Deloitte | SHiFT

Dienst

SHiFT: insight-driven workforce transition    

Maakt personeelstransities sneller, makkelijker en zorgvuldiger

Organisatieveranderingen met personele impact, zoals een reorganisatie, zijn complex en tijdrovend. SHiFT is een inzicht-gedreven tool die de personeelstransitie sneller, makkelijker en vooral zorgvuldiger maakt. Met behulp van uw HR-data, geautomatiseerde wet- en regelgeving (afspiegelingsbeginsel) en de financiële impactcalculator kiest u het optimale scenario voor uw (re)organisatie.

Shift: insight-driven workforce transition

Uw uitdaging

De snelle, dynamische markt van tegenwoordig dwingt organisaties tot herinrichten, met mogelijke gevolgen voor werknemers. Zo moet u bijvoorbeeld reorganiseren. Het nemen van tijdige en juiste keuzes over uw personeelstransitie is dan van groot belang. Ook omdat een personeelstransitie de nodige onzekerheid voor werknemers met zich mee zal brengen.

Een organisatiewijziging met personele impact is complex, onder andere door verplichte wet- en regelgeving en uitzonderingssituaties. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van het afspiegelingsbeginsel. Om deze reden zijn personeelstransities veelal tijdrovend en foutgevoelig. Daarnaast zijn de bijbehorende kosten vooraf vaak lastig in te schatten.
 


Hoe Deloitte u helpt

Aan de hand van uw personeelsbestand bepalen wij geautomatiseerd en zorgvuldig de ontslagvolgorde conform geldende wet- en regelgeving (afspiegelingsbeginsel). U krijgt op deze manier met een druk op de knop inzicht in welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen.

Met de financiële impactcalculator krijgen organisaties inzicht in de direct samenhangende kosten van de personeelstransitie. Hierbij wordt real-time inzicht gegeven in de consequenties van keuzes bij de totstandkoming van een sociaal plan.

Op basis van deze inzichten uit de afspiegelingstool en de financiële impactcalculator kunnen verschillende scenario’s berekend worden om zo de juiste strategische keuzes te kunnen maken.

 

Wat levert het u op

Het gebruik van een inzicht-gedreven benadering helpt organisaties een snelle, maar weloverwogen en zorgvuldige keuze te maken bij een organisatiewijziging met personele impact.

  1. De afspiegelingstool creëert transparantie en duidelijkheid over de ontslagvolgorde, wat kan resulteren in meer draagvlak voor de organisatieverandering
  2. De financiële impactcalculator geeft inzicht in de direct samenhangende kosten van de personeelstransitie en consequenties van keuzes bij de totstandkoming van een sociaal plan
  3. De scenarioanalyses helpen bij de bepaling van het meest optimale scenario voor de personeelstransitie

 

Meer weten over SHiFT?

Wilt u meer weten over het gebruik van analytics bij personele transitites? Neem dan contact op met Cathelijn Kote +31 (0)6 8201 9079 of Lieke Diependaal +31 (0)6 8355 5210.
 

Shift: insight-driven workforce transition

Contact

Lieke Diependaal

Lieke Diependaal

Manager

Binnen de serviceline Organization Design begeleid ik met mijn expertise in het arbeidsrecht en ambtenarenrecht organisatieveranderingen met een personele impact. Samen met Cathelijn Kote ben ik de be... Meer