insight-driven-reorganiseren

Article

Insight driven reorganiseren

Personeelstransities doorvoeren op basis van data analytics

Insight Driven Organisaties (IDO’s) ondersteunen en onderbouwen belangrijke beslissingen binnen de organisatie met inzichten op basis van data. Ook op het gebied van HR. Het gebruik maken van HR data helpt organisaties die voor een noodzakelijke reorganisatie staan om duurzame strategische beslissingen te nemen, met andere woorden insight driven reorganiseren. In dit blog laten wij u de voordelen hiervan zien.

Waarom insight driven reorganiseren?

Insight driven reorganiseren maakt het proces veelal efficiënter en goedkoper. Wie de effecten van een reorganisatie voorspelt, is beter in staat te bepalen hoe de formatie geoptimaliseerd kan worden op zowel de korte- en lange termijn, welke functies en processen aangepast moeten worden en of medewerkers de organisatie mogelijk moeten verlaten. Op deze wijze worden fact based beslissingen genomen ten behoeve van een optimaal verloop van de reorganisatie.


Hoe kan data analytics worden ingezet bij een (voorgenomen) reorganisatie?

Voorafgaand aan een reorganisatie is het belangrijk om een formatieanalyse uit te voeren op basis van HR-data. Deze analyse biedt middels verschillende scenario’s inzicht in de personeelssamenstelling van de huidige en de toekomstige organisatie. Naast een formatieanalyse is het van belang om in een vroeg stadium te voorspellen waar personeel gereduceerd kan worden, wat de daadwerkelijke impact hiervan is en hoe dit zo zorgvuldig mogelijk kan worden doorgevoerd conform geldende wet- en regelgeving. Voorts is het vanuit financieel oogpunt interessant om de kosten van een personeelsreductie te voorspellen, zoals ontslagvergoedingen en verdere kosten voortvloeiend uit bijvoorbeeld het sociaal plan.

 

Welke toegevoegde waarde speelt data visualisatie hierin?

Data visualisatie helpt om de uitkomsten van de analyse goed inzichtelijk te maken. Door de HR-data en de uitkomsten van de analyse visueel te presenteren, kunnen deze eenvoudig en intuïtief worden geïnterpreteerd en geanalyseerd. Ook ondersteunt data visualisatie in het communiceren van de inzichten richting de stakeholders en biedt het transparantie over de onderbouwing waarom beslissingen genomen zijn.

 

Waar te beginnen?

HR-data vormt de basis van het insight driven reorganiseren. Bij het zorgvuldig doorvoeren van een reorganisatie is het belangrijk dat deze data op orde is. Wanneer de gegevens correct en in het juiste formaat beschikbaar zijn, kunnen de verschillende scenario’s snel en eenvoudig worden doorgerekend. De kwaliteit en volledigheid van data zijn daarin bepalend voor de kwaliteit van de inzichten.

Deloitte begeleidt al vele jaren complexe reorganisaties met experts op het gebied van Organization Design, HR, arbeidsrecht, data analytics en visualisatie. Door deze kennis en ervaring te bundelen is de tool SHiFT ontwikkeld, waarmee sneller, makkelijker en eenvoudiger inzicht gegeven kan worden in de ontslagvolgorde en de daarbij behorende financiële impact. Zie voor meer informatie www.deloitte.nl/shift

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen