deloitte onder 5.400 bedrijven wereldwijd geeft aan dat juist bedrijven uit het MKB segment een groeiende behoefte hebben aan aanvullende bescherming. Aan een verzekeraar die niet alleen passende financiële producten biedt maar ook aanvullende dekkingen bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsonderbreking, cybersecurity of thuiswerken van medewerkers. Verzekeraars genieten veel vertrouwen en kunnen daarom een grote rol spelen binnen deze aandachtsgebieden. Hieronder enkele groeikansen en tips.

Wereldwijd grote behoefte aan meer verzekeringen

Veel mkb-bedrijven hebben behoefte aan een nog meer gesegmenteerde aanpak doordat hun wereld snel verandert onder invloed van digitalisering, veranderend consumentengedrag en de coronapandemie. Ze missen vooral dekking op het gebied van pandemieën, cyberrisico’s, bedrijfsonderbreking, systeem risico’s (zoals toelevering), en in mindere mate klimaatverandering en schade door natuurrampen. Ook zijn ze geïnteresseerd in dekking voor bijvoorbeeld werken vanuit huis.

The future of small business insurance – what do customers want?

Veel vertrouwen in verzekeraars

Er liggen dan ook mooie kansen voor verzekeraars in dit segment. Vooral omdat mkb-bedrijven een sterk vertrouwen hebben in de verzekeringsbranche en zich steeds meer online oriënteren. Wereldwijd heeft zelfs 98% sinds de coronapandemie evenveel of meer vertrouwen in verzekeraar en tussenpersoon. Daarnaast kijken mkb-bedrijven ook naar bijvoorbeeld banken, grote techbedrijven, online retailers (Amazon) en social media platforms, omdat die in hun ogen goed kunnen inspelen op vooral cyberrisico’s en andere uitdagingen op het gebied van digitalisering.

Aansluiten bij behoeften

Verzekeraars die echt willen aansluiten bij de behoeften van het mkb, kunnen hiervoor samenwerking zoeken met andere partijen binnen hun ecosysteem voor pakketten op maat (inclusief bijvoorbeeld cybersecurity, juridisch en financieel advies). De prijs is in dit verband van minder doorslaggevend belang dan de breedte van het pakket. Als het gaat om keuzecriteria, vindt 51% van het mkb wereldwijd de breedte van de dekking belangrijker dan de prijs (46%). Vertrouwen (45%) en goede klantenservice (43%), via zoveel mogelijk digitale en niet-digitale klantkanalen, zijn eveneens speerpunten.

Onderzoek ‘The future of small business insurance’

Meer conclusies en uitgebreide beschrijvingen zijn te vinden in het rapport ‘The future of small business insurance’ van Deloitte. In de afgelopen periode deed Deloitte wereldwijd onderzoek naar de verzekeringsbehoefte vanuit het mkb. In totaal deden 5.300 bedrijven mee (5 tot 75 fulltime medewerkers) in 14 landen in Noord-Amerika, Europa en Azië. Lees de resultaten hier.

Did you find this useful?