40 procent van Nederlandse Generatie Z’ers leeft van salarisstrook naar salarisstrook

Press releases

40 procent van Nederlandse Generatie Z’ers leeft van salarisstrook naar salarisstrook

Deloitte Generatie Z en Millennial Survey 2022: Twee generaties die streven naar balans en pleiten voor verandering

  • Nederlandse respondenten maken zich meer zorgen over klimaatverandering dan over de kosten van levensonderhoud
  • Nederlandse respondenten hebben minder stress dan deelnemers in andere landen
  • Respondenten ondernemen actie om hun persoonlijke impact op het milieu te verminderen, maar vinden dat bedrijven en overheden niet genoeg doen

Rotterdam , 19 mei 2022 — De Deloitte 2022 Gen Z en Millennial Survey laat zien dat deze generaties zich grote zorgen maken over klimaatverandering, vermogensongelijkheid, geopolitieke conflicten, de kosten van levensonderhoud en de aanhoudende COVID-19-pandemie. Maar ze worstelen ook met uitdagingen in het dagelijks leven, zoals financiële onzekerheid, gebrek aan balans tussen werk en privé en een aanhoudend hoog stressniveau.

Belangrijkste zorgen Nederlandse Generatie Z’ers en millennials: klimaat, gezondheid en kosten van levensonderhoud

In dit onderzoek noemden Gen Z'ers klimaatverandering als hun belangrijkste persoonlijke zorg, net boven de kosten van levensonderhoud. Nederlandse millennials maken zich vooral zorgen over de gezondheidszorg en ziektepreventie, op de voet gevolgd door klimaatverandering en kosten van levensonderhoud.

Ongeveer 50 procent van zowel de Nederlandse Generatie Z-respondenten als millennials zegt dat ze elke maand in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Bijna 40 procent van de Nederlandse Gen Z-respondenten en 33 procent van de Nederlandse millennials leeft van salarisstrook naar salarisstrook. Inmiddels denkt ongeveer driekwart van de respondenten dat de vermogensongelijkheid toeneemt, en slechts 16 procent gelooft dat de economische situatie in Nederland het komende jaar zal verbeteren. Dit percentage is laag in vergelijking met de respondenten wereldwijd (28 procent).

Sommige Gen Z'ers en millennials nemen een tweede baan erbij om minder financiële zorgen te hebben. Maar liefst 36 procent van de Nederlandse Gen Z-respondenten en 21 procent van de Nederlandse millennials heeft naast hun primaire baan nog een betaalde (parttime) baan.

Loyaliteit van werknemers groeit

42 procent van de Nederlandse Gen Z'ers en 22 procent van de Nederlandse millennials wil binnen de komende twee jaar van baan wisselen. Van de Nederlandse millennials geeft 33 procent aan dat ze de komende vijf jaar bij hun huidige werkgever willen blijven, een stijging van 5 procent ten opzichte van vorig jaar.

Salaris, mentale gezondheidsproblemen op de werkplek en burn-out zijn wereldwijd de belangrijkste redenen voor respondenten om de afgelopen twee jaar van baan te wisselen. In Nederland werden salaris, gebrek aan waardering (millennials) en gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden (Gen Z) genoemd als belangrijkste redenen om van baan te veranderen.

Maar bij het kiezen van een nieuwe baan zijn de balans tussen werk en privé en leren en ontwikkeling de topprioriteiten, evenals het gevoel van betekenis hebben.

Groeiende aandacht voor het klimaat

Klimaatverandering blijft een groot aandachtspunt voor Generatie Z-respondenten en millennials. Driekwart van de Nederlandse Generatie Z-respondenten en 64 procent van de Nederlandse millennials is het erover eens dat de wereld zich op een kantelpunt bevindt als het gaat om het aanpakken van de klimaatcrisis.

Van de Nederlandse respondenten spant 82 procent (90 procent wereldwijd) zich momenteel in om het milieu te beschermen, voornamelijk met alledaagse acties als het gebruik van tweedehands en recyclebare items of het kopen van lokaal en biologisch voedsel.

Weinig respondenten vinden dat grote bedrijven en de overheid genoeg doen om klimaatverandering tegen te gaan, slechts 16 procent van de Nederlandse Gen Z’ers en 7 procent van de Nederlandse millennials zijn deze mening toegedaan. Toch zet maar 32 procent van de Nederlandse Generatie Z-respondenten (48 procent wereldwijd) en 29 procent van de Nederlandse millennials (43 procent wereldwijd) hun werkgevers onder druk om te investeren in zichtbare, alledaagse acties voor klimaatverbetering.

Werkgevers richten zich meer op geestelijke gezondheid, maar stress- en burn-outcijfers blijven hoog

Stressniveaus blijven hoog onder respondenten wereldwijd, met name generatie-Z-respondenten (46 procent) maar ook millennials (38 procent) zijn de hele tijd of een groot deel daarvan gestrest. In Nederland is het percentage is lager, 37 procent van de Nederlandse Gen Z-respondenten en 27 procent van de Nederlandse millennials is het grootste deel van de tijd gestrest.

Wereldwijd voelt bijna de helft van de respondenten zich opgebrand door werkdruk, in Nederland is het percentage zo'n 31 procent. Bijna 36 procent van de Nederlandse respondenten zegt dat veel van hun collega's onlangs hun baan hebben opgezegd vanwege de werkdruk. Dit signaleert een retentieprobleem voor werkgevers. Van de Nederlandse respondenten is 41 procent van de Gen Z’ers en 44 procent van de millennials het ermee eens dat binnen hun organisaties nu wel meer over mentale gezondheid wordt gesproken, maar dat dit tot nu toe niet heeft geleid tot verandering.

                                                              ###

Ga naar www.deloitte.com/genzmillennialsurvey voor meer informatie en om de volledige resultaten van Deloitte's 2022 Gen Z and Millennial Survey te bekijken. U kunt dit whitepaper ook downloaden om meer te weten te komen over de bevindingen van de survey op het gebied van mentale gezondheid.

Methodologie

Dit rapport geeft de response weer van 14.808 Gen Z'ers en 8.412 millennials (23.220 respondenten in totaal) uit 46 landen in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, West-Europa, Oost-Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië-Pacific. De survey is uitgevoerd aan de hand van een online interview, waarbij de respondenten zelf hun antwoorden hebben ingevuld. Het veldwerk is afgerond tussen 24 november 2021 en 4 januari 2022.

Nederland: 500 respondent; 300 Gen Z’ers and 200 millennials

Naast de enquête werd in april 2022 een virtuele kwalitatieve beoordeling uitgevoerd met 15 Gen Z'ers en millennials uit Australië, India, Japan, het VK en de VS. De deelnemers deelden hun persoonlijke gedachten over vragen met betrekking tot hun maatschappelijke zorgen, financiën, de toekomst van werk, klimaatverandering en mentale gezondheid.

Het rapport vertegenwoordigt een breed scala aan respondenten, van mensen met leidinggevende functies in grote organisaties tot personen die deelnemen aan de gig-economie, onbetaald werk doen of werkloos zijn. Bovendien omvat de Gen Z-groep studenten in het hoger onderwijs die hun studie hebben afgerond of daar nog mee bezig zijn, studenten in het beroepsonderwijs die hun opleiding hebben afgerond of van plan zijn dat te doen en middelbare scholieren die mogelijk een vervolgopleiding gaan volgen.

Zoals gedefinieerd in het onderzoek zijn Generatie Z-respondenten geboren tussen januari 1995 en december 2003, en millennial-respondenten zijn geboren tussen januari 1983 en december 1994.

Did you find this useful?